Επικοινωνία

Επικοινωνία με τη Γραμματεία

Ευελπίδων 47Α & Λευκάδος 33, Αθήνα 11362, Γραφείο 212

210-8203 876 (επικοινωνία με το κοινό καθημερινά 11-2)

 hrmsc_secr@aueb.gr