Μαθήματα Προγράμματος Μερικής Φοίτησης

Τα μαθήματα του Προγράμματος διακρίνονται σε τρεις βασικές ενότητες:

  • Μαθήματα υποβάθρου που είναι απαραίτητα για την κατανόηση του επιχειρηματικού πλαισίου μέσα στο οποίο ασκείται η ΔΑΔ (Εργατικό Δίκαιο, Οικονομικά της Εργασίας, Οργανωσιακή Ψυχολογία, Οργανωσιακή Συμπεριφορά κ.λ.π.).
  • Μαθήματα που καλύπτουν τις βασικές λειτουργίες της ΔΑΔ (Προγραμματισμός Ανθρώπινου Δυναμικού και Διαχείριση Ταλέντων, Προσλήψεις, Αμοιβές, Εκπαίδευση, Αξιολόγηση και Διοίκηση της Απόδοσης. Εργασιακές Σχέσεις. Πληροφοριακά Συστήματα ΔΑΔ).
  • Μαθήματα που έρχονται να ενισχύσουν τους στρατηγικούς-αναπτυξιακούς ρόλους της ΔΑΔ (Διοίκηση Αλλαγών, Διαπραγματεύσεις, Εσωτερική Επικοινωνία και ΕΚΕ, Διαχείριση Κρίσεων κ.α.).

Πριν την έναρξη της 1ης περιόδου πραγματοποιούνται προπαρασκευαστικά μαθήματα Οικονομικών για τη ΔΑΔ (Οικονομικά &Λογιστική), μόνο για αποφοίτους εκτός σχολών Διοίκησης/ Οικονομικών.

Τα υποχρεωτικά μαθήματα που προσφέρονται στο Πρόγραμμα Μερικής Φοίτησης είναι τα εξής (Το πρόγραμμα είναι ενδεικτικό):

Μάθημα 1ου  έτους σπουδών

Πιστωτικές Μονάδες (ECTS Credits)

Στρατηγική & Διεθνής ΔΑΔ

6

Οργανωσιακή Ψυχολογία & Συμπεριφορά

6

Ερευνητική Μεθοδολογία & Ποσοτικές Μέθοδοι

6

Εργασιακές Σχέσεις / Διαπραγματεύσεις & Εργατικό Δίκαιο

6

Προγραμματισμός ΑΔ & Διαχείριση Ταλέντων

3

Διοίκηση Αλλαγών & Ποιότητας

5

Διαχείριση Ποικιλομορφίας & Εσωτερική Συμβουλευτική

3

Επικοινωνία & Διαχείριση Κρίσεων

3

Εκπαίδευση & Ανάπτυξη Προσωπικού

3

Προσέλκυση & Επιλογή Προσωπικού

3

Μάθημα 2ου  έτους σπουδών

Πιστωτικές Μονάδες (ECTS Credits)

Επιχειρησιακή Ηθική & Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

3

Διοίκηση & Αξιολόγηση της Απόδοσης

3

Εκπαιδευτικό Εργαστήριο σε Πληροφοριακά Συστήματα ΔΑΔ

2

Πολιτική & Συστήματα Αμοιβών

3

Εκπαιδευτικό Εργαστήριο σε Στατιστική Ανάλυση/ HR Analytics

2

Δείκτες Μέτρησης ΑΔ & Εξωτερική Ανάθεση

3

Διπλωματική Εργασία ή 4 επιπλέον μαθήματα

(Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων& Ποιότητας, Επιχειρηματικότητα, Ειδικά Θέματα ΟΣ&ΔΑΔ, Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού στην Πράξη)

15

ΣΥΝΟΛΟ

75