Διαδικασία πλήρωσης μιας θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο "Οικονομική Θεωρία με έμφαση στη Μικροοικονομική"

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΜIΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ» ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

 

Συνεδρίαση της Συγκλήτου του ΟΠΑ για την κατανομή νέων θέσεων διδακτικού προσωπικού/Μελών ΔΕΠ στα Τμήματα του ΟΠΑ: 3η/7-4-2016.
Ημερομηνία εισήγησης της Συνέλευσης του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης προς την Κοσμητεία της Σχολής για την προκήρυξη της θέσης: 9η/6-5-2016.
Ημερομηνία απόφασης της Κοσμητείας της Σχολής Οικονομικών Επιστημών για την προκήρυξη της θέσης Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Οικονομική Θεωρία με έμφαση στη Μικροοικονομική»:  7η/9-5-2016.
ΦΕΚ Προκήρυξης: 914/27-09-2016 τ. Γ’, αριθμ. Προκήρυξης: 5258/26-07-2016.
ΚΩΔ. θέσης στο ΑΠΕΛΛΑ: κωδ. ΑΠΕΛΛΑ: APP9 (νέος), 00001570004 (παλαιός).
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων: 10-12-2016.
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΟΥ ΥΠΕΒΑΛΑΝ ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ:
 
 1. ΑΛΙΠΡΑΝΤΗ ΜΑΡΙΑ, αρ. πρωτ. 4262/9-12-2016
 2. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ, αρ. πρωτ. 4246/9-12-2016
 3. ΒΙΔΑΛΗ ΑΓΓΕΛΙΝΑ, αρ. πρωτ. 3384/13-10-2016
 4. ΔΟΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, αρ. πρωτ. 4248/9-12-2016
 5. ΔΡΥΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, αρ. πρωτ. 4168/1-12-2016
 6. ΖΕΡΒΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, αρ. πρωτ. 4184/2-12-2016
 7. ΚΟΥΡΑΝΤΗ ΦΡΑΓΚΩ, αρ. πρωτ. 3952/14-11-2016
 8. ΡΟΥΜΠΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ, αρ. πρωτ. 4181/2-12-2016
 9. ΚΡΟΜΥΔΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ, αρ. πρωτ. 4032/21-11-2016
 10. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ, αρ. πρωτ. 4258/9-12-2016
 11. ΚΩΤΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, αρ. πρωτ. 4260/9-12-2016
 12. ΛΑΖΑΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΙΩΣΗΦ, αρ. πρωτ. 4161/1-12-2016
 13. ΛΑΛΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, αρ. πρωτ. 4170/1-12-2016
 14. ΛΥΚΙΔΗ ΜΑΡΙΑ, αρ. πρωτ. 3613/25-10-2016                        
 15. ΜΙΤΣΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ, αρ. πρωτ. 3591/24-10-2016
 16. ΜΟΥΖΑΚΗΣ-ΝΕΟΛΗΣ ΦΩΤΙΟΣ, αρ. πρωτ. 4217/7-12-2016                            
 17. ΜΠΑΓΕΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, αρ. πρωτ. 4203/5-12-2016
 18. ΜΠΙΛΑΝΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, αρ. πρωτ. 4183/2-12-2016
 19. ΠΑΠΑΔΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, αρ. πρωτ. 4185/2-12-2016
 20. ΠΑΥΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, αρ. πρωτ. 4212/6-12-2016                            
 21. ΠΑΧΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, αρ. πρωτ. 4263/9-12-2016
 22. ΠΕΓΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, αρ. πρωτ. 4189/2-12-2016
 23. ΡΟΔΟΚΑΝΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, αρ. πρωτ. 4264/9-12-2016
 24. ΡΟΔΟΥΣΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, αρ. πρωτ. 4261/9-12-2016
 25. ΡΟΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ , αρ. πρωτ. 4249/9-12-2016
 26. ΣΩΚΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, αρ. πρωτ. 4225/7-12-2016
 27. ΤΑΝΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ, αρ. πρωτ. 3929/11-11-2016
 28. ΤΣΑΝΗ ΣΤΕΛΛΑ, αρ. πρωτ. 4254/9-12-2016
 29. ΤΣΕΛΕΚΟΥΝΗΣ ΜΑΡΚΟΣ, αρ. πρωτ. 4242/9-12-2016                        
 30. ΦΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, αρ. πρωτ. 4165/1-12-2016

 
 
AΠΟΣΥΡΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ
 

Η υποψήφια κα ΤΣΑΝΗ ΣΤΕΛΛΑ απέσυρε την υποψηφιότητά της από το ΑΠΕΛΛΑ στις 16-02-2017, σύμφωνα με το υπ’ αρ. πρωτ. Τμ. 500/16-02-2017 μήνυμα αυτόματης ειδοποίησης του Πληροφοριακού Συστήματος ΑΠΕΛΛΑ.
Η υποψήφια κα ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ απέσυρε την υποψηφιότητά της από το ΑΠΕΛΛΑ στις 17-05-2017 και κατέθεσε την υπ’αρ. πρωτ. Τμ. 1573/26-05-2017 επιστολή απόσυρσης υποψηφιότητας προς το Τμήμα.
Ο υποψήφιος κ. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ απέσυρε την υποψηφιότητά του από το Πληροφοριακό Σύστημα ΑΠΕΛΛΑ στις 26-06-2017 και κατέθεσε στο Τμήμα την υπ’αρ. πρωτ. Τμ. 1940/26-06-2017 επιστολή, με την οποία ενημέρωσε για την απόσυρση της υποψηφιότητάς του.
 

Συνεδρίαση Γ.Σ.Ε.Σ. για τη συγκρότηση του 11μελούς Εκλεκτορικού Σώματος: 4η/21-12-2016.
ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟ ΣΩΜΑ (Τακτικά και Αναπληρωματικά Μέλη)
 
Α.  10 θέσεις (5 τακτικών και 5 αναπληρωματικών) Εκλεκτόρων από το Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστήμιου Αθηνών
 
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1.  ΒΕΤΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Καθηγητής Α’ Βαθμίδας, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης, ΟΠΑ
2. ΓΑΤΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Καθηγητής Α’ Βαθμίδας, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης, ΟΠΑ
3. ΚΑΤΣΟΥΛΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Καθηγητής Α’ Βαθμίδας, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης, ΟΠΑ
4. ΛΟΥΡΗ-ΔΕΝΔΡΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, Καθηγήτρια Α’ Βαθμίδας, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης, ΟΠΑ
5. ΒΛΑΧΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ,  Καθηγήτρια Α’ Βαθμίδας, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης, ΟΠΑ
 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1.  ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ, Μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης, ΟΠΑ
2.  SYROPOULOS KONSTANTINOS, Καθηγητής Α’ Βαθμίδας, Drexel University
3.  GEORGANTZIS NIKOLAOS, Καθηγητής Α’ Βαθμίδας, University of Reading
4.  KARANTININIS KOSTAS, Καθηγητής Α’ Βαθμίδας, Swedish University of Agricultural Sciences
5. ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, Καθηγητής Α’ Βαθμίδας, Τμήμα ΔΕΟΣ, ΟΠΑ
 
Β. 12 θέσεις (6 τακτικών και 6 αναπληρωματικών) Εκλεκτόρων από άλλα Τμήματα του ιδίου ή άλλου ΑΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής
 
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. DELTAS GEORGE, Καθηγητής A’ Bαθμίδας, University of Illinois, Urbana-Champaign
2. ΞΕΠΑΠΑΔΕΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Καθηγητής Α’ Βαθμίδας, Τμήμα ΔΕΟΣ, ΟΠΑ
3. ΝΤΕΜΟΥΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ,  Καθηγητής Α’ Βαθμίδας, Πανεπιστήμιο Πατρών
4. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ, Καθηγητής Α’ Βαθμίδας, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
5. ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ, Καθηγητής Α’ Βαθμίδας, Πανεπιστήμιο Κρήτης
6. MAKRIS MILTOS, Καθηγητής Α’ Βαθμίδας, University of Southampton
 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1.  KOSMOPOULOU GEORGIA, Καθηγήτρια Α’ Βαθμίδας, University of Oklahoma
2. ΠΕΧΛΙΒΑΝΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ, Μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα ΔΕΟΣ, ΟΠΑ
3. ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Καθηγητής Α’ Βαθμίδας, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
4. ΜΠΟΥΡΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα ΟΔΕ, ΟΠΑ
5. ΚΑΤΡΑΝΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ, Καθηγητής Α’ Βαθμίδας, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
6. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Καθηγητής Α’ Βαθμίδας, Πάντειο Πανεπιστήμιο.
 
Συνεδρίαση Εκλεκτορικού Σώματος για τον ορισμό  Εισηγητικής Επιτροπής:  17-01-2017.
 

ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΣΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ"
ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ  
1. ΒΕΤΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α’ BAΘΜΙΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ 84/17-4-2003 τ. ΝΠΔΔ  
2 ΛΟΥΡΗ ΕΛΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α’ BAΘΜΙΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ 52/12-3-2002 τ. ΝΠΔΔ  
3.ΣΑΡΤΕΖΤΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α' ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 813/1-8-2013 τ.Γ΄  

 
Ημερομηνία κατάθεσης της Εισηγητικής Έκθεσης: 1926/23-06-2017.
 
Ημερομηνία κατάθεσης υπομνήματος του υποψήφιου κ. Γεωργίου Σώκλη: αρ. πρωτ.: 2059/06-07-2017.
 
Ημερομηνία κατάθεσης υπομνήματος του υποψήφιου κ. Νικολάου Ροδουσάκη: αρ. πρωτ.: 2066/07-07-2017.
 

Ημερομηνία κοινής συνεδρίασης του 11μελούς Εκλεκτορικού Σώματος και της Συνέλευσης για την εκλογή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Οικονομική Θεωρία με έμφαση στη Μικροοικονομική» στο Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών: 11-07-2017.
 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΚΛΕΓΕΝΤΟΣ: ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗΣ του Σταύρου
 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΟΝΤΩΝ ΕΚΛΕΚΤΟΡΩΝ: 9 (ΕΝΝΕΑ)
 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΝΤΩΝ ΕΚΛΕΚΤΟΡΩΝ: 2 (ΔΥΟ)
 
ΨΗΦΟΙ ΥΠΕΡ: 9 (ΕΝΝΕΑ)
 
ΨΗΦΟΙ ΚΑΤΑ: 0 (ΜΗΔΕΝ)
 
ΛΕΥΚΑ: 0 (ΜΗΔΕΝ)

ID: 
516