Οργανωσιακή Ψυχολογία & Συμπεριφορά

Ελληνικά

Η Οργανωσιακή Ψυχολογία ασχολείται τόσο με τις αλληλεπιδράσεις του ατόμου με την εργασία του όσο και με τις σχέσεις των ανθρώπων στον εργασιακό τους χώρο. Οι συμμετέχοντες, στο τέλος του μαθήματος, θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα μοντέλα, τις έννοιες και τις πρακτικές εφαρμογές της οργανωσιακής ψυχολογίας, για την καλύτερη κατανόηση και χειρισμό των στάσεων και συμπεριφορών των ανθρώπων στις σύγχρονες επιχειρήσεις.

Επίσης το μάθημα μελετά τα βασικά θέματα της Οργανωσιακής Συμπεριφοράς που είναι απαραίτητα για την κατανόηση και τη διοίκηση των στάσεων και των συμπεριφορών των ανθρώπων, ως ατόμων και ομάδων μέσα στις επιχειρήσεις. Αναπτύσσονται οι ικανότητες των συμμετεχόντων στην Παρακίνηση, τη Λήψη Αποφάσεων, την Ομαδική Εργασία και τη Διοικητική Επικοινωνία. Οι ικανότητες αυτές αποτελούν βασική προϋπόθεση για τα στελέχη της ΔΑΔ, που συχνά καλούνται να ασκήσουν επιρροή σε στελέχη και εργαζόμενους χωρίς να διαθέτουν γραμμική εξουσία.