Εκπαίδευση & Ανάπτυξη Προσωπικού

Ελληνικά

Το μάθημα αναλύει τους παράγοντες που συνθέτουν τη φιλοσοφία και τη στρατηγική εκπαίδευσης και ανάπτυξης του προσωπικού που απασχολεί μια επιχείρηση. Περιγράφονται τα βήματα που απαιτούνται προκειμένου να προσφερθούν μαθησιακές, αναπτυξιακές και εκπαιδευτικές ευκαιρίες στους εργαζόμενους για τη βελτίωση της ατομικής, ομαδικής και επιχειρησιακής τους απόδοσης. Βασικά θέματα του μαθήματος είναι η διάγνωση των εκπαιδευτικών αναγκών και η αξιολόγηση της εκπαίδευσης.