Συνεισφέροντας στην Έρευνα

Διακρίσεις
 

 • Με τη διάκρισηCertificate of Excellence in Cross -Cultural Researchτιμήθηκε η Επίκουρη Καθηγήτρια Ελεάννα Γαλανάκη, για τη συνεισφορά της στο ερευνητικό δίκτυο GLOBE 2020.
 • Η εργασία των κκ. Καρατοσίδη Χ. και Ιορδάνογλου Δ. (2021) «Ο ρόλος των ανώτερων γνωστικών λειτουργιών στην αποτελεσματική ηγετική συμπεριφορά» βραβεύτηκε ως μία από τις 5 καλύτερες εργασίες του 1ου Διεπιστημονικού Συνεδρίου «Φροντίζοντας τον Εγκέφαλο» και θα δημοσιευτεί στο επιστημονικό περιοδικό “Dialogues in Clinical Neuroscience and Mental Health”.
 • Η Ομότιμη Καθηγήτρια Νάνσυ Παπαλεξανδρη έλαβε τη διάκριση “Nomination for Lifetime Achievement Award”, από το British Council (Αθήνα 2020).
 • Στην κατάταξη στο 10% των άρθρων σε αναγνωσιμότητα άρθρα (Ιούλιος και Μάρτιος 2020), σε επιστημονικά περιοδικά του δικτύου SSRN, αναδείχθηκε το άρθρο: Alexandra-Paraskevi Chytiri, Fragkiskos Filippaios, Leonidas Chytiris (2018), Hotel Recruitment and Selection practices: The case of Greek Hospitality Industry, International Journal of Organisational Leadership, 7 (33), pp.324-339.
 • Η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Μαρία Βακόλα συμπεριλαμβάνεται στους κορυφαίους καθηγητές σε όλον τον κόσμο. H κατάταξη των επιστημόνων έγινε με βάση την έρευνα "Data for Updated science-wide author databases of standardized citation indicators" 2020, που δημοσιεύτηκε από ομάδα Καθηγητών του Stanford University της Αμερικής και αναφέρεται στους κορυφαίους επιστήμονες βάσει του επιστημονικού τους έργου το 2019. Η αξιολόγηση βασίστηκε στον αντίκτυπο του ερευνητικού τους έργου τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο και συγκεκριμένα στις αναφορές που έλαβαν σύμφωνα με τη βάση δεδομένων Scopus σε ένα σύνολο 22 επιστημονικών πεδίων και 176 υπο-πεδίων. Οι ερευνητές που συμπεριλαμβάνονται στις λίστες (161.441) θα πρέπει να έχουν τουλάχιστον 5 δημοσιεύσεις.

Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά
 

 1. Andresen, M. Apospori, E., Gunz, H.,  Suzanne, P.A., Taniguchi, M., Lysova, E.I. et al (2020), Careers in context: An international study of career goals as meso-structure between societies' career‐related human potential and proactive career behavior, Human Resource Management Journal, 30, pp. 365-391. (doi: 10.1111/1748-8583.12247).
 2. Cohen, S., Karatzimas, S. (2021), Reforming state budgeting in the vortex of policy conditionality, political instability and technical support flux, Meditari Accountancy Research, accepted for publication.
 3. Dello Russo, S., Parry, E., Bosak, J., Andresen, M., Apospori, E., Bagdadli, S., Chudzikowski, K., Dickmann, M., Ferencikova, S., Gianecchini, M., Hall, D.T., Kaše, R., Lazarova M., & Reichel, A. (2020), Still feeling employable with growing age? Exploring the moderating effects of developmental HR practices and country-level unemployment rates in the age – employability relationship, The International Journal of Human Resource Management, 31 (9), pp.1180-1206. (doi: 10.1080/09585192.2020.1737833).
 4. Dominick, P. G., Iordanoglou, D., Prastacos, G., Reilly, R. R. (2020), Espoused Values of the “Fortune 100 Best Companies to Work For”: Essential themes and implementation practices, Journal of Business Ethics. (doi: 10.1007/s10551-020-04564-8).
 5. Galanaki, E. (2020), A hidden deterioration in equal pay achievements? The case of employee benefits during the Greek recession. Gender in Management: An International Journal, 35 (5), pp. 423-444, Accepted for publication. (doi: 10.1108/GM-09-2019-0150).
 6. Gkorezis, P., Georgiou, K. & Nikolaou, I. Kyriazati, A. (2020), Gamified or traditional situational judgement test? A moderated mediation model of recommendation intentions via organizational attractiveness, European Journal of Work & Organizational Psychology. (doi: 10.1080/1359432X.2020.1746827).
 7. Georgiou, K., Nikolaou, I. (2020), Are applicants in favor of traditional or gamified assessment methods? Exploring applicant reactions towards a gamified selection method, Computers in Human Behavior, 20, 106356. (doi: 10.1016/j.chb.2020.106356).
 8. Kaltiainen, J., Lipponen, J., Fugate, M., Vakola, M. (2020), Spiraling work engagement and change appraisals: A three-wave longitudinal study during organizational change, Journal of occupational health psychology, 25 (4), pp. 244-258. (doi: 10.1037/ocp0000163).
 9. Kapoutsis, I., Papalexandris, A., Thanos, I.C. (2019), Hard, soft or ambidextrous? Which influence style promotes managers' task performance and the role of political skill, The International Journal of Human Resource Management, 30 (4), pp. 618-647. (doi: 10.1080/09585192.2016.1233447).
 10. Karatzimas, S. (2020), The beneficial role of government accounting literacy in developing participatory citizens, Accounting Education, 29 (3), pp. 229-246. (doi: 10.1080/09639284.2020.1737547).
 11. Kase, R., Dries, N., Briscoe, J., Cotton, R., Apospori, E., Bagdadli, S.,Çakmak, Ö., Chudzikowski, K., Dysvik, A., Gianecchini, M., Saxena, R., Shen, Y., Verbruggen, M., Adeleye, I., Abalola, O., Casado, T., Kim, N., Mishra, S., Unite, J., Fei, Z. (2020), Career success schemas and their contextual embeddedness: A comparative configurational perspective, Human Resource Management Journal, 30 (3), pp. 422-440. (doi: 10.1111/1748-8583.12218).
 12. Katsaros, K.K. Tsirikas, A., Kosta, G. (2020), The impact of leadership on firm financial performance: The mediating role of employees’ readiness to change, Leadership & Organization Development Journal, 41 (3), pp. 333-347.  (doi: 10.1108/LODJ-02-2019-0088).
 13. Magrizos, S., Apospori, E., Carrigan, M., Jones, R. l. (2020), Is CSR the panacea for SMEs? A study of socially responsible SMEs during economic crisis, European Management Journal. (doi: 10.1016/j.emj.2020.06.002).
 14. Pahos, N., Galanaki, E., Van der Heijden, BIJM., De Jong, J. (2020), The Moderating Effect of Age on the Association Between High-Performance Work Systems and Employee Performance in Different Work Roles, Work, Aging and Retirement, 2021, waaa032, (doi: 10.1093/workar/waaa032).
 15. Nikolaou, I. (2021), What is the Role of Technology in Recruitment and Selection?, The Spanish Journal of Psychology, 24. (doi: 10.1017/SJP.2021.6).
 16. Potočnik, K., Anderson, N.A., Born, M., Kleinmann, M., Nikolaou, I. (2021), Paving the way for research in recruitment and selection: Recent developments, challenges and future opportunities, European Journal of Work & Organizational Psychology. (in press), (doi: 10.1080/1359432X.2021.1904898).
 17. Salin, D., Cowan, R.L., Adewumi, O., Apospori, E., Bochantin, B., D’Cruz, P., Djurkovic, N., Durniat, K., Escartín, J., Guo, J., Işik, I., Köszegi, S., McCormack, D., Monserrat, S., Olivas-Lujan, M., Zedlacher, E. (2020), Prevention and Intervention in Workplace Bullying: A Global Study of Human Resource Professionals' Reflections on Preferred Measures, International Journal of Human Resource Management, 31 (20), pp. 2622-2644. (doi: 10.1080/09585192.2018.1460857).
 18. Schwarz, Gavin M., Bouckenooghe, D., Vakola, M. (2021), Organizational change failure: Framing the process of failing. Human Relations, 74 (2). (doi: 10.1177/0018726720942297).
 19. Tomprou, M., Xanthopoulou, D., Vakola, M. (2020), Socio-emotional and monetary employee-organization resource exchanges: Measurement and effects on daily employee functioning, Work & Stress, 34 (2), pp.189-214. (doi: 10.1080/02678373.2019.1616333).
 20. Vakola, M., Petrou, P., Katsaros, K.K. (2021), Work engagement and job crafting as conditions of ambivalent employees' adaptation to organizational change, The Journal of Applied Behavioral Science, 57 (1), pp. 57–79. (doi: 10.5465/AMBPP.2019.14266abstract).
 21. Woods, S. A., Ahmed, S., Nikolaou, I., Costa, A. C., Anderson, N. (2020), Personnel Selection in the Digital Age: A Review of Validity and Applicant Reactions, and Future Research Challenges, European Journal of Work & Organizational Psychology, 29, pp. 64-77. (doi: 10.1080/1359432X.2019.1681401).

Παρουσιάσεις σε επιστημονικά συνέδρια, ημερίδες & άλλες εκδηλώσεις
 

.....


Κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους με το σύστημα των κριτών
 

 1. Galanaki, E. and Lazazzara, A. (2020), HR Metrics. In: Bondarouk, T., & Fisher, S. (Eds.), Encyclopedia of Electronic HRM. Berlin, Boston: De Gruyter Oldenbourg, pp. 288-292. (doi:10.1515/9783110633702).
 2. Lazazzara, A.and Galanaki, E., (2020), Resource-Based View of the Firm. In: Bondarouk, T., & Fisher, S. (Eds.), Encyclopedia of Electronic HRM. Berlin, Boston: De Gruyter Oldenbourg, pp. 117-122. (doi: 10.1515/9783110633702).
 3. Galanak,i E. (2020), Academic career as an odyssey: allegories from the work of Homer and personal experiences in modern Greece, In: Tomislav Hernaus and Matej Černe (eds) Becoming an Organizational Scholar: Navigating the Academic Odyssey, Edward Elgar Publishing.

Βιβλία & Περιοδικές Εκδόσεις
 

....


Δημοσιεύσεις σε Συλλογικές Εκδόσεις
 

....


Συμμετοχή στη διοργάνωση ή σε πάνελ συνεδρίων
 

....


Συμμετοχή σε συντακτικές επιτροπές επιστημονικών περιοδικών
 

....


Προσκεκλημένες ομιλίες
 

....


Λοιπές δράσεις – Έρευνες
 

....


Παρουσία σε ΜΜΕ

 

....