Διοίκηση και Αξιολόγηση της Απόδοσης

Ελληνικά

Σκοπός του μαθήματος είναι η ανάλυση του τρόπου με τον οποίο μπορεί να πραγματοποιηθεί η αξιολόγηση και η διοίκηση της απόδοσης στον οργανωσιακό χώρο. Σε αυτό το πλαίσιο, αναλύονται οι επιμέρους πτυχές και προσεγγίσεις της αξιολόγησης σε όλο της το φάσμα, από την σημασία της διοίκησης της απόδοσης (performance management) για την σύγχρονη επιχείρηση μέχρι και τον σχεδιασμό, διεξαγωγή και διασύνδεση ενός επιτυχημένου συστήματος αξιολόγησης της απόδοσης. Επίσης, εξετάζεται το σύνολο των εννοιών, μεθόδων και σύγχρονων εργαλείων που καλείται να χρησιμοποιήσει το στέλεχος Ανθρωπίνων Πόρων στα πλαίσια αυτής της διαδικασίας. Τέλος, επιδιώκεται η εξοικείωση και η κριτική αξιολόγηση των εννοιών και εργαλείων που παρουσιάζονται.