Προκηρύξεις Διδακτικού Προσωπικού

Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης

28-09-2023 id: 4090

Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων μελών ΔΕΠ του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών Επιστημών

10-02-2023 id: 3797

Ανακοίνωση προκήρυξης για την πλήρωση μιας θέσης μέλους  Δ.Ε.Π. του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών Επιστημών

04-10-2022 id: 3617

Διαδικασία πλήρωσης μιας θέσης μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή (κωδ. απέλλα αpp22866) η΄ του Επίκουρου Καθηγητή (κωδ. απελλα: αpp22867) στο γνωστικό αντικείμενο «οικονομετρία θεωρητική – ή/και εφαρμοσμένη» στο Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών Επιστήμων του Οικονομικού Πανεπιστήμιου Αθηνών»

27-07-2022 id: 3554

Για την αυτοδύναμη διδασκαλία των παρακάτω μαθημάτων του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος, για το Χειμερινό Εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023:
1. Ιστορία Οικονομικής Σκέψης, υποχρεωτικό μάθημα, 5ου Εξαμήνου
2. Οικονομική των Επιχειρήσεων, μάθημα Κατεύθυνσης, 5ου Εξαμήνου
3. Business Economics, μάθημα Προγράμματος Εrasmus +, 5ου Εξαμήνου (διδασκαλία στην αγγλική).

Αιτήσεις μέχρι την Τρίτη, 23 Αυγούστου 2022

27-07-2022 id: 3553

Για τη συνδιδασκαλία του μαθήματος «Μαθηματικά για Οικονομολόγους Ι» του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του τμήματος, για το χειμερινό εξάμηνο (Α’) του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023. Αιτήσεις μέχρι την Τρίτη, 23 Αυγούστου 2022.

29-06-2022 id: 3524

Διαδικασία Πλήρωσης μίας Θέσης Μέλους ΔΕΠ στη Βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, στο Γνωστικό Αντικείμενο «Οικονομική Θεωρία με Έμφαση στην Τραπεζική και τους Χρηματοοικονομικούς Θεσμούς»

11-04-2022 id: 3404

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις 8 Ιουνίου 2022.

22-03-2022 id: 3380

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις 18 Μαΐου 2022. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα απαραίτητα για την κρίση δικαιολογητικά, τα οποία αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης, στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr).

11-11-2021 id: 3216

Προκήρυξη τριών (3) θέσεων μελών ΔΕΠ του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης

22-10-2021 id: 3185

Διαδικασία πλήρωσης θέσης Επίκουρου Καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο «Οικονομική Επιστήμη με έμφαση στη Μικροοικονομική», του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης

25-08-2021 id: 3115

Διαδικασία πλήρωσης θέσης Επίκουρου Καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο «Οικονομική Επιστήμη με έμφαση στη Μακροοικονομική» του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης

16-07-2021 id: 3088

Διαδικασία πλήρωσης θέσης  Καθηγητή  1ης  Βαθμίδας, στο γνωστικό αντικείμενο «Οικονομική Θεωρία με έμφαση στην Οικονομική της Εργασίας» του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών Επιστημών

02-06-2021 id: 3009

Προκήρυξη μίας (1) θέσης μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμηςμε γνωστικό αντικείμενο «Οικονομική Θεωρία με έμφαση στην Τραπεζική και τους Χρηματοοικονομικούς Θεσμούς»

27-05-2021 id: 2987

Διαδικασία πλήρωσης θέσης Καθηγητή 1ης Βαθμίδας, στο γνωστικό αντικείμενο «Οικονομική Θεωρία με έμφαση στη Δημόσια Οικονομική»

10-12-2020 id: 2658

Ανακοίνωση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέσεις συμβασιούχων διδασκόντων σύμφωνα με το Π.Δ. 407/1980

02-10-2020 id: 2524

Ανακοινώνεται η προκήρυξη μίας (1) θέσης  μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή  Πρώτης Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο "Οικονομική Θεωρία με έμφαση στην Οικονομική  της Εργασίας". Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων για την πλήρωση της θέσης λήγει στις  2 Δεκεμβρίου  2020. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν  αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα απαραίτητα για την κρίση δικαιολογητικά, τα οποία αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης, στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr).

22-05-2020 id: 2312

Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων για την πλήρωση της παραπάνω θέσης λήγει στις 21 Ιουλίου 2020. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα απαραίτητα για την κρίση δικαιολογητικά, τα οποία αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης, στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr).

22-05-2020 id: 2311

Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων για την πλήρωση της παραπάνω θέσης λήγει στις 21 Ιουλίου 2020. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα απαραίτητα για την κρίση δικαιολογητικά, τα οποία αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης, στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr).

24-03-2020 id: 2219

Διαδικασία πλήρωσης μίας θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ή του Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Οικονομική Θεωρία με έμφαση στη Μακροοικονομική». ΦΕΚ Προκήρυξης: 212/02-03-2018 τ. Γ’, αριθμ. Προκήρυξης: 5761/13-09-2017.

19-12-2019 id: 2084

Διαδικασία πλήρωσης μίας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο "Οικονομική Επιστήμη με έμφαση στη Μικροοικονομική" (Κωδ. ΑΠΕΛΛΑ APP6815) στο Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. 

13-12-2019 id: 2066

Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων για την πλήρωση της παραπάνω θέσης λήγει στις 11 Φεβρουαρίου 2020. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα απαραίτητα για την κρίση δικαιολογητικά, τα οποία αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης, στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr). Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από τη Γραμματεία του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, τηλ. 210-8203 303, e-mail: econ@aueb.gr.

 

18-10-2019 id: 1934

Διαδικασία μονιμοποίησης του Σπυρίδωνα Παγκράτη στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο "Οικονομική Θεωρία με έμφαση στη Χρηματοοικονομική", κωδικός θέσης στο ΑΠΕΛΛΑ: APP7719

09-07-2019 id: 1783

Διαδικασία πλήρωσης μίας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή Α’ βαθμίδας στο γνωστικό αντικείμενο "Οικονομική Ιστορία με έμφαση στην Οικονομική Ιστορία της Ελλάδος" στο Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του ΟΠΑ, σύμφωνα με το ΦΕΚ Προκήρυξης 1034/Γ’/18-9-2018.

25-06-2019 id: 1769

Διαδικασία πλήρωσης μίας (1) θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή (ΚΩΔ. ΑΠΕΛΛΑ ΑPP5144) ή του Επίκουρου Καθηγητή (ΚΩΔ. ΑΠΕΛΛΑ: ΑPP5147) στο γνωστικό αντικείμενο "Οικονομική θεωρία με έμφαση στη Μικροοικονομική" στο Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, σύμφωνα με το ΦΕΚ Προκήρυξης 212/02-03-2018 τ. Γ’, αριθμ. Προκήρυξης: 5759/13-09-2017.

27-09-2018 id: 1214

Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων για την πλήρωση της παραπάνω θέσης λήγει στις 26 Νοεμβρίου 2018. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα απαραίτητα για την κρίση δικαιολογητικά, τα οποία αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης, στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr). Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, τηλ. 210-8203 303, e-mail: econ@aueb.gr.

26-07-2018 id: 1127

Διαδικασία πλήρωσης μίας (1) θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο "Οικονομική θεωρία με έμφαση στη Χρηματοοικονομική" στο Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, σύμφωνα με το ΦΕΚ Προκήρυξης 1148/15-11-2017 τ. Γ’, αριθμ. Προκήρυξης: 7178/06-11-2017

25-06-2018 id: 1062

Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων για την πλήρωση της παραπάνω θέσης λήγει στις 25 Αυγούστου 2018. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, τηλ. 210-8203 303, e-mail: econ@aueb.gr.

14-03-2018 id: 805
Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων για την πλήρωση της παραπάνω θέσης λήγει στις 14 Μαΐου 2018. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα απαραίτητα για την κρίση δικαιολογητικά, τα οποία αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης, στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr). Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, τηλ. 210-8203 303, e-mail: econ@aueb.gr.
 
14-03-2018 id: 803
Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων για την πλήρωση της παραπάνω θέσης λήγει στις 14 Μαΐου 2018. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα απαραίτητα για την κρίση δικαιολογητικά, τα οποία αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης, στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr). Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, τηλ. 210-8203 303, e-mail: econ@aueb.gr.
 
24-11-2017 id: 548
Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων για την πλήρωση της παραπάνω θέσης λήγει στις 24 Ιανουαρίου 2018. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, τηλ. 210-8203 303, e-mail: econ@aueb.gr.
09-11-2017 id: 516
Διαδικασία πλήρωσης μιας θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο "Οικονομική Θεωρία με έμφαση στη Μικροοικονομική", σύμφωνα με το ΦΕΚ Προκήρυξης της θέσης: 914/27-09-2016 τ. Γ’.   
04-07-2017 id: 305

Διαδικασία πλήρωσης μίας (1) θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο "Οικονομική Θεωρία με Έμφαση στη Μακροοικονομική", σύμφωνα με το ΦΕΚ Προκήρυξης: 922/28-09-2016 τ.Γ', Αριθμ. Προκήρυξης: 5252/26-07-2016.

23-06-2017 id: 296

Διαδικασία πλήρωσης μίας (1) θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο "Οικονομική Θεωρία με Έμφαση στη Χρηματοοικονομική", σύμφωνα με το ΦΕΚ Προκήρυξης: 914/27-09-2016 τ. Γ’, αριθμ. Προκήρυξης: 5250/26-07-2016.

 

23-06-2017 id: 295

Διαδικασία πλήρωσης μίας (1) θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο "Οικονομική Θεωρία με Έμφαση στη Χρηματοοικονομική", σύμφωνα με το ΦΕΚ Προκήρυξης: 914/27-09-2016 τ. Γ’, αριθμ. Προκήρυξης: 5250/26-07-2016.

 

23-06-2017 id: 294

Διαδικασία πλήρωσης μίας (1) θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο "Οικονομική Θεωρία με Έμφαση στη Χρηματοοικονομική", σύμφωνα με το ΦΕΚ Προκήρυξης: 914/27-09-2016 τ. Γ’, αριθμ. Προκήρυξης: 5250/26-07-2016.

 

14-10-2016 id: 2857

Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων για την πλήρωση της παραπάνω θέσης λήγει στις 10 Δεκεμβρίου 2016. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, τηλ. 210-8203 303, e-mail: econ@aueb.gr.

14-10-2016 id: 2856

Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων για την πλήρωση της παραπάνω θέσης λήγει στις 10 Δεκεμβρίου 2016. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, τηλ. 210-8203 303, e-mail: econ@aueb.gr.

14-10-2016 id: 2855

Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων για την πλήρωση της παραπάνω θέσης λήγει στις 10 Δεκεμβρίου 2016. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, τηλ. 210-8203 303, e-mail: econ@aueb.gr.

29-09-2016 id: 2827

Διαδικασία πλήρωσης μίας (1) θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο "Οικονομική Θεωρία με έμφαση στην αγροτική οικονομική, περιφερειακή πολιτική της Ε.Ε. και οικονομική γεωγραφία" του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών Επιστημών, σύμφωνα με το ΦΕΚ προκήρυξης θέσης: 630/02-07-2015 τ. Γ'.

25-07-2016 id: 2783

Διαδικασία πλήρωσης μίας (1) θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Οικονομική θεωρία με έμφαση στην Οικονομική της Εργασίας» σύμφωνα με το ΦΕΚ προκήρυξης θέσης: 630/02-07-2015 τεύχος Γ'.

22-01-2016 id: 2586

Διαδικασία πλήρωσης μίας (1) θέσης Καθηγητή Α' βαθμίδας στο γνωστικό αντικείμενο «Οικονομική θεωρία με έμφαση στο περιβάλλον, τους φυσικούς πόρους και τη μαρξιστική οικονομική ανάλυση» σύμφωνα με το ΦΕΚ προκήρυξης θέσης: 1680/15-12-2014 τεύχος Γ΄.

23-07-2015 id: 2417

Διαδικασία πλήρωσης μίας (1) θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Οικονομική θεωρία με έμφαση στα θέματα ΕΕ, νομισματική και πιστωτική πολιτική» σύμφωνα με το ΦΕΚ προκήρυξης θέσης: 829/01-07-2014 τεύχος Γ'.

02-06-2015 id: 2318

Διαδικασία πλήρωσης μίας (1) θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Οικονομική Θεωρία με Έμφαση στη Χρηματοοικονομική" του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, σύμφωνα με το ΦΕΚ προκήρυξης θέσης: 829/01-07-2014 τεύχος Γ'.

31-03-2015 id: 2319

Διαδικασία πλήρωσης μίας (1) θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Οικονομική Θεωρία με Έμφαση στα Θέματα της Ε.Ε., Νομισματική και Πιστωτική Πολιτική" του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, σύμφωνα με το ΦΕΚ προκήρυξης θέσης: 829/01-07-2014 τεύχος Γ'.