Προκηρύξεις Διδακτικού Προσωπικού

Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

13-03-2024 id: 4294

Προκήρυξη μίας (1) θέσης μέλους ΔΕΠ, βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων»

24-11-2023 id: 4180

Προκήρυξη δύο (2) θέσεων μελών ΔΕΠ του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

13-10-2023 id: 4128

Προκήρυξη μίας (1) θέσης μέλους ΔΕΠ, βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Λογιστική»

28-04-2023 id: 3910

Προκήρυξη μίας (1) θέσης μέλους ΔΕΠ, βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Διοίκηση Μάρκετινγκ»

28-04-2023 id: 3909

Προκήρυξη μίας (1) θέσης μέλους ΔΕΠ, βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Διοίκηση Παραγωγής και Εφοδιαστικής Αλυσίδας»

26-08-2022 id: 3567

Προκήρυξη μίας (1) θέσης μέλους ΔΕΠ, βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Αστικό Δίκαιο»

26-08-2022 id: 3566

Προκήρυξη μίας (1) θέσης μέλους ΔΕΠ, βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Χρηματοδοτική Διοίκηση»

30-06-2022 id: 3527

Διαδικασία πλήρωσης μιας θέσης μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή 1ης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Χρηματοοικονομική Διοίκηση»

20-04-2022 id: 3423

Προκήρυξη μίας (1) θέσης μέλους ΔΕΠ, βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Εμπορικό Δίκαιο με έμφαση στο Χρηματοοικονομικό Τομέα»

19-04-2022 id: 3419

Διαδικασία πλήρωσης μιας θέσης μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Διοίκηση Επιχειρήσεων», του Τμήματος ΟΔΕ

09-03-2022 id: 3363

Διαδικασία πλήρωσης μιας θέσης μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Διοίκηση Μάρκετινγκ"

09-03-2022 id: 3362

Διαδικασία μονιμοποίησης κας Εμμανουέλας Τρούλη στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Αστικό Δίκαιο"

18-12-2021 id: 3260

Διαδικασία πλήρωσης μιας θέσης μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Διοίκηση Μάρκετινγκ" του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

09-12-2021 id: 3251

Διαδικασία μονιμοποίησης της Εμμανουέλας Τρούλη,  στη βαθμίδα του Επίκουρου  Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Αστικό Δίκαιο»

09-12-2021 id: 3250

Διαδικασία πλήρωσης μιας θέσης μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Kαθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Διοίκηση Επιχειρήσεων» του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

11-11-2021 id: 3215

Διαδικασία πλήρωσης μιας θέσης μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Εφαρμοσμένη μακροοικονομική"

23-09-2021 id: 3139

Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων, για την πλήρωση της παραπάνω θέσης, λήγει στις 23 Νοεμβρίου 2021.

09-09-2021 id: 3123

Διαδικασία πλήρωσης μιας θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Διοίκηση Μάρκετινγκ" του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

03-09-2021 id: 3119

Προκήρυξη μίας (1) θέσης μέλους ΔΕΠ, βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Διοίκηση Μάρκετινγκ»

03-09-2021 id: 3118

Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων, για την πλήρωση της παραπάνω θέσης, λήγει στις 2 Νοεμβρίου 2021.

22-07-2021 id: 3097

Διαδικασία μονιμοποίησης της κας Χριστίνας Ταρνανίδου στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Εμπορικό Δίκαιο με έμφαση στον Χρηματοοικονομικό Τομέα" του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

20-07-2021 id: 3091

Διαδικασία πλήρωσης μιας θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Ποσοτικές Μέθοδοι για τη Διοίκηση Επιχειρήσεων" του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

11-06-2021 id: 3031

Διαδικασία πλήρωσης μιας θέσης μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Εφαρμοσμένη Μακροοικονομική"

11-06-2021 id: 3030

Διαδικασία πλήρωσης μιας θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Διοικηση Μάρκετινγκ"

13-05-2021 id: 2960

Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων, για την πλήρωση της θέσης, λήγει στις 12 Ιουλίου 2021. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα απαραίτητα για την κρίση δικαιολογητικά, τα οποία αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης, στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr).

26-04-2021 id: 2929

Διαδικασία πλήρωσης μιας θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Kαθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Διοίκηση Επιχειρήσεων»

12-04-2021 id: 2903

Διαδικασία πλήρωσης μιας θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων με γνωστικό αντικείμενο «Διοίκηση Επιχειρήσεων»

25-02-2021 id: 2824

Διαδικασία πλήρωσης μιας θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου  Καθηγητή με Γνωστικό Αντικείμενο «Διοίκηση Μάρκετινγκ»

25-02-2021 id: 2823

Διαδικασία μονιμοποίησης της κας  Χριστίνας Ταρνανίδου,  στη βαθμίδα του Επίκουρου  Καθηγητή με Γνωστικό Αντικείμενο «Εμπορικό Δίκαιο με Έμφαση στον Χρηματοοικονομικό Τομέα»

12-02-2021 id: 2799

Διαδικασία πλήρωσης μιας θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Kαθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Διοίκηση Επιχειρήσεων» ΑΡΡ17310

12-02-2021 id: 2798

Διαδικασία πλήρωσής μιας θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου  Kαθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ποσοτικές Μέθοδοι για τη Διοίκηση Επιχειρήσεων»

12-02-2021 id: 2797

Διαδικασία πλήρωσης μιας θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του   Αναπληρωτή Kαθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Διοίκηση Επιχειρήσεων» APP17593

12-01-2021 id: 2721

Διαδικασία πλήρωσης μιας θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων με γνωστικό αντικείμενο «Διοίκηση Επιχειρήσεων»

12-01-2021 id: 2720

Διαδικασία πλήρωσης μιας θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων με γνωστικό αντικείμενο «Διοίκηση Επιχειρήσεων»

22-12-2020 id: 2705

Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων για την πλήρωση της θέσης λήγει στις 22 Φεβρουαρίου 2021. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα απαραίτητα για την κρίση δικαιολογητικά, τα οποία αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης, στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr).

09-12-2020 id: 2656

Διαδικασία πλήρωσης μιας θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων με γνωστικό αντικείμενο «Διοίκηση Επιχειρήσεων»

25-08-2020 id: 2466

Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων, για την πλήρωση της παραπάνω θέσης, λήγει στις 25 Οκτωβρίου 2020.Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα απαραίτητα για την κρίση δικαιολογητικά, τα οποία αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης, στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ».

23-07-2020 id: 2444

Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων για την πλήρωση της παραπάνω θέσης λήγει στις 23 Σεπτεμβρίου 2020. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα απαραίτητα για την κρίση δικαιολογητικά, τα οποία αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης, στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ».

22-05-2020 id: 2310

Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων για την πλήρωση της παραπάνω θέσης λήγει στις 21 Ιουλίου 2020. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα απαραίτητα για την κρίση δικαιολογητικά, τα οποία αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης, στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr).

22-05-2020 id: 2309

Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων για την πλήρωση της παραπάνω θέσης λήγει στις 21 Ιουλίου 2020. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα απαραίτητα για την κρίση δικαιολογητικά, τα οποία αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης, στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr).

20-01-2020 id: 2117

Διαδικασία πλήρωσης μίας (1) θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Λογιστική», σύμφωνα με το ΦΕΚ Προκήρυξης της θέσης : Αριθμ. 2957/ ΦΕΚ 1239/19-7-2019 τ. Γ΄.

10-12-2019 id: 1824

Διαδικασία πλήρωσης μίας (1) θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Λογιστική», σύμφωνα με το ΦΕΚ Προκήρυξης της θέσης : Αριθμ. 2957/ ΦΕΚ 1239/19-7-2019 τ. Γ΄.

10-12-2019 id: 1440

Διαδικασία Πλήρωσης Θέσης Καθηγητή βαθμίδας Επικ. Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Πληροφοριακά Συστήματα για τη Διοίκηση Επιχειρήσεων» του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, σύμφωνα με το ΦΕΚ Προκήρυξης της θέσης: Αριθμ. 5742/ΦΕΚ 212/02-03-2018 τ. Γ΄.

17-09-2019 id: 772
Διαδικασία πλήρωσης θέσης βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Εμπορικό Δίκαιο με έμφαση το Δίκαιο των εταιριών και της κεφαλαιαγοράς» σύμφωνα με το ΦΕΚ Προκήρυξης της θέσης: αριθμ. 3248/ ΦΕΚ 804/21-8-2017 τ. Γ΄ και ΦΕΚ 877/7-9-2017 τ. Γ΄.
26-07-2019 id: 1825

Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων για την πλήρωση της παραπάνω θέσης λήγει στις 25 Σεπτεμβρίου 2019. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα απαραίτητα για την κρίση δικαιολογητικά, τα οποία αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης, στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr). Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία του Τμήματος, τηλ.: 210 8203 375, e-mail: ode@aueb.gr.

19-03-2019 id: 1441

Διαδικασία Πλήρωσης Θέσης Καθηγητή βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Διοίκηση Επιχειρήσεων» του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, σύμφωνα με το ΦΕΚ Προκήρυξης της θέσης: Αριθμ. 3222 ΦΕΚ 830/24-7-2018 (τεύχος Γ΄)

13-03-2019 id: 1442

Διαδικασία Πλήρωσης Θέσης Καθηγητή Α' Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Λογιστική» του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, σύμφωνα με το ΦΕΚ Προκήρυξης της θέσης: Αριθμ. 3220/ ΦΕΚ 830/24-7-2018 τ. Γ΄

27-02-2019 id: 1553

Διαδικασία Πλήρωσης Θέσης Καθηγητή βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Διοίκηση Επιχειρήσεων» του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, σύμφωνα με το ΦΕΚ Προκήρυξης της θέσης: Αριθμ. 5744/ ΦΕΚ 212/2-3-2018 τ. Γ΄

27-12-2018 id: 1443

Διαδικασία πλήρωσης μίας (1) θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή  με γνωστικό αντικείμενο «Διοίκηση Επιχειρήσεων» του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης επιχειρήσεων, κατόπιν ανάκλησης της αρχικής εκλογής από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με το ΦΕΚ Προκήρυξης της θέσης στο Απέλλα: παλαιός 00001555755, νέος ΑΡΡ13. 

07-12-2018 id: 1406

Διαδικασία Πλήρωσης Θέσης Καθηγητή βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Διοίκηση Επιχειρήσεων» του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης, σύμφωνα με το ΦΕΚ Προκήρυξης της θέσης: Αριθμ. Αριθμ. 5098/ΦΕΚ 922-28-9-2016 τ. Γ΄.

07-12-2018 id: 1405

Διαδικασία Πλήρωσης Θέσης Καθηγητή βαθμίδας Επίκ. Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Διοίκηση Επιχειρήσεων» του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης, σύμφωνα με το ΦΕΚ Προκήρυξης της θέσης: Αριθμ. 5744/ ΦΕΚ 212/2-3-2018 τ. Γ΄.

06-11-2018 id: 1322

Διαδικασία πλήρωσης θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Πληροφοριακά Συστήματα για τη Διοίκηση Επιχειρήσεων", του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης σύμφωνα με το ΦΕΚ Προκήρυξης της θέσης: Αριθμ. 5742/ΦΕΚ 212/02-03-2018 τ. Γ΄.

22-10-2018 id: 1282
Διαδικασία πλήρωσης μίας (1) θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Διοίκηση Επιχειρήσεων», κατόπιν ανάκλησης της αρχικής εκλογής από το Υπουργείο Παιδείας, σύμφωνα με το ΦΕΚ Προκήρυξης της θέσης: Αριθμ. 5098/ΦΕΚ 922-28-9-2016 τ. Γ΄
12-10-2018 id: 1245

Διαδικασία μονιμοποίησης Δημητρίου Μανωλόπουλου στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Διοίκηση Επιχειρήσεων", κωδικός θέσης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ6469

12-10-2018 id: 1243

Διαδικασία μονιμοποίησης Αλέξανδρου Παπαλεξανδρή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Διοίκηση Επιχειρήσεων", κωδικός θέσης στο ΑΠΕΛΛΑ: APP6468

26-07-2018 id: 1124

Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων για την πλήρωση της παραπάνω θέσης λήγει στις 26 Σεπτεμβρίου 2018. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα απαραίτητα για την κρίση δικαιολογητικά, τα οποία αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης, στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr) και να τα καταθέσουν αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία του Τμήματος, τηλ.: 210 8203 375, e-mail: ode@aueb.gr.

26-07-2018 id: 1123

Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων για την πλήρωση της παραπάνω θέσης λήγει στις 26 Σεπτεμβρίου 2018. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα απαραίτητα για την κρίση δικαιολογητικά, τα οποία αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης, στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr) και να τα καταθέσουν αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά. Περισσότερες πληροφορίες στη Γραμματεία του Τμήματος, τηλ.: 210-8203 375, e-mail: ode@aueb.gr.

19-07-2018 id: 1118

Διαδικασία μονιμοποίησης Δημητρίου Μανωλόπουλου στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο “Διοίκηση Επιχειρήσεων» του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων.

19-07-2018 id: 1109

Διαδικασία μονιμοποίησης Αλέξανδρου Παπαλεξανδρή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο “Διοίκηση Επιχειρήσεων» του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων.

26-06-2018 id: 1070

Διαδικασία πλήρωσης μίας (1) θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων με γνωστικό αντικείμενο «Διοίκηση Επιχειρήσεων», σύμφωνα με το ΦΕΚ Προκήρυξης της θέσης: Αριθμ. 5744/ ΦΕΚ 212/2-3-2018 τ. Γ΄

21-06-2018 id: 1055

Διαδικασία πλήρωσης μίας (1) θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων με γνωστικό αντικείμενο «Αστικό Δίκαιο», σύμφωνα με το ΦΕΚ προκήρυξης θέσης: Αριθμ. 931/ ΦΕΚ 424/9-5-2017 τ. Γ΄

09-03-2018 id: 793
Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων για την πλήρωση της παραπάνω θέσης λήγει στις 9 Μαΐου 2018. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα απαραίτητα για την κρίση δικαιολογητικά, τα οποία αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης, στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr) και να τα καταθέσουν αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία του Τμήματος, τηλ.: 210-8203 375, e-mail: ode@aueb.gr.
09-03-2018 id: 792
Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων για την πλήρωση της παραπάνω θέσης λήγει στις 9 Μαΐου 2018. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα απαραίτητα για την κρίση δικαιολογητικά, τα οποία αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης, στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr) και να τα καταθέσουν αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία του Τμήματος, τηλ.: 210-8203 375, e-mail: ode@aueb.gr.
 
18-01-2018 id: 655
Διαδικασία πλήρωσης μίας θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο "Αστικό Δίκαιο", του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, σύμφωνα με το ΦΕΚ Προκήρυξης της θέσης: Αριθμ. 931/ΦΕΚ 424/9-5-2017 τ.Γ".
 
13-09-2017 id: 369
Στο ΦΕΚ 804/21-8-2017 (τεύχος Γ΄) και στο ΦΕΚ 877/7-9-2017 (τεύχος Γ΄) δημοσιεύτηκε προκήρυξη του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων για μία θέση Καθηγητή, βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Εμπορικό Δίκαιο με έμφαση το Δίκαιο των Εταιρειών και της Κεφαλαιαγοράς». Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων για την πλήρωση της παραπάνω θέσης λήγει στις 13 Νοεμβρίου 2017. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία του Τμήματος, τηλ.: 210-8203 375, e-mail: ode@aueb.gr.

 

27-07-2017 id: 337
Διαδικασία εκ νέου πλήρωσης μιας θέσης Καθηγητή βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο "Διοίκηση Επιχειρήσεων", σύμφωνα με το ΦΕΚ Προκήρυξης της θέσης:   Αριθμ. 5098/ΦΕΚ 922-28-9-2016 τ. Γ
03-07-2017 id: 300
Διαδικασία πλήρωσης θέσης βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο "Εμπορικό Δίκαιο με έμφαση στον Χρηματοοικονομικό Τομέα"
06-06-2017 id: 276

Διαδικασία μονιμοποίησης στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο "Ποσοτικές μέθοδοι για τη Διοίκηση των Επιχειρήσεων"

17-05-2017 id: 236
Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων για την πλήρωση των παραπάνω θέσεων λήγει στις 17 Ιουλίου 2017. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα απαραίτητα για την κρίση δικαιολογητικά, τα οποία αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης, στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr) και να τα καταθέσουν σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή άλλο αποθηκευτικό μέσο) και σε ένα αντίτυπο έντυπης μορφής στη Γραμματεία του Τμήματος. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία του Τμήματος, τηλ.: 210-8203 375, e-mail: ode@aueb.gr.
10-05-2017 id: 227
Διαδικασία εκ νέου πλήρωσης μιας θέσης Καθηγητή, Βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο "Διοίκηση Επιχειρήσεων", σύμφωνα με το ΦΕΚ Προκήρυξης της θέσης: Αριθμ. 5098/ΦΕΚ 922-28-9-2016 τ. Γ΄.
16-03-2017 id: 108

Διαδικασία πλήρωσης μιας (1) θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Διοίκηση Επιχειρήσεων» Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων σύμφωνα με το ΦΕΚ Προκήρυξης της θέσης: Αριθμ. 5098/ΦΕΚ 922-28-9-2016 τ. Γ΄.

16-03-2017 id: 107

Διαδικασία μονιμοποίησης στη βαθμίδα Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Ποσοτικές Μέθοδοι για τη Διοίκηση των Επιχειρήσεων» Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

16-03-2017 id: 106

Διαδικασία πλήρωσης θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Εμπορικό Δίκαιο με Έμφαση στο Χρηματοοικονομικό Τομέα» Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, σύμφωνα με το ΦΕΚ Προκήρυξης της θέσης: Αριθμ. 953/ ΦΕΚ 328/8-4-2016 τ. Γ΄

06-10-2016 id: 2837

Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων για την πλήρωση της παραπάνω θέσης λήγει στις 5 Δεκεμβρίου 2016. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα απαραίτητα για την κρίση δικαιολογητικά, τα οποία αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης, στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» και να τα καταθέσουν σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή άλλο αποθηκευτικό μέσο) και σε ένα αντίτυπο έντυπης μορφής στη Γραμματεία του Τμήματος. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία του Τμήματος, τηλ.: 210 8203 375, e-mail: ode@aueb.gr.

20-07-2016 id: 2777

Διαδικασία πλήρωσης μίας (1) θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μάρκετινγκ» Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, σύμφωνα με το ΦΕΚ Προκήρυξης θέσης: 1680/15-12-2014 (τεύχος Γ').

31-05-2016 id: 2729

Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων για την πλήρωση της παραπάνω θέσης λήγει στις 27 Ιουλίου 2016. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα απαραίτητα για την κρίση δικαιολογητικά στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr) και να τα καταθέσουν σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή άλλο αποθηκευτικό μέσο) και σε ένα αντίτυπο έντυπης μορφής στη Γραμματεία του Τμήματος. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στη Γραμματεία του Τμήματος, τηλ.: 210-8203 375, e-mail: ode@aueb.gr.

31-05-2016 id: 2728

Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων για την πλήρωση της παραπάνω θέσης λήγει στις 27 Ιουλίου 2016. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα απαραίτητα για την κρίση δικαιολογητικά στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr) και να τα καταθέσουν σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή άλλο αποθηκευτικό μέσο) και σε ένα αντίτυπο έντυπης μορφής στη Γραμματεία του Τμήματος. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στη Γραμματεία του Τμήματος, τηλ.: 210-8203 375, e-mail: ode@aueb.gr.

23-05-2016 id: 2717

Διαδικασία μονιμοποίησης στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Λογιστική».

04-03-2016 id: 2595

Διαδικασία πλήρωσης θέσης βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Χρηματοδοτική Διοίκηση» του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων, σύμφωνα με το ΦΕΚ προκήρυξης θέσης Αριθμ. 1850/ΦΕΚ 629/2-7-2015 τ. Γ'.

30-10-2015 id: 2403

Διαδικασία πλήρωσης θέσης βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Λογιστική» του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων, σύμφωνα με το ΦΕΚ προκήρυξης θέσης 1142/25-8-2014 τ. Γ'.

30-10-2015 id: 2402

Διαδικασία πλήρωσης θέσης βαθμίδας Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Λογιστική» του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων, σύμφωνα με το ΦΕΚ προκήρυξης θέσης 279/13-3-2012 τ. Γ'.

01-10-2015 id: 2404

Διαδικασία πλήρωσης θέσης βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Μάρκετινγκ» του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων, σύμφωνα με το ΦΕΚ προκήρυξης θέσης 1680/15-12-2014 τ. Γ'.

01-10-2015 id: 2449

Διαδικασία πλήρωσης μίας (1) θέσης Καθηγητή, βαθμίδας Αναπλ. Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Χρηματοδοτική Διοίκηση", σύμφωνα με το ΦΕΚ προκήρυξης θέσης:629/2-7-2015 τεύχος Γ'.

15-10-2008 id: 327

Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων λήγει στις 15 Δεκεμβρίου 2008. Πληροφορίες σχετικά με τις αιτήσεις υποψηφιότητας και τα απαιτούμενα

δικαιολογητικά παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τη Γραμματεία του Τμήματος (κα Πανοπούλου Ιφιγένεια τηλ. 210-8203375).

08-09-2008 id: 279

Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων λήγει στις 8 Νοεμβρίου 2008.

Πληροφορίες σχετικά με τις αιτήσεις υποψηφιότητας και τα απαιτούμενα

δικαιολογητικά παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τη Γραμματεία

του Τμήματος (κα Πανοπούλου Ιφιγένεια τηλ. 210-8203375)

07-11-2007 id: 22

Στο ΦΕΚ 828/18-10-2007 (τεύχος Γ΄) δημοσιεύτηκε η προκήρυξη της πιο κάτω θέσης ΔΕΠ για το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών:

10-05-2007 id: 40

Προκηρύξεις (4) θέσεων ΔΕΠ για το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων