ΑΠΟΣΠΟΡΗ ΕΛΕΝΗ

Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας
Σε επιστημονική άδεια
Διεύθυνση Γραφείου: Πτέρυγα Αντωνιάδου, 4ος όροφος
Τηλέφωνο: 210 - 8203 141

Η Ελένη Αποσπόρη είναι Καθηγήτρια του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι κάτοχος Πτυχίου Νομικής από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθήνων (1979), Μεταπτυχιακού Τίτλου (MA) από το Τμήμα Κοινωνιολογίας του University of Connecticut, USA (Δεκέμβριος 1983) και Διδακτορικού Διπλώματος (Ph.P) από το Τμήμα Κοινωνιολογίας του University of Connecticut, USA (1990).

Τα Επιστημονικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν αφορούν στη Διαπολιτισμική Επικοινωνία στο Χώρο Εργασίας, στη Διαχείριση της Πολυμορφίας του Ανθρώπινου Δυναμικού, στη Συγκριτική Μελέτη Πρακτικών Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού, στην Εξέλιξη των Γυναικών στο Χώρο Εργασίας και Πολιτικής Επικοινωνίας και στη Δυναμική του Κοινωνικού Αποκλεισμού των Γυναικών στην Ελλάδα και την Ευρώπη.

Πλήρες Βιογραφικό: 

Τελευταία ενημέρωση: 04-03-2024

 

* Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δεν φέρει καμία ευθύνη όσον αφορά στην ακρίβεια των στοιχείων του συνοπτικού και του πλήρους βιογραφικού των μελών του προσωπικού, όπως αυτά αναρτώνται στην ιστοσελίδα του. Η ευθύνη ανήκει αποκλειστικά και μόνο στους συντάκτες των βιογραφικών σημειωμάτων.