Πρακτική Άσκηση

Στην προσπάθεια εφαρμογής δράσεων για τη διάκριση του μεταπτυχιακού στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού στο πρώτο επίπεδο ποιότητας του μοντέλου επιχειρηματικής αριστείας του EFQM (European Foundation for Quality Management) δημιουργήθηκε το 2007 ο Θεσμός Πρακτικής Άσκησης.

Από τότε περίπου 25 φοιτητές το χρόνο πραγματοποιούν την πρακτική τους άσκηση σε τμήματα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού μεγάλων εταιρειών.

Η Διοίκηση του Μεταπτυχιακού προγράμματος αποφάσισε να δοθεί προτεραιότητα στην δόμηση του συστήματος πρακτικής άσκησης με σκοπό τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας στους φοιτητές.

Ο θεσμός πρακτικής άσκησης ανταποκρίνεται στη βασική ανάγκη διασυνδέσεως του μεταπτυχιακού προγράμματος με την αγορά εργασίας και της προσαρμογής των φοιτητών του στον χώρο της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού γενικότερα.

Βασικός στόχος του προγράμματος Πρακτικής Άσκησης είναι τόσο η εξοικείωση των φοιτητών με το χώρο της μελλοντικής τους εργασίας αλλά και η δημιουργία ευκαιριών για μετέπειτα απασχόληση σε εταιρίες που έχουν ως αντικείμενο δράσης τη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού.

Στο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης μπορούν να συμμετέχουν μεταπτυχιακοί φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει το πρώτο έτος σπουδών τους στο τμήμα πλήρους φοίτησης του προγράμματος.

Οι φοιτητές μερικής φοίτησης δεν εξαιρούνται από το πρόγραμμα αλλά λόγω της πλήρους απασχόλησης τους σε άλλες εταιρίες δίνεται σαφής προτεραιότητα στους φοιτητές πλήρους φοίτησης.

Ενδεικτικά, μερικές από τις εταιρείες με τις οποίες έχει συνεργαστεί το μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού σε επίπεδο πρακτικής άσκησης είναι οι παρακάτω:

 • ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
 • ADECCO              
 • APIVITA
 • ΓΙΑΤΡΟΙ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ
 • COCA COLA HELLAS
 • COSTA NAVARINO
 • ERNST & YOUNG
 • ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ 
 • ICAP
 • ΙΚΕΑ
 • INDITEX
 • INTRASOFT
 • INTRACOM
 • Ι.Σ.ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ
 • KARIERA GR
 • MONDELEZ
 • MOTOR OIL HELLAS      
 • ΝΕΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.
 • NOVARTIS  
 • ΟΠΑΠ
 • PwC
 • PRINTEC
 • PUBLIC
 • TELEPERFORMANCE 
 • ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ
 • VODAFONE