Διαδικασία μονιμοποίησης στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Λογιστική»

id: 
2717

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

Ημερομηνία κατάθεσης αίτησης μονιμοποίησης από την κα Στυλιανή Σπηλιώτη του Νικολάου, Επίκ. Καθηγήτριας επί θητεία: 2362/16-6-2014.

Ημερομηνία Συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος με θέμα: Υποβολή αιτήματος-ερωτήματος προς την Κοσμητεία της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων, για την υποβολή της σύμφωνης γνώμης, προκειμένου να συγκροτηθεί από το Τμήμα η Επταμελής Επιτροπή Επιλογής για την κρίση μονιμοποίησης της κας Στ. Σπηλιώτη, στη βαθμίδα του Επίκ. Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο Λογιστική: 8η /2014-15/29-6-2015.

Ημερομηνία Συνεδρίασης της Κοσμητείας της Σχολής για έγκριση της Σύνθεσης επταμελούς Επιτροπής Μονιμοποίησης στη βαθμίδα του Επίκ. Καθηγητή: 3ης /2015-16/29-1-2016( κοινοποίηση στο Τμήμα με την με υπ'αριθμ.πρωτ.: 144/5-5-2016 διαβίβαση του Αποσπάσματος Πρακτικών.

Ημερομηνία συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων για τη συγκρότηση Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής Επιλογής: 7η/2015-16/11-5-2016

ΜΕΛΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΤΑΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
για τη Μονιμοποίηση στη βαθμίδα του Επίκ. Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Λογιστική»

Τακτικά μέλη
Εσωτερικά μέλη από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

1. Γκίκας Δημήτριος, Καθηγητής του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Γνωστικό αντικείμενο Χρηματοοικονομική Λογιστική - ΦΕΚ Διορισμού 138/2-11-1993 τ.ΝΠΔΔ).

2. Χέβας Δημοσθένης, Καθηγητής του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Γνωστικό αντικείμενο Χρηματοοικονομική Λογιστική - ΦΕΚ Διορισμού 1376/31-12-2012 τ.Γ').

3. Καραμάνης Κωνσταντίνος, Αναπληρωτής Καθηγητής τμήματος Οργάνωσης και διοίκησης Επιχειρήσεων (Γνωστικό αντικείμενο Λογιστική - ΦΕΚ Διορισμού 260/14-9-2006 τ.Γ').

4. Μπάλλας Απόστολος, Αναπληρωτής Καθηγητής τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, (Γνωστικό αντικείμενο Λογιστική - ΦΕΚ Διορισμού 262/21-4-2011 τ.Γ').

Εξωτερικά μέλη από Πανεπιστήμια της Ημεδαπής

5. Καραγιώργος Θεοφάνης, Καθηγητής του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Παν/μίου Μακεδονίας (Γνωστικό αντικείμενο Λογιστική - ΦΕΚ Διορισμού 578/19-8-2011 τ.Γ').

6. Σπαθής Χαράλαμπος, Καθηγητής Τμήματος Οικονομικών Επιστημών Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, (Γνωστικό αντικείμενο Λογιστική - ΦΕΚ Διορισμού 846/23-8-2012 τ.Γ').

Εξωτερικό μέλος προερχόμενο από ομοταγές πανεπιστήμιο της αλλοδαπής:

7. Χαρίτου Ανδρέας, Καθηγητής Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης του Παν/μίου Κύπρου με γνωστικό αντικείμενο Λογιστική.

Αναπληρωματικά εσωτερικά μέλη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

1. Παπαδάκη Αφροδίτη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, (Γνωστικό αντικείμενο Λογιστική - ΦΕΚ Διορισμού 1071/5-11-2010 τ.Γ').

2. Σιουγλέ Γεωργία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, (Γνωστικό αντικείμενο Λογιστική - ΦΕΚ Διορισμού 693/3-7-2013 τ.Γ').

Αναπληρωματικά μέλη από Πανεπιστήμια της Ημεδαπής

3. Αποστόλου Απόστολος, Καθηγητής Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Παν/μίου (Γνωστικό αντικείμενο Λογιστική Τυποποίηση - ΦΕΚ Διορισμού 319/20-5-2011 τ.Γ').

4. Γκίνογλου Δημήτριος, Καθηγητής Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Παν/μίου Μακεδονίας (Γνωστικό αντικείμενο Λογιστική - ΦΕΚ Διορισμού 775/13-10-2011 τ.Γ').

5. Τσάμης Αναστάσιος, Καθηγητής Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου, (Γνωστικό αντικείμενο Χρηματοοικονομική Λογιστική με έμφαση στην Τραπεζική Λογιστική - ΦΕΚ Διορισμού 1064/20-12-2007 τ.Γ').

6. Γεωργόπουλος Αντώνιος, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Παν/μίου Πατρών (Γνωστικό αντικείμενο Χρηματοοκονομική Λογιστική - ΦΕΚ Διορισμού 307/10-4-2008 τ.Γ').

Αναπληρωματικό μέλος από Πανεπιστήμια της Αλλοδαπής:

7. Σούγιαννης Θεόδωρος, Καθηγητής, Department of Accountancy, College of Business, University of Illinois at Urbana-Champaign.

  • Ημερομηνία Συνεδρίασης της Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής, για την εκλογή του Προέδρου της Επταμελούς Επιτροπής:
  • Πρόεδρος της Επταμελούς Επιτροπής:
  • Ημερομηνία Συνεδρίασης της Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής, για την επιλογή δύο αξιολογητών:
  • Ημερομηνία Συνεδρίασης της Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής, για την κρίση Μονιμοποίησης της Υποψήφιας:
  • Αριθμός παρόντων μελών της Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής:
  • Αριθμός απόντων μελών της Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής:
  • Σύνολο θετικών ψήφων: