ΒΟΥΔΟΥΡΗ ΕΙΡΗΝΗ

Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
Διεύθυνση Γραφείου: Κοδριγκτώνος 12, 4ος όροφος
Τηλέφωνο: 210 - 8203 559

Η Ειρήνη Βουδούρη είναι Καθηγήτρια Στρατηγικής και Επιχειρηματικότητας στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ). Είναι Διευθύντρια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος MA in Heritage Management και υπήρξε επικεφαλής της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του ΟΠΑ (2017-2020). Κατέχει διδακτορικό δίπλωμα στη Διοίκηση επιχειρήσεων από το Université Paris X, μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σε Στρατηγική και Διοίκηση από το διαπανεπιστημιακό πρόγραμμα HEC/ ESSEC/ Université Paris X, και δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

Τα τρέχοντα ερευνητικά της ενδιαφέροντα αφορούν σε θέματα καινοτομίας και επιχειρηματικότητας, στρατηγικής διοίκησης και εταιρικής διακυβέρνησης, αειφόρου ανάπτυξης και φιλικών προς το περιβάλλον στρατηγικών. Έχει δημοσιεύσει επιστημονικές εργασίες σε αναγνωρισμένα διεθνή επιστημονικά περιοδικά όπως Entrepreneurship Theory and Practice, Research Policy, Journal of World Business, Journal of Business Ethics, British Journal of Management, IEEE Transactions on Engineering Management, Industrial and Corporate Change, Technovation, International Business Review, New Technology Work and Employment, International Small Business Journal, Journal of Small Business Management, Journal of Business Research, International Journal of Human Resource Management, μεταξύ άλλων. Είναι διευθύντρια του Εργαστηρίου Μάνατζμεντ, Στρατηγικής και Επιχειρηματικότητας του ΟΠΑ. Έχει συμμετάσχει σε πολλά ερευνητικά προγράμματα, εθνικά και ευρωπαϊκά, ενώ έχει διευθύνει αρκετά από αυτά. Έχει επίσης ασχοληθεί ως σύμβουλος σε επιχειρήσεις και οργανισμούς του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα.

 

Πλήρες Βιογραφικό: 

Τελευταία ενημέρωση: 30-03-2021

 

* Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δεν φέρει καμία ευθύνη όσον αφορά στην ακρίβεια των στοιχείων του συνοπτικού και του πλήρους βιογραφικού των μελών του προσωπικού, όπως αυτά αναρτώνται στην ιστοσελίδα του. Η ευθύνη ανήκει αποκλειστικά και μόνο στους συντάκτες των βιογραφικών σημειωμάτων.