Συνεισφέροντας στην Έρευνα

Συνεισφέροντας στην Έρευνα (Σεπτέμβριος 2020 - Μάρτιος 2021)


Εξελίξεις διδασκόντων ΠΜΣ στη ΔΑΔ

 • Στη βαθμίδα της Καθηγήτριας με γνωστικό αντικείμενο τη «Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού» εκλέχθηκε η κα Μαρία Βακόλα.

Η Μαρία Βακόλα διδάσκει στο Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας και στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ερευνά και συμβουλεύει επιχειρήσεις σε θέματα διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού. Απέκτησε πτυχίο ψυχολογίας από το ΕΚΠΑ (1995) και ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές και διδακτορικές της σπουδές στο Πανεπιστήμιο του Manchester και Salford της Αγγλίας (2000). Έχει 30 δημοσιεύσεις σε έγκυρα περιοδικά της διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού και της οργανωσιακής ψυχολογίας και έχει εκδώσει πέντε βιβλία. Μεταξύ των περιοδικών που έχει εκδώσει είναι το Journal of Applied Psychology, Human Relations, Journal of Occupational Health Psychology, κ.α. Είναι Αssociate Εditor του περιοδικού Journal of Applied Behavioral Science και Εditor της σειράς HR Case Study Series.  Η Μαρία ίδρυσε το δίκτυο ερευνητών IFPOC σε θέματα αλλαγών και έχει πολυετή εμπειρία στα Ευρωπαϊκά Προγράμματα. Για το διδακτικό και ερευνητικό της έργο έχει τιμηθεί με βραβεία και διακρίσεις. Παράλληλα εργάζεται ως σύμβουλος και εκπαιδεύτρια στελεχών για 20 συναπτά χρόνια σχεδιάζοντας και υλοποιώντας προγράμματα αλλαγών και διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού, αποτελέσματα των οποίων έχει παρουσιάσει σε σεμινάρια στελεχών. Συμμετείχε στην Σύγκλητο του ΟΠΑ και εκπροσώπησε το τμήμα και το πανεπιστήμιο σε αρκετές περιπτώσεις. Είναι συν-ιδρύτρια  και  έχει τιμηθεί με το βραβείο καινοτομίας στη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού από την Ελληνική Εταιρεία Διοίκησης Επιχειρήσεων για τη δράση της μη κερδοσκοπικής εταιρείας job-pairs.gr κατά της ανεργίας στη χώρα μας.

 • Στη βαθμίδα του Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Οργανωσιακή Συμπεριφορά» εκλέχθηκε ο κ. Ιωάννης Νικολάου.

Ο Ιωάννης Νικολάου είναι Οργανωσιακός Ψυχολόγος, Καθηγητής Οργανωσιακής Συμπεριφοράς στο τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Διευθυντής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού του Οικονομικού Παν/μίου Αθηνών και Διευθυντής Έκδοσης (Editor-In-Chief) του διεθνούς επιστημονικού περιοδικού International Journal of Selection and Assessment. Είναι συγγραφέας βιβλίων και επιστημονικών άρθρων στο χώρο της ΔΑΔ, ενώ ασχολείται ιδιαίτερα και με τον ρόλο της τεχνολογίας στις πρακτικές της ΔΑΔ. Διαθέτει μεγάλη εμπειρία στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα Ανθρώπινου Δυναμικού και ενδοεπιχειρησιακών προγραμμάτων εκπαίδευσης στελεχών σε επιχειρήσεις. Είναι μέλος διεθνών επιστημονικών φορέων, συν-ιδρυτής του European Network of Selection Researchers και του εθελοντικού οργανισμού mentoring προς αποφοίτους Job-Pairs (http://www.job-pairs.gr). Περισσότερες πληροφορίες στο www.inikolaou.gr.

 

 • Καθήκοντα Αναπληρωτή Καθηγητή στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων, του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ανέλαβε ο κ. Αλέξανδρος Παπαλεξανδρής.

Ο Αλέξανδρος Παπαλεξανδρής σπούδασε Ηλεκτρολόγος Μηχανικός στο Imperial College of Science Technology and Medicine του Λονδίνου και κατέχει μεταπτυχιακό δίπλωμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Κατέχει, επίσης, διδακτορικό τίτλο σπουδών από το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζουν στο χώρο της Στρατηγικής των Επιχειρήσεων, καθώς και στον χώρο της μέτρησης και διοίκησης της απόδοσης. Εργασίες του έχουν δημοσιευτεί στα διεθνή επιστημονικά περιοδικά με σύστημα κριτών όπως το: Journal of Management, Journal of Management Studies, Journal of Vocational Behavior, Long Range Planning, Journal of Business Research, European Management Journal κ.α. Άρθρα του έχουν, επίσης, παρουσιαστεί σε συνέδρια όπως το Academy of Management (AOM), το European Academy of Management (EURAM), το European Group of Organization Studies (EGOS), το British Academy of Management (BAM), το Society for Industrial and Organizational Psychology (SIOP) κ.α. Έχει εργαστεί για 3 χρόνια στη Deloitte ως Senior Consultant και έχει πραγματοποιήσει πληθώρα ερευνητικών και συμβουλευτικών έργων και μελετών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό για μεγάλους ιδιωτικούς και δημόσιους οργανισμούς. Έχει, επίσης, πραγματοποιήσει πληθώρα σεμιναρίων εκπαίδευσης στελεχών στον χώρο της στρατηγικής και της μέτρησης και διοίκησης της απόδοσης. Είναι μέλος του City & Guilds της Αγγλίας, της Ακαδημίας του Μάνατζμεντ της Αμερικής (Academy of Management), του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ), του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΟΕΕ). Είναι, επίσης, κριτής (reviewer) σε Διεθνή Επιστημονικά περιοδικά, όπως το Long Range Planning, το Human Resource Management, το European Management Journal κ.α.

Η κυρία Πουλυμενάκου είναι διδάσκουσα Πληροφοριακών Συστημάτων ΔΑΔ, στο ΠΜΣ στη ΔΑΔ. Επίσης, είναι μέλος της Επιτροπής Σπουδών των Μεταπτυχιακού Προγράμματος στην Επιχειρηματική Αναλυτική (Business Analytics). Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα αναφέρονται στην Σχέση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας με τον Μετασχηματισμό των Οργανώσεων. Στο πλαίσιο αυτό, επικεντρώνεται τελευταία σε θέματα Τεχνολογικής Παρέμβασης στους χώρους της Διαχείρισης Οργανωσιακής Γνώσης και Μάθησης, και στην μελέτη της Οργανωσιακής και Επιχειρηματικής Δικτύωσης από την Οπτική των Πληροφοριακών Συστημάτων. Είναι η επιστημονική υπεύθυνη έργων που χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα Κοινωνία και Τεχνολογίες της Πληροφορίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην περιοχή της κοινωνικο-οικονομικής έρευνας. Την ταυτότητα της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων παραθέτει η κα Πουλυμενάκου: «Αναγνωρίζοντας τις ευκαιρίες και προκλήσεις του 21ου αιώνα – εντός και εκτός του θεσμού της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – διαμορφώνουμε τη στρατηγική μας, διεξάγουμε πρότυπο ακαδημαϊκό έργο και προάγουμε τη βασική όσο και την εφαρμοσμένη έρευνα, προς όφελος της ελληνικής κοινωνίας, και διεθνώς. Φοιτητές και φοιτήτριες υψηλού επιπέδου μάς εμπιστεύονται σε 4 προπτυχιακά, 30 μεταπτυχιακά και 4 διδακτορικά προγράμματα. Τα προπτυχιακά μας προγράμματα είναι πλήρως διαπιστευμένα, όπως είναι και τα αγγλόφωνα μεταπτυχιακά μας. Η διδασκαλία μας, όπως και η έρευνα μας είναι στοχευμένη σε θέματα αιχμής πανω σε στέρεες επιστημονικές βάσεις. Ταυτόχρονα, εστιάζουμε στη διά βίου μάθηση για ανάπτυξη επαγγελματικών δεξιοτήτων σε επίκαιρα θέματα, με εκτεταμένη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών. Οι πτυχιούχοι μας απολαμβάνουν υψηλά ποσοστά απασχολησιμότητας, με πλήθος αποφοίτων διδακτορικών να ακολουθούν ακαδημαϊκή καριέρα».


Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά

 1. Georgiou, K., Nikolaou, I., Turban, D.B. (2021), The Impact of a Training Intervention Developing Psychological Capital on Job Search Success, Journal of Career Development, 48 (4), pp. 369-384. (doi: 10.1177/0894845319852425).
 2. Gkorezis, P., Georgiou, K., Nikolaou, I., Kyriazati, A. (2021), Gamified or traditional situational judgement test? A moderated mediation model of recommendation intentions via organizational attractiveness, European Journal of Work and Organizational Psychology, 30(2), pp. 240-250. (doi: 10.1080/1359432X.2020.1746827).
 3. Georgiou, K. (2021). Can explanations improve applicant reactions towards gamified assessment methods?, International Journal of Selection and Assessment, 29 (2). (doi: 10.1111/ijsa.12329) .
 4. Karatzimas, S. (2021). Government accounting literacy as an attribute of smart citizenship, Public Money & Management, (doi: 10.1080/09540962.2021.1965311).
 5. Karatzimas, S., Naoum, V. C., Narbon-Perpina, I. (2021), Municipal cost behavior during periods of financial crisis and financial sustainability: Evidence from Spain, International Public Management Journal, (doi: 10.1080/10967494.2021.1947924).
 6. Schwarz, Gavin M., Vakola, Maria (2021), Project Forward! We Know Where Organization Change Has Been, But Where is it Headed?, The Journal of Applied Behavioral Science, 57 (4), (doi: https://doi.org/10.1177/00218863211049534).
 7. Tsouvelas, G., Nikolaou, I., Koulierakis, G. (2021), Emotional processes, leadership and workplace affect in interdisciplinary teams, PSYCHOLOGY, the Journal of the Hellenic Psychological Society. (in press).

Παρουσιάσεις σε επιστημονικά συνέδρια, ημερίδες & άλλες εκδηλώσεις 

 1. Zografou I., Galanaki, E., Pahos, N., Deligianni, I. (2021), HRM configurations for Performance in hospitality SMEs. European Academy of Management Conference, Online Conference, June 16-18, 2021.
 2. Karatzimas, S., Naoum, V. C., Narbon-Perpina, I. (2021), “Municipal cost behavior during financial crisis and financial sustainability periods: Evidence from Spain”, May 26-28, 2021.
 3. Karatzimas, S., Heiling, J., Aggestam-Pontopidan, C. (2021), “Public sector accounting education: A structured literature review”, BAFA Accounting Education SIG Conference, May 19-21, 2021.
 4. Pahos, N.; Galanaki, E., van der Heijden, B. (2021), Maintenance and Growth-enhancing HRM bundles for an ageing workforce: A multi-level study. European Academy of Management Conference, Online Conference, June 16-18, 2021.
 5. Sanders, K., Nguyen, P. T., Bouckenooghe, D., Rafferty, A., Schwarz, G. M., Elias, A., ... & Vakola, M......Rafique, Z. (2021). The Antecedents of HR strength in Times of Crisis: An attributional lens. In Academy of Management Proceedings (Vol. 2021, No. 1, p. 11154). Briarcliff Manor, NY 10510: Academy of Management.
 6. Tsoni, E., Nikolaou, I. (2021), Applicants' Reactions in Selection and the Intention to go online via eWOM, ENESER-EAWOP Meeting on Job Search, Attraction and Selection: Challenges for the next Decade, Zurich, June 10-12, 2021.

Βιβλία & Περιοδικές Εκδόσεις

 • Η Δρ. Μαρίνα Ψιλούτσικου έχει την επιστημονική επιμέλεια της μετάφρασης του βιβλίου «Έρευνα στις κοινωνικές επιστήμες» της Dawn Brancatti, από τις εκδόσεις Προπομπός.
 • Εγκρίθηκε η πρότασή της Δρος Μαρίνα Ψιλούτσικου για συγγραφή βιβλίου στο έργο Κάλλιπος του ΕΜΠ, με τίτλο «Μεθοδολογία Έρευνας σε Διοικητικές Επιστήμες».


Συμμετοχή σε συντακτικές επιτροπές επιστημονικών περιοδικών

Η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Μαρία Βακόλα είναι Associate Editor του περιοδικού Journal of Applied Behavioural Science (IF 2020: 1.50) και Editor της σειράς "HR Case Study Series" που εκδίδεται στα πλαίσια του ΜΠΣ στην ΔΑΔ

Η Επίκουρη Καθηγήτρια Ελεάννα Γαλανάκη είναι μέλος των:

Ο Αναπληρωτής Καθηγητής Ιωάννης Νικολάου είναι

Ο Αναπληρωτής Καθηγητής Αλέξανδρος Παπαλεξανδρής είναι Review Editor του περιοδικού Journal Frontiers in Psychology (IF 2019: 2,067).


Προσκεκλημένες ομιλίες

Οι Επίκουρες Καθηγήτριες Ειρήνη Νικάνδρου και Λήδα Παναγιωτοπούλου έκαναν την εναρκτήρια ομιλία (keynote session for the ΕΜΕΑ region) με τίτλο "Using Systemic Interventions to Humanize the Classroom", στο διεθνές συνέδριο "Improving University Teaching", το οποίο διεξήχθη online στις 21-23/ 07/ 2021.


Λοιπές δράσεις – Έρευνες

H Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ελένη Αποσπόρη είναι:

 • Επιστημονική Υπεύθυνη και Συντονίστρια του ερευνητικού έργου TARGETED-MPI - Transparent And Resilient Gender Equality Through Integrated Monitoring Planning and Implementation, στο πλαίσιο του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Horizon2020, στο οποίο συμμετέχουν 5 Πανεπιστήμια από την  Ευρώπη και 1 από τον Λίβανο.
 • Επιστημονική Υπεύθυνη του ερευνητικού έργου HEAR - Unpacking cognitive crafting and selfergy: How Employees Actively Reconsider their work and put their positive mark on it, στο πλαίσιο του προγράμματος ΕΛΙΔΕΚ (1η Προκήρυξη ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση των μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας).

H Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ελένη Αποσπόρη συμμετέχει στα έργα:

H Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ελένη Αποσπόρη είναι Πρόεδρος της Επιτροπής Ισότητας Φύλων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου.

Η Δρ. Μαρίνα Ψιλούτσικου είναι μέντορας στον φοιτητικό διαγωνισμό Red Bull Basement (1/9-15/12)

Το Εργαστήριο Διοίκησης Ανθρωπίνου Δυναμικού διεξάγει την «Έρευνα Πρακτικών Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού 2021». Η έρευνα αποτελεί μέρος της μακροχρόνιας έρευνας Cranet, η οποία καλύπτει τις πρακτικές ΔΑΔ σε 45 χώρες από το 1993 έως σήμερα. Απευθύνεται στους υπεύθυνους Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού επιχειρήσεων και οργανισμών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.

Η «1η Έρευνα για την Πρακτική του Business Coaching στην ελληνική αγορά» πραγματοποιείται από την Treasure Lab με τη συνεργασία και υπό την αιγίδα του Μεταπτυχιακού στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Θα περιλαμβάνει ένα συνδυασμό ερευνητικών εργαλείων: Focus groups, ερωτηματολόγια, συνεντεύξεις κ.λπ. Υπεύθυνες για τη διοργάνωση και τη διεξαγωγή της έρευνας είναι οι κ.κ. Λήδα Παναγιωτοπούλου, Επίκουρη Καθηγήτρια σε θέματα Διοίκησης Ανθρώπινων Πόρων στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και Κρύστα Τζελέπη, Leadership Coach & Team Facilitator, Μanaging Partner Treasure Lab PC. Τα αποτελέσματα θα παρουσιαστούν στις αρχές του 2022.