Διαδικασία Πλήρωσης Θέσης Καθηγητή βαθμίδας Επίκ. Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Διοίκηση Επιχειρήσεων», κατόπιν ανάκλησης της αρχικής εκλογής από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ,ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ», ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΛΟΓΗΣ
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ.

 

  • Ημερομηνία Απόφασης Συγκλήτου ΟΠΑ:  3η Συνεδρίαση/7-4-2016.
  • Ημερομηνία απόφασης Συνέλευσης Τμήματος ΟΔΕ για ορισμό γνωστικού αντικειμένου:     8η/2015-16/27-6-2016
  • ΦΕΚ Προκήρυξης της θέσης:   Αριθμ. 5098/ΦΕΚ 922-28-9-2016 τ. Γ΄.
  • Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 5-12-2016
  • Κωδικός Ανάρτησης θέσης στο Απέλλα:  00001555755
  • Ονοματεπώνυμο υποψηφίων: 

 

1. ΗΛΙΑΣ  ΚΑΠΟΥΤΣΗΣ του Κων/νου,   με την υπ΄ αριθμ. Πρωτ. Τμ.:4691/22-11-2016 Αίτηση

2. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ΙΣΜΥΡΛΗΣ του Χριστόδουλου,  με την υπ΄ αριθμ. Πρωτ. Τμ.: 4707/23-11-2016 Αίτηση

3. ΘΩΜΑΣ ΤΣΑΛΗΣ του Αλκιβιάδη,  με την υπ΄ αριθμ. Πρωτ. Τμ.:  4775/29-11-2016   Αίτηση     

4. ΚΩΝ/ΝΟΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του Ζώη, με την υπ΄ αριθμ. Πρωτ. Τμ.:  4863/5-12-2016 Αίτηση

5. ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΒΔΟΥΛΑΣ του Ευαγγέλου, με την υπ΄ αριθμ. Πρωτ. Τμ.:   4862/5-12-2016 Αίτηση

6. ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ  Γ.  ΡΗΓΑΤΟΣ του Γεωργίου, με την υπ΄ αριθμ. Πρωτ. Τμ.:  4874/5-12-2016 Αίτηση

7. ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ του Γεωργίου,  με την υπ΄ αριθμ. Πρωτ. Τμ.:   4892/6-12-2016 Αίτηση,  ημερομηνία ταχυδρομείου 5-12-2016

8. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  ΚΩΤΣΙΟΣ του Σωτηρίου,   με την υπ΄ αριθμ. Πρωτ. Τμ.:   4903/7-12-2016 Αίτηση   ημερομηνία ταχυδρομείου συστημένου 5-12-2016

9. ΑΡΕΤΗ ΓΚΥΠΑΛΗ του Σπυρίδωνος , με την υπ΄ αριθμ. Πρωτ. Τμ.:  5090/22-12-2016 Αίτηση   ημερομηνία ταχυδρομείου συστημένου 5-12-2016

  • Ημερομηνία συνεδρίασης του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων για την εξ υπαρχής συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος:  5η /2018-19/3-10-2018

ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟ ΣΩΜΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΕΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΕ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΙΔΙΟ/ΣΥΝΑΦΕΣ ΜΕ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

Α/Α

ΕΠΙΘΕΤΟ

ΟΝΟΜΑ

ΤΜΗΜΑ/ΟΠΑ

ΒΑΘΜΙΔΑ

ΓΝΩΣΤΙΚΟ  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ

1

ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΟΔΕ/ΟΠΑ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 1ης ΒΑΘΜΙΔΑΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

1009/6-12-2007 τ. Ν.Π.Δ.Δ.

2

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΟΔΕ/ΟΠΑ

ΜΟΝΙΜΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

13/19-1-2004 τ. ΝΠΔΔ ΜΟΝ: 685/24-07-2008 τ. Γ'

3

ΣΑΛΑΒΟΥ

ΕΛΕΝΗ

ΟΔΕ/ΟΠΑ

ΜΟΝΙΜΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

464/7-6-2010 τ. Γ' ΜΟΝ: 347/21-04-2015 τ. Γ'

4

ΣΩΜΚΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΟΔΕ/ΟΠΑ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 1ης ΒΑΘΜΙΔΑΣ

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

ΦΕΚ ΜΕΤΑΚ. 9/15-1-2002 τ. ΝΠΔΔ

5

ΣΟΝΤΕΡΚΒΙΣΤ

ΚΛΑΣ-΄ΕΡΙΚ

ΔΕΤ/ΟΠΑ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΓΝΩΣΗΣ

358/18-4-2008 τ. Γ΄

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕΛΗ

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΣΧΟΛΗ –ΤΜΗΜΑ

ΒΑΘΜΙΔΑ

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ / ΕΙΔΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ/ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ/ email/ τηλέφωνα

1

ΒΑΚΟΛΑ

ΜΑΡΙΑ

ΟΠΑ/ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ/ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

492/29-05-2015 τ.Γ'

2

ΒΟΥΔΟΥΡΗ

ΕΙΡΗΝΗ

ΟΠΑ/ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ/ΤΜΗΜΑ ΔΕΤ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

76/17-02-2015 τ.Γ'

3

ΣΠΑΝΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΟΠΑ/ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ/ΔΕΤ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

752/1-8-2012τ. Γ΄

4

ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΟΥ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ/ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ/ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

1519/06.11.2014 τ. Γ'

5

ΜΠΙΤΖΕΝΗΣ

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ/ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΞΕΝΕΣ ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΕΣ

1196/8-11-2012 τ. Γ΄

6

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ/ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 1ης ΒΑΘΜΙΔΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

281/31-3-2008 τ. Γ΄.

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕΛΗ

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΣΧΟΛΗ –ΤΜΗΜΑ

ΒΑΘΜΙΔΑ

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ / ΕΙΔΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ/ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ/ email/ τηλέφωνα

1

ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ

ΜΙΧΑΗΛ

LONDON BUSINESS SCHOOL ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, STRATEGY AND ENTREPRENEURSHIP, LONDON BUSINESS SCHOOL

STRATEGIC MANAGEMENT &

ENTREPRENEURSHIP,

ALSO, HOLDER OF THE SIR DONALD CHAIR IN INNOVATION.

http://faculty.london.edu/mjacobides/ mjacobides@london.edu , land: +44 (0)20 7000 8716

2

ΔΕΔΟΥΣΗΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

THE AMERICAN UNIVERSITY IN DUBAI/

SCHOOL OF BUSINESS

 ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 1ης ΒΑΘΜΙΔΑΣ

STRATEGIC MANAGEMENT – HUMAN RESOURCE MANAGEMENT – ORGANIZATIONAL BEHAVIOR - MANAGEMENT

http://www.aud.edu/about_aud/en/page/1733/evangellos-dedoussis

3

ΣΩΤΗΡΙΟΥ

ΑΝΔΡΕΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ/

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 1ης ΒΑΘΜΙΔΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

http://ucy.ac.cy/dir/el/component/comprofiler/userprofile/basotir

4

 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

ΗΛΙΑΣ

GEORGE WASHINGHTON/ UNIVERSITY ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ/DEPARTMENT OF INFORMATION SYSTEMS & TECHNOLOGY MANAGEMENT, SCHOOL OF BUSINESS

 ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 1ης ΒΑΘΜΙΔΑΣ

MANAGEMENT

http://business.gwu.edu/faculty/elias_carayannis.cfm, caraye@gwu.edu, land: +1 202 994 4062

5

ΜΑΡΟΥΔΑΣ

ΛΕΩΝΙΔΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ/ΣΧΟΛΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ/ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

 ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 1ης ΒΑΘΜΙΔΑΣ

ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

312/17-5-2011τ. Γ΄.

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕΛΗ

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΣΧΟΛΗ –ΤΜΗΜΑ

ΒΑΘΜΙΔΑ

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ / ΕΙΔΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ/ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ/ email/ τηλέφωνα

1

ΜΙΧΙΩΤΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ/

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

 ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 1ης ΒΑΘΜΙΔΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

1748/24-12-2014/τ. Γ

2

ΔΗΜΗΤΡΑΤΟΣ

ΠΑΥΛΟΣ

UNIVERSITY OF GLASGOW/ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ/

ADAM SMITH BUSINESS SCHOOL

 ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 1ης ΒΑΘΜΙΔΑΣ

INTERNATIONAL BUSINESS

http://www.gla.ac.uk/schools/business/staff/pavlosdimitratos/ or http://www.aueb.gr/pages/prosopiko/faculty_gr_short.php?facid=1236 pavlos.dimitratos@glasgow.ac.uk, land: +44 (0)141-548-3149

 

 

3

ΧΥΤΗΡΗΣ

ΛΕΩΝΙΔΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ/

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ/ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

 ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 1ης ΒΑΘΜΙΔΑΣ

ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ

178/9/8/2002τ. Ν.Π.Δ.Δ.

4

ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ

ΣΤΕΛΙΟΣ

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE

CAMBRIDGE JUDGE BUSINESS SCHOOL

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 1ης ΒΑΘΜΙΔΑΣ

INNOVATION, ENTREPRENEURSHIP, SERVICE MANAGEMENT

https://www.jbs.cam.ac.uk/faculty-research/faculty-a-z/stylianos-stelios-kavadias/

5

ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

CASS BUSINESS SCHOOL CITY UNIVERSITY OF LONDON

 MANAGEMENT

Professor of Innovation and Entrepreneurship, Faculty of Management

 STRATEGY,

ENTREPRENEURS,

INNOVATION

 

http://bunhill.city.ac.uk/research/cassexperts.nsf/(smarturl)/C.Andriopoulos

6

ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΟΠΑ/

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ/ΤΜΗΜΑ ΔΕΤ

ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

80/20-02-2015 τ.Γ'

 
  • Ημερομηνία συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων για τον ορισμό Προέδρου και Γραμματέα με τους αναπληρωτές τους:  5η /2018-19/3-10-2018

 

Πρόεδρος εκλεκτορικού σώματος:  ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Καθηγητής

Αναπληρωτής Πρόεδρος εκλεκτορικού σώματος:  ΣΑΛΑΒΟΥ ΕΛΕΝΗ, Επίκ. Καθηγήτρια με Μονιμότητα

Γραμματέας εκλεκτορικού σώματος:  ΤΣΟΔΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΗ, Προϊσταμένη Γραμματείας

Αναπληρώτρια Γραμματέας εκλεκτορικού σώματος:  ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ, Αναπλ. Προϊσταμένη Γραμματείας.

 

Ημερομηνία συνεδρίασης του Εκλεκτορικού Σώματος για τη συγκρότηση Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής : 25 Οκτωβρίου 2018.

 

  • Η σύνθεση της τριμελούς εισηγητικής επιτροπής έχει ως εξής:

 

1.Γεωργόπουλος Νικόλαος, Καθηγητής 1ης βαθμίδας του Τμήματος ΟΔΕ, της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών, του ΠΑ.ΠΕΙ., γνωστικό αντικείμενο «Επιχειρησιακή Πολιτική και Στρατηγική», ΦΕΚ διορισμού 281/31-3-2008.

2. Βασίλειος Παπαδάκης, Καθηγητής 1ης βαθμίδας του Τμήματος ΟΔΕ, της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων, του ΟΠΑ, γνωστικό αντικείμενο «Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων, ΦΕΚ διορισμού 1009/6-12-2007τ. Γ΄

3. Βακόλα Μαρία, Αναπλ. Καθηγήτρια του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας, της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων, του ΟΠΑ, γνωστικό αντικείμενο «Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού με έμφαση στην Εταιρική Επικοινωνία», ΦΕΚ διορισμού 492/29-5-2015 τ. Γ΄.

 
ID: 
1406