Προκήρυξη μίας (1) θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Χρηματοοικονομική Διοίκηση»

id: 
327

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΔΕΠ

Στο ΦΕΚ 866/18-9-2008 (τεύχος Γ΄) δημοσιεύτηκε η προκήρυξη μίας (1) θέσης

μέλους ΔΕΠ για το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού

Πανεπιστημίου Αθηνών στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό

αντικείμενο «Χρηματοοικονομική Διοίκηση».

Η προθεσμία υποβολής των ανωτέρω υποψηφιοτήτων λήγει στις 15 Δεκεμβρίου 2008.

Πληροφορίες σχετικά με τις αιτήσεις υποψηφιότητας και τα απαιτούμενα

δικαιολογητικά, παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τη Γραμματεία

του Τμήματος (κα Πανοπούλου Ιφιγένεια τηλ. 210-8203375).

Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2008

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Π. ΠΡΑΣΤΑΚΟΣ

Καθηγητής