Διαδικασία πλήρωσης μίας (1) θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Λογιστική»

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ  

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΕ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ».

 

ΦΕΚ Προκήρυξης της θέσης : Αριθμ. 2957/ ΦΕΚ 1239/19-7-2019 τ. Γ΄

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 25-9-2019

Κωδικός θέσης στο «ΑΠΕΛΛΑ»: (ΑΡΡ12332

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕΛΗ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

 

 

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΒΑΘΜΙΔΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΦΕΚ ΑΡΧ. ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ

ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ

 

1

ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α' ΒΑΘΜΙΔΑΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

38/04-03-1999 τ. ΝΠΔΔ

352/13-04-2016 τευχ. Γ΄ ΕΞΕΛΙΞΗ

2

ΚΟΕΝ

ΣΑΝΔΡΑ

ΙΩΣΗΦ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α' ΒΑΘΜΙΔΑΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

80/20-02-2015 τ.Γ'

156/18-07-2002  τ. ΝΠΔΔ

3

ΚΟΥΡΕΤΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α' ΒΑΘΜΙΔΑΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

 

Φ.Ε.Κ. Διορ.:233/11-04-2007  τευχ. Γ΄

 

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ

4

ΔΡΑΚΟΣ

 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

 

ΕΝΕΡΓΟΣ

 

 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

 195/09-08-2005  τ.ΝΠΔΔ

 625/06-07-2016 τ.Γ' ΕΞΕΛΙΞΗ

5

ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ

 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

 ΕΝΕΡΓΟΣ

 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

 84/17-04-2003 τ. ΝΠΔΔ

 248/24-03-2015 τ.Γ'

 

 

                                    ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕΛΗ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΝ/ΜΙΟ

ΣΧΟΛΗ -ΤΜΗΜΑ

ΒΑΘΜΙΔΑ

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ / ΕΙΔΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ

                                 

1

ΙΑΤΡΙΔΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ/ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

589/24.5.2018/τ.Γ΄

 

2

ΛΕΒΕΝΤΗΣ

ΣΤΕΡΓΙΟΣ

23.ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

2.ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ACCOUNTING - ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

402/04-5-2017/ τ.Γ'

 

3

ΣΙΟΥΓΛΕ 

ΓΕΩΡΓΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

693/3-7-2013/ τ.Γ'

 

4

ΣΥΚΙΑΝΑΚΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

21.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ/ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜ/ΚΗΣ

1.ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 1ης ΒΑΘΜΙΔΑΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

1041/Γ/18-10-2016

3702/τ.Β/29-08-2018

 

5

ΣΩΡΡΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ/ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ

770/τ.Γ'/4-8-2017

 

6

ΧΕΒΑΣ

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α' ΒΑΘΜΙΔΑΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

1376/31-12-2012 τ.Γ'

 

 

                  

                                ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

 

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΝ/ΜΙΟ

ΣΧΟΛΗ -ΤΜΗΜΑ

ΒΑΘΜΙΔΑ

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ / ΕΙΔΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ

1

ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ

 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ/ΤΜΗΜΑ

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α' ΒΑΘΜΙΔΑΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

470/20-5-2008 τ.Γ

2

KARAMANOU

(Κατόπιν

Κληρώσεως)

IRENE

University of  Κύπρος

 

ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

ACCOUNTING

http://ucy.ac.cy/dir/en/component/comprofiler/userprofile/bakara

3

 

ΜΠΑΛΛΑΣ

(κατόπιν κληρώσεως)

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α' ΒΑΘΜΙΔΑΣ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

846/20-08-2015 τ.Γ'

 

4

 

ΝΕΓΚΑΚΗΣ

(κατόπιν κληρώσεως)

ΧΡΗΣΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ/ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 1ης ΒΑΘΜΙΔΑΣ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

775/13-10-2011 τ.Γ΄

 

5

 

ΠΑΠΑΔΑΚΗ

(κατόπιν κληρώσεως)

ΑΦΡΟΔΙΤΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

425/09.05.2017 τ. Γ'

 

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΝ/ΜΙΟ

ΣΧΟΛΗ -ΤΜΗΜΑ

ΒΑΘΜΙΔΑ

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ / ΕΙΔΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ

1

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ/ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 1ης ΒΑΘΜΙΔΑΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

798/25-6-2014 τ.Γ'

 

   2

ΓΚΙΝΟΓΛΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ/ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤ/ΜΙΚΗΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 1ης ΒΑΘΜΙΔΑΣ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

775/13-10-2011 τ.Γ΄

 

3

ΔΗΜΗΤΡΑΣ

ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

107/24-02-2015/τ. Γ΄

 

4

ΔΙΑΚΟΜΙΧΑΛΗΣ

ΜΙΧΑΗΛ

33.ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

2.ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ

194/18.02.2014/τ.Γ΄

 

5

ΤΑΧΥΝΑΚΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ/ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

107/24-2-2015 τ.Γ΄

 

6

ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ

ΘΕΟΦΑΝΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ/ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 1ης ΒΑΘΜΙΔΑΣ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

578/19-8-2011 τ. Γ΄

 

 

            

ID: 
1824