Εργασιακές Σχέσεις / Διαπραγματεύσεις & Εργατικό Δίκαιο

Ελληνικά

Οι σχέσεις μεταξύ εργαζομένων και εργοδοτών είναι ατομικές και συλλογικές. Οι σχέσεις αυτές βασίζονται στο υπάρχον νομικό πλαίσιο και διαμορφώνονται μέσω διαπραγματεύσεων.

Βάσει του δεδομένου αυτού, το εν λόγω μάθημα καλύπτει τις  αντίστοιχες ανάγκες των σπουδαστών. Για το λόγο αυτό, προσφέρονται κατ’ αρχάς οι απαραίτητες γνώσεις ατομικού εργατικού δικαίου (τρεις διαλέξεις).

Στη συνέχεια καλύπτονται τα θέματα της διαχείρισης συγκρούσεων και των διαπραγματεύσεων (τέσσερις διαλέξεις), τα οποία εξειδικεύονται στις εργασιακές σχέσεις (συλλογικές σχέσεις εργαζομένων και εργοδοτών) που καλύπτονται στο καταληκτικό μέρος (τρεις διαλέξεις) των παραδόσεων. Στο πλαίσιο αυτό παρουσιάζονται διαπραγματευτικά μοντέλα που επικρατούν κυρίως στις Ελληνικές επιχειρήσεις.