Διαδικασία πλήρωσης θέσης βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Εμπορικό Δίκαιο με έμφαση το Δίκαιο των εταιριών και της κεφαλαιαγοράς»

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ»
  • ΦΕΚ Προκήρυξης της θέσης : Αριθμ. 3248/ ΦΕΚ 804/21-8-2017 τ. Γ΄ και ΦΕΚ 877/7-9-2017 τ. Γ΄
  • Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 13-11-2017
  • Ονοματεπώνυμο υποψηφίων: 
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΠΕΡΔΕΚΛΗ  (ειδοποίηση από ΑΠΕΛΛΑ: 25/9/2017) ,
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΝΤΟΥΡΗΣ  (ειδοποίηση από ΑΠΕΛΛΑ : 24/10/2017)
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΠΥΡΑΚΗΣ    (ειδοποίηση από ΑΠΕΛΛΑ : 6/11/2017)
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΥΛΟΡΙΔΑΣ  (ειδοποίηση από ΑΠΕΛΛΑ : 10/11/2017)
 
  • ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΝΤΟΥΡΗΣ απόσυρση υποψηφιότητας  (ειδοποίηση από ΑΠΕΛΛΑ : 24/10/2017)
 
  • Κωδικός θέσης στο «ΑΠΕΛΛΑ»: (ΑΡΡ2928)
 
 
 
 
ID: 
772