Έρευνα Cranet

Το Διεθνές Ερευνητικό Δίκτυο Cranet το οποίο ασχολείται με τη συγκριτική έρευνα σε θέματα απασχόλησης, εκπαίδευσης και ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού σε επιχειρήσεις και οργανισμούς, θεωρείται το σημαντικότερο στην Ευρώπη στον τομέα της έρευνας στη Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων. Για την Ελλάδα, την ευθύνη για τη συγκέντρωση και την ανάλυση των στοιχείων έχει το Εργαστήριο Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με επιστημονική υπεύθυνη την καθηγήτρια Νάνσυ Παπαλεξανδρή.

Η έρευνα διεξάγεται περιοδικά, σε τακτά χρονικά διαστήματα (συνήθως κάθε 3-4 χρόνια), προκειμένου να επιτευχθεί η διαχρονική σύγκριση των ευρημάτων. Συγκεκριμένα, έχουν συγκεντρωθεί στοιχεία για τα έτη 1993, 1996, 2000, 2004, 2010 και 2015.

Ανακοινώσεις για τα ευρήματα της έρευνας στην Ελλάδα έχουν γίνει στο 1ο, 2ο, 3ο 4ο, 5o και 6ο Διεθνές Συνέδριο: "Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού στην Ευρώπη: Τάσεις και Προκλήσεις" (ημερομηνίες υλοποίησης Συνεδρίων: 2002, 2005, 2008, 2010 και 2012, σχετικές ιστοσελίδες  http://hr2010.wordpress.com/και  https://hr2012.wordpress.com/ ).

Επίσης, αποτελέσματα των ερευνών CRANET για την Ελλάδα έχουν δημοσιευτεί ως άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά ή ως κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους, ως εξής:

 • Panayotopoulou, L; Galanaki, E. and Papalexandris, N., (2010). Adoption of electronic systems in HRM: Is national background of the firm relevant? New Technology, Work and Society, Vol. 25, No. 3, pp. 253-269, March 22, 2010
 • Apospori, E.; Nikandrou, I., Brewster, C. and Papalexandris, N. (2008). HRM and organizational performance in northern and southern Europe. The International Journal of Human Resource Management,, Vol. 19, No. 7, pp. 1187–1207, July 2008
 • Apospori, E. and Papalexandris, N. (2008). HRM: CONVERGENCE, DIVERGENCE, OR A MIDDLE OF THE ROAD (MOR) APPROACH? Academy of Management Proceedings; 2008, p.1-6, 6p
 • Nikandrou, I.; Apospori, E.; Panayotopoulou, L. Stavrou, E. and Papalexandris, N. (2008). Training and firm performance in Europe: the impact of national and organizational characteristics. The International Journal of Human Resource Management, Vol. 19, No. 11, November 2008, 2057–2078
 • Nikandrou, I., Apospori, E. and Papalexandris, N. (2008). Organisational Training and Development in the European Context: A Longitudinal Comparative Study among Eighteen European Countries. European Journal of International Management, special issue, Vol.2 (3), pp.309-332
 • Nikandrou, I., and Papalexandris, N.  (2007). The Impact of M&A Experience on Strategic HRM Practices and Organizational Effectiveness: evidence from Greek firms. Human Resource Management Journal, Vol.17(2), pp.99-121.
 • Nikandrou, I.; Apospori, E. and Papalexandris, N. (2005). Changes in HRM in Europe: A longitudinal comparative study among 18 European countries. Journal of European Industrial Training, Vol. 29, No. 7. ,pp. 541-560
 • Galanaki, E. and Papalexandris, N. (2005). Outsourcing of Human Resource Management Services in Greece.  International Journal of Manpower, Vol. 26, No. 4, pp.382-396
 • Papalexandris, N. and Panayotopoulou, L., (2004). Exploring the mutual interaction of societal culture and human resource management practices: Evidence from 19 countries. Employee Relations, Vol. 26, No.5, pp. 495-509
 • Papalexandris, N. and  Panayotopoulou, L., (2004). Exploring the Partnership between Line Managers and HRM in Greece,  Journal of European Industrial Training, Vol. 29 Issue 4, pp. 281-291
 • Papalexandris N. & Chalikias J. (2002). Changes in training, performance management and communication issues among Greek firms in the 1990s: Intercountry and intracountry comparisons. European Industrial Training, Vol. 26, No 7, pp. 342-352
 • Papalexandris N. (2000). Flexible Working Patterns. New Challenges for European Human Resource Management, edited by C. Brewster, W. Mayrhofer and M. Morley, Macmillan Press
 • Papalexandris, N. and  Kramar R., (1997). Flexible Working Patterns: Towards Reconciliation of Family & Work. Employee Relations, Vol.19, No.6
 • Papalexandris, N. (1996). Downsizing and Outplacement: the Role of Human Resource Management. International Journal of Human Resource Management, Vol.7, No.3
 • Papalexandris, N. (1994). Human Resource Management in Greece. European Developments in Human Resource Management, edited by Chris Brewster & Ariane Hegewisch, Kogan Page

Τέλος, έχουν δημοσιευτεί τα βιβλία: