Μέλη ΕΔΕ

Το Μεταπτυχιακό μας διευθύνεται από την Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (ΕΔΕ) του προγράμματος, μέλη της οποίας είναι μέλη ΔΕΠ των τμημάτων Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας & Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Επισπεύδον τμήμα είναι το τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας.

Μέλη της ΕΔΕ:

Τακτικά μέλη

Μαρία Βακόλα, Καθηγήτρια, Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας, Διευθύντρια

Ιωάννης Νικολάου, Καθηγητής, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας

Αγγελική Πουλυμενάκου, Καθηγήτρια, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας

Ελεάννα Γαλανάκη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας

Ειρήνη Νικάνδρου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας

Αναπληρωματικά Μέλη

Ειρήνη Βουδούρη, Καθηγήτρια, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας

Έρικ-Κλας Σόντερκβιστ, Καθηγητής, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
​​​​
Ελένη Αποσπόρη, Καθηγήτρια, Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας

Λήδα Παναγιωτοπούλου, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας