ΠΟΥΛΥΜΕΝΑΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
E-mail:
Διεύθυνση Γραφείου: Δεριγνύ 12, 7ος όροφος
Τηλέφωνο: 210 - 8203 464

Η Αγγελική Πουλυμενάκου είναι Καθηγήτρια στην Διοικητική των Πληροφοριακών Συστημάτων στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας και Κοσμήτορας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΟΠΑ. Έχει διατελέσει Λέκτορας (tenure track) στα Πληροφοριακά Συστήματα στο London School of Economics and Political Science. Είναι πτυχιούχος Μαθηματικών από το Πανεπιστήμιο Αθηνών, και έχει Master of Science και Διδακτορικό στα Πληροφοριακά Συστήματα από το London School of Economics and Political Science.

Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα αναφέρονται στη σχέση των ψηφιακών τεχνολογιών με τον μετασχηματισμό των οργανισμών. Στο πλαίσιο αυτό, έχει επικεντρωθεί σε θέματα τεχνολογικής παρέμβασης στους τομείς της οργανωσιακής γνώσης και μάθησης, στη μελέτη της οργανωσιακής και επιχειρηματικής δικτύωσης από την οπτική της τεχνολογικής καινοτομίας στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, την επίδραση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στην εμπιστοσύνη των πολιτών προς το κράτος στη Βραζιλία και στην Ινδία και τις επιπτώσεις της ψηφιακής μικρο-επιχειρηματικότητας στην κοινωνικο-οικονομική ανάπτυξη στην Κίνα.

Τα τελευταία χρόνια έχει συμμετάσχει και συντονίσει πάνω από 20  έργα έρευνας και ανάπτυξης με διεθνή και ελληνική χρηματοδότηση. Έχει, επίσης, προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τον United Nations Development Organization (UNIDO), την Inter American Development Bank,  και το Ελληνικό Δημόσιο. Το δημοσιευμένο έργο της περιλαμβάνει άρθρα σε κορυφαία περιοδικά του χώρου των Πληροφοριακών Συστημάτων και της Διοίκησης (ABS 4), συλλογικούς τόμους, κεφάλαια σε βιβλία, μελέτες και πλήθος εργασιών σε διεθνή Συνέδρια. Είναι μέλος της συντακτικής επιτροπής  διακεκριμένων περιοδικών (ΑBS 4)  στον χώρο των πληροφοριακών συστημάτων (EJIS, JIT).  Έχει διατελέσει μέλος της επιστημονικής επιτροπής των σημαντικότερων Συνεδρίων στον χώρο των Πληροφοριακών Συστημάτων (ICIS, ECIS).  Ήταν η πρόεδρος της οργανωτικής επιτροπής δύο συνεδρίων του Διεθνούς Οργανισμού για την Επεξεργασία της Πληροφορίας (IFIP) που έγινε στην Αθήνα.

 

Πλήρες Βιογραφικό: 

Τελευταία ενημέρωση: 10-07-2023

 

* Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δεν φέρει καμία ευθύνη όσον αφορά στην ακρίβεια των στοιχείων του συνοπτικού και του πλήρους βιογραφικού των μελών του προσωπικού, όπως αυτά αναρτώνται στην ιστοσελίδα του. Η ευθύνη ανήκει αποκλειστικά και μόνο στους συντάκτες των βιογραφικών σημειωμάτων.