ΠΟΥΛΥΜΕΝΑΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
E-mail:
Διεύθυνση Γραφείου: Δεριγνύ 12, 7ος όροφος
Τηλέφωνο: 210 - 8203 464

Η Αγγελική Πουλυμενάκου είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στην Διοικητική των Πληροφοριακών Συστημάτων. Έχει διατελέσει Λέκτορας στην Διοικητική των Πληροφοριακών Συστημάτων στο Τμήμα Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, και Λέκτορας στα Πληροφοριακά Συστήματα στο London School of Economics and Political Science. Είναι πτυχιούχος Μαθηματικών από το Πανεπιστήμιο Αθηνών, και έχει Master of Science και Διδακτορικό στα Πληροφοριακά Συστήματα από το London School of Economics and Political Science.

Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα αναφέρονται στην Σχέση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας με τον Μετασχηματισμό των Οργανώσεων. Στο πλαίσιο αυτό, επικεντρώνεται τελευταία σε θέματα Τεχνολογικής Παρέμβασης στους χώρους της Διαχείρισης Οργανωσιακής Γνώσης και Μάθησης, και στην μελέτη της Οργανωσιακής και Επιχειρηματικής Δικτύωσης από την Οπτική των Πληροφοριακών Συστημάτων. Είναι η επιστημονική υπεύθυνη έργων που χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα Κοινωνία και Τεχνολογίες της Πληροφορίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην περιοχή της κοινωνικο-οικονομικής έρευνας.

Τα τελευταία χρόνια έχει συμμετάσχει και συντονίσει πάνω από 15 έργα έρευνας και ανάπτυξης με διεθνή και ελληνική χρηματοδότηση. Έχει, επίσης, προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΓΔ για την Κοινωνία της Πληροφορίας) και το Ελληνικό Δημόσιο (Υπουργεία Ανάπτυξης και Εργασίας) σε θέματα Ηλεκτρονικού Επιχειρείν, και Οργανωσιακών και Κοινωνικών Επιπτώσεων των Νέων Τεχνολογιών. Το δημοσιευμένο έργο της περιλαμβάνει άρθρα σε περιοδικά του χώρου των Πληροφοριακών Συστημάτων και της Διοίκησης, κεφάλαια σε βιβλία, μελέτες και πλήθος εργασιών σε διεθνή Συνέδρια. Έχει διατελέσει κριτής σε αναγνωρισμένα διεθνή περιοδικά και μέλος της επιστημονικής επιτροπής των σημαντικότερων Συνεδρίων στον χώρο των Πληροφοριακών Συστημάτων (ICIS, ECIS). Το 2003 ήταν η πρόεδρος της οργανωτικής επιτροπής του Συνεδρίου των ομάδων εργασίας 8.2 και 9.4 του Διεθνούς Οργανισμού για την Επεξεργασία της Πληροφορίας (IFIP) που έγινε στην Αθήνα.

Πλήρες Βιογραφικό: 

Τελευταία ενημέρωση: 21-02-2022

 

* Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δεν φέρει καμία ευθύνη όσον αφορά στην ακρίβεια των στοιχείων του συνοπτικού και του πλήρους βιογραφικού των μελών του προσωπικού, όπως αυτά αναρτώνται στην ιστοσελίδα του. Η ευθύνη ανήκει αποκλειστικά και μόνο στους συντάκτες των βιογραφικών σημειωμάτων.