Διαδικασία πλήρωσης μίας (1) θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Λογιστική"

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ  
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΕ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ».

 

 • ΦΕΚ Προκήρυξης της θέσης : Αριθμ. 2957/ ΦΕΚ 1239/19-7-2019 τ. Γ΄
 • Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 25-9-2019
 • Κωδικός θέσης στο «ΑΠΕΛΛΑ»: (ΑΡΡ12332)
 • Ονοματεπώνυμο υποψήφιου:  ΔΕΔΟΥΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
 • Ημερομηνία συνεδρίασης του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων για τη συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος:  3η /2019-20/27-9-2019

 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ


ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟ ΣΩΜΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΕΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΕ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕΛΗ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΒΑΘΜΙΔΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΦΕΚ ΑΡΧ. ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ

ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ

 

1

ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α' ΒΑΘΜΙΔΑΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

38/04-03-1999 τ. ΝΠΔΔ

352/13-04-2016 τευχ. Γ΄ ΕΞΕΛΙΞΗ

2

ΚΟΕΝ

ΣΑΝΔΡΑ

ΙΩΣΗΦ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α' ΒΑΘΜΙΔΑΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

80/20-02-2015 τ.Γ'

1303/01-08-2019 τ. Γ΄

Ανάληψη 26-08-2019

3

ΚΟΥΡΕΤΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α' ΒΑΘΜΙΔΑΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

 

Φ.Ε.Κ. Διορ.:233/11-04-2007  τευχ. Γ΄

 

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ

4

ΔΡΑΚΟΣ

 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

 

ΕΝΕΡΓΟΣ

 

 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

 195/09-08-2005  τ.ΝΠΔΔ

 625/06-07-2016 τ.Γ' ΕΞΕΛΙΞΗ

5

ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ

 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

 ΕΝΕΡΓΟΣ

 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

 84/17-04-2003 τ. ΝΠΔΔ

 248/24-03-2015 τ.Γ'

 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕΛΗ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΝ/ΜΙΟ

ΣΧΟΛΗ -ΤΜΗΜΑ

ΒΑΘΜΙΔΑ

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ / ΕΙΔΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ

1

ΙΑΤΡΙΔΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ/ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 1ης ΒΑΘΜΙΔΑΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

589/24.5.2018/τ.Γ΄

 

2

ΛΕΒΕΝΤΗΣ

ΣΤΕΡΓΙΟΣ

23.ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

2.ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ACCOUNTING - ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

402/04-5-2017/ τ.Γ'

 

3

ΣΙΟΥΓΛΕ 

ΓΕΩΡΓΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

693/3-7-2013/ τ.Γ'

 

4

ΣΥΚΙΑΝΑΚΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

21.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ/ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜ/ΚΗΣ

1.ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 1ης ΒΑΘΜΙΔΑΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

1041/Γ/18-10-2016

3702/τ.Β/29-08-2018

 

5

ΣΩΡΡΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ/ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 1ης ΒΑΘΜΙΔΑΣ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ

770/τ.Γ'/4-8-2017

 

6

ΧΕΒΑΣ

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α' ΒΑΘΜΙΔΑΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

1376/31-12-2012 τ.Γ'

 

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΝ/ΜΙΟ

ΣΧΟΛΗ -ΤΜΗΜΑ

ΒΑΘΜΙΔΑ

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ / ΕΙΔΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ

1

ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ

 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ/ΤΜΗΜΑ

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α' ΒΑΘΜΙΔΑΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

470/20-5-2008 τ.Γ

2

KARAMANOU

(κατόπιν κληρώσεως)

IRENE

University of  Κύπρος

 

ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

ACCOUNTING

http://ucy.ac.cy/dir/en/component/comprofiler/userprofile/bakara

3

ΜΠΑΛΛΑΣ

(κατόπιν κληρώσεως)

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α' ΒΑΘΜΙΔΑΣ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

846/20-08-2015 τ.Γ'

 

4

ΝΕΓΚΑΚΗΣ

(κατόπιν κληρώσεως)

ΧΡΗΣΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ/ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 1ης ΒΑΘΜΙΔΑΣ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

775/13-10-2011 τ.Γ΄

 

5

ΠΑΠΑΔΑΚΗ

(κατόπιν κληρώσεως)

ΑΦΡΟΔΙΤΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 1ης ΒΑΘΜΙΔΑΣ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

425/09.05.2017 τ. Γ'

 

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΝ/ΜΙΟ

ΣΧΟΛΗ -ΤΜΗΜΑ

ΒΑΘΜΙΔΑ

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ / ΕΙΔΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ

1

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ/ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 1ης ΒΑΘΜΙΔΑΣ

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

798/25-6-2014 τ.Γ'

 

   2

ΓΚΙΝΟΓΛΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ/ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤ/ΜΙΚΗΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 1ης ΒΑΘΜΙΔΑΣ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

775/13-10-2011 τ.Γ΄

 

3

ΔΗΜΗΤΡΑΣ

ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

107/24-02-2015/τ. Γ΄

 

4

ΔΙΑΚΟΜΙΧΑΛΗΣ

ΜΙΧΑΗΛ

33.ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

2.ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ

194/18.02.2014/τ.Γ΄

 

5

ΤΑΧΥΝΑΚΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ/ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

107/24-2-2015 τ.Γ΄

 

6

ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ

ΘΕΟΦΑΝΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ/ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 1ης ΒΑΘΜΙΔΑΣ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

578/19-8-2011 τ. Γ΄

 

 
 • Ημερομηνία συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων για τον ορισμό Προέδρου και Γραμματέα με τους αναπληρωτές τους:  3η /2019-20/27-9-2019

Πρόεδρος εκλεκτορικού σώματος:  KΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 1ης ΒΑΘΜΙΔΑΣ.

Αναπληρωτής Πρόεδρος εκλεκτορικού σώματος:  ΣΑΝΔΡΑ ΚΟΕΝ, ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ 1ης ΒΑΘΜΙΔΑΣ

Γραμματέας εκλεκτορικού σώματος:  ΤΣΟΔΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΗ, Προϊσταμένη Γραμματείας

Αναπληρώτρια Γραμματέας εκλεκτορικού σώματος:  ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ, Αναπλ. Προϊσταμένη Γραμματείας.

Ημερομηνία συνεδρίασης του Εκλεκτορικού Σώματος για τη συγκρότηση Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής : 9 Δεκεμβρίου 2019.

 

 • Η σύνθεση της τριμελούς εισηγητικής επιτροπής έχει ως εξής:
 1. Καραμάνης Κωνσταντίνος, Καθηγητής 1ης βαθμίδας, του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με γνωστικό αντικείμενο «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ», ΦΕΚ διορισμού 352/13-4-2016 τεύχος Γ΄.
 2. Κοέν Σάνδρα, Καθηγήτρια 1ης βαθμίδας, του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με γνωστικό αντικείμενο «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ», ΦΕΚ διορισμού 1303/01-08-2019 τ. Γ΄
 3. Ιατρίδης Γεώργιος-Εμμανουήλ, Καθηγητής 1ης βαθμίδας, του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με γνωστικό αντικείμενο «Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Λογιστική», ΦΕΚ διορισμού 589/24-5-2018 τεύχος Γ΄.

 

 • Ημερομηνία κατάθεσης της Εισηγητικής Έκθεσης για την πλήρωση μιας θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ: 4891/30-12-2019

 

 • Ημερομηνία Κοινής Συνεδρίασης της 7ης Συνέλευσης του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και του εκλεκτορικού Σώματος: 08-01-2020

Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας για την εκλογή ενός μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ», έχει ως εξής:

ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟ ΣΩΜΑ :11 Μέλη ΔΕΠ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ : 11 μέλη ΔΕΠ,

ΑΠΟΝΤΕΣ : 0 μέλη ΔΕΠ,​​​​​​​

ΥΠΕΡ του κ. Εμμανουήλ Δεδούλη: 11ψήφοι

ΛΕΥΚΑ : 0 ψήφοι

Ονοματεπώνυμο εκλεγέντος:  ΔΕΔΟΥΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ID: 
2117