Ανακοινώσεις

Εκλογές ανάδειξης μελών ΔΕΠ για συμμετοχή σε Κοσμητεία Σχολής

16-10-2019 id:: 1930

Ως ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών ορίζεται η 5η Νοεμβρίου, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00-13.30, στην αίθουσα συνεδριάσεων  του 4ου ορόφου της πτέρυγας  Δεριγνύ (Πατησίων 76 και Δεριγνύ). Καλούνται τα ενδιαφερόμενα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκων Οικονομικών Σπουδών, να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους εντός πενθήμερης προθεσμίας από την προκήρυξη των εκλογών, ήτοι από την Τετάρτη 16 Οκτωβρίου 2019 έως και την Κυριακή 20 Οκτωβρίου 2019. Η αίτηση υποβολής υποψηφιότητας κατατίθεται στη Γραμματεία του Τμήματος, προσωπικά ή μέσω εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου ή ηλεκτρονικά στο e-mail: deossecr@aueb.gr.

08-06-2018 id:: 1027

Ο Πρόεδρος του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών  Σπουδών, της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών διαπιστώνει την εκλογή των ακόλουθων μελών ΔΕΠ, οι οποίοι θα συμμετέχουν στην Κοσμητεία της Σχολής Οικονομικών Επιστημών.

01-06-2018 id:: 1008

Η Πρόεδρος του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών διαπιστώνει την εκλογή των ακόλουθων μελών ΔΕΠ, οι οποίοι θα συμμετέχουν στην Κοσμητεία της Σχολής Οικονομικών Επιστημών.

16-05-2018 id:: 965

Ως ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών ορίζεται η 31η Μαΐου 2018, ημέρα Πέμπτη, και ώρα 11:00-13:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων Δ4 του 4ου ορόφου της πτέρυγας Δεριγνύ (Πατησίων 76, 104 34 Αθήνα). Καλούνται τα ενδιαφερόμενα Μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, αίτηση υποψηφιότητας, εντός πενθήμερης προθεσμίας από την ημερομηνία της παρούσας προκήρυξης των εκλογών, ήτοι από την Τετάρτη, 16/05/2018 έως και τη Δευτέρα, 21/05/2018. Η αίτηση υποβολής υποψηφιότητας κατατίθεται στη Γραμματεία του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, προσωπικά ή μέσω εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου ή ηλεκτρονικά στο e-mail: econ@aueb.gr.  

16-05-2018 id:: 961

Ως ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών ορίζεται η 31η Μαΐου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00-14.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του 3ου ορόφου της πτέρυγας Αντωνιάδου (Πατησίων 76 και Αντωνιάδου). Καλούνται τα ενδιαφερόμενα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκων Οικονομικών Σπουδών, να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους εντός πενθήμερης προθεσμίας από την προκήρυξη των εκλογών, ήτοι από την Τετάρτη 16 Μαΐου έως και την Κυριακή 20 Μαΐου 2018. Η αίτηση υποβολής υποψηφιότητας κατατίθεται στη Γραμματεία του Τμήματος, προσωπικά ή μέσω εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου ή ηλεκτρονικά στο e-mail: deossecr@aueb.gr.