Διαδικασία μονιμοποίησης του Σπυρίδωνα Παγκράτη στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο "Οικονομική Θεωρία με έμφαση στη Χρηματοοικονομική"

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΠΑΓΚΡΑΤΗ
ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ
ΣΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ»

 

  • Aίτηση του κ. Σπυρίδωνα Παγκράτη του Θεοδώρου για τη μονιμοποίησή του στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο “Oικονομική Θεωρία με έμφαση στη Χρηματοοικονομική»: αρ. πρωτ. Τμ. 2557/07-09-2018
  • Ημερομηνία δημιουργίας θέσης μονιμοποίησης του κ. Σπυρίδωνα Παγκράτη στο ΑΠΕΛΛΑ: 7-9-2018, με κωδικό θέσης ΑΠΕΛΛΑ: APP7719 και κωδικό υποψηφίου: 16980
  • Συνεδρίαση Συνέλευσης του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης για τη συγκρότηση του ενδεκαμελούς Εκλεκτορικού Σώματος: 1η/24-09-2018 (ΑΔΑ: ΩΓΤΧ469Β4Μ-ΘΕ3).

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ:

Α. Εσωτερικά (5 Τακτικά και  5 Αναπληρωματικά) Μέλη Εκλεκτορικού Σώματος

ΜΕΛΗ ΠΟΥ ΚΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ 5 ΘΕΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΚΛΕΚΤΟΡΩΝ  ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΝ ΣΤΟ ΟΙΚΕΙΟ ΤΜΗΜΑ  ΜΕ ΣΥΝΑΦΗ ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ»

 

A/Α

ONOMATΕΠΩΝΥΜΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ

ΒΑΘΜΙΔΑ

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ ΜΕ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

1

ΤΖΑΒΑΛΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α' ΒΑΘΜΙΔΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ

41/25-2-2005  τ.ΝΠΔΔ

http://www2.aueb.gr/users/etzavalis/

2

ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α' ΒΑΘΜΙΔΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

192/29-8-2002 τ.ΝΠΔΔ

https://www.aueb.gr/el/faculty_page/%CF%83%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CF%81%CE%B7%CF%83-%CF%80%CE%BB%CE%BF%CF%85%CF%84%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%BF%CF%83

 

3

ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α' ΒΑΘΜΙΔΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

84/17-4-2003 τ. ΝΠΔΔ

https://www.aueb.gr/el/faculty_page/%CE%A6%CE%B9%CE%BB%CE%B9%CF%80%CF%80%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%82-%CE%91%CF%80%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CF%82

 

4

ΚΑΝΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α’ ΒΑΘΜΙΔΑΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

745/τ.Γ'/4-9-2009

http://www.unipi.gr/unipi/el/akanas.html

5

ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α’ ΒΑΘΜΙΔΑΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

730/τ.Γ'/12-7-2013

http://www.ode.unipi.gr/index.php/staff/teachresearchstaff/352-ntsang

 

ΜΕΛΗ ΠΟΥ ΚΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ 5 ΘΕΣΕΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΚΛΕΚΤΟΡΩΝ  ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΝ ΣΤΟ ΟΙΚΕΙΟ ΤΜΗΜΑ  ΜΕ ΣΥΝΑΦΗ ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ»

 

A/Α

ONOMATΕΠΩΝΥΜΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ

ΒΑΘΜΙΔΑ

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ ΜΕ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

1

ΚΩΒΑΙΟΣ ΠΗΤΕΡ KOVEOS PETER

SYRACUSE UNIVERSITY

WHITMAN SCHOOL OF MANAGEMENT

KIEBACH CENTER FOR INTERNATIONAL BUSINESS, FINANCE DEPARTMENT

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α’ ΒΑΘΜΙΔΑΣ

FINANCE/INTERNATIONAL FINANCE
(INTERNATIONAL ECONOMICS AND FINANCE, TRANSITION ECONOMIES AND ENTREPRENEURSHIP)

 

https://whitman.syr.edu/directory/showInfo.aspx?nid=peter

2

ΝΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α’ ΒΑΘΜΙΔΑΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ - ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ

187/3-8-2005 τ. Ν.Π.Δ.Δ.

https://www.uom.gr/anoulas

 

3

ΖΑΠΡΑΝΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α’ ΒΑΘΜΙΔΑΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΥΡΩΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

66/23-1-2014 τ.Γ΄

 

https://www.uom.gr/zapranis

 

4

ΜΑΛΛΙΑΡΟΠΟΥΛΟΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

ΧΡΗΜΑΤ/ΚΗΣ & ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α’ ΒΑΘΜΙΔΑΣ

ΜΑΚΡΟ-ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

504/τ.Γ/27-12-2006

http://www.unipi.gr/unipi/el/dmalliar.html

5

ΣΟΥΜΠΕΝΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α’ ΒΑΘΜΙΔΑΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΩΝ

627/7-8-2009 τ.Γ΄

https://www.uom.gr/subedim

 

 

Β. Εξωτερικά (6 Τακτικά και  6 Αναπληρωματικά) Μέλη Εκλεκτορικού Σώματος

 

 

ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΠΟΥ ΚΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ 6 ΘΕΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΚΛΕΚΤΟΡΩΝ

ΜΕ ΣΥΝΑΦΗ ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ»

A/A

ONOMATΕΠΩΝΥΜΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ

ΒΑΘΜΙΔΑ

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ ΜΕ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

1

ΧΑΡΔΟΥΒΕΛΗΣ  ΓΚΙΚΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

ΧΡΗΜΑΤ/ΚΗΣ & ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α’ ΒΑΘΜΙΔΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

165/τΝΠΔΔ/19-11-1992

http://www.unipi.gr/unipi/el/ghardouv.html

 

2

ΑΝΤΖΟΥΛΑΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

ΧΡΗΜΑΤ/ΚΗΣ & ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α’ ΒΑΘΜΙΔΑΣ

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ

45/τΝΠΔΔ/6-2-2004

http://www.unipi.gr/unipi/el/antzoul.html

 

3

ΣΚΟΥΡΑΣ ΣΠΥΡΟΣ-ΠΑΝΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΔΙΕΘΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ

1034/25-9-2012 τ.Γ΄

http://www.aueb.gr/users/skouras/

 

4

ΧΑΛΑΜΑΝΔΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΉΣ  ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤ/ΚΗΣ

ΜΟΝΙΜΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

1196/8.11.2012 τ. Γ'
ΜΟΝ. 731/01-08-2016 τ. Γ΄

https://www.aueb.gr/el/faculty_page/%CF%87%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CE%B1%CF%81%CE%B7%CF%83-%CE%B3%CE%B5%CF%89%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%83

5

ΚΥΡΤΣΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α’ ΒΑΘΜΙΔΑΣ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

740/27-7-2017 τ.Γ΄

https://www.uom.gr/ckyrtsou

 

6

ΝΤΕΜΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α’ ΒΑΘΜΙΔΑΣ

ΔΙΕΘΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ & ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ

1331/17-12-2012 τ. Γ΄

http://www.aueb.gr/users/demos/

 

 

ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΠΟΥ ΚΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ 6 ΘΕΣΕΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΚΛΕΚΤΟΡΩΝ ΜΕ ΣΥΝΑΦΗ ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ»

 

A/Α

ONOMATΕΠΩΝΥΜΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ

ΒΑΘΜΙΔΑ

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ ΜΕ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

1

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ IOANNIDIS CHRISTOS

ASTON UNIVERSITY

 

ECONOMICS, FINANCE AND ENTREPRENEURSHIP DEPARTMENT

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α’ ΒΑΘΜΙΔΑΣ

ECONOMICS AND FINANCE

 

https://www2.aston.ac.uk/aston-business-school/research/departments/efeg/staff/prof-christos-ioannidis

2

ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΤΙΜΟΘΕΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΜΟΝΙΜΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

421/12.04.13 τ.Γ

http://es.uop.gr/el/aggelidis-t

3

ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ  ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ & ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

763/14-8-08 τ. Γ

http://www.econ.uoi.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=119%3A2011-09-10-15-20-08&catid=2%3A2011-07-05-11-19-59&Itemid=14&lang=el

4

ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤ/ΚΗΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

237/7-10-2004 τ.ΝΠΔΔ

http://www.aueb.gr/users/episcopos/

 

5

ΓΕΩΡΓΟΥΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤ/ΚΗΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α’ ΒΑΘΜΙΔΑΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

164/19-11-1992 τ. ΝΠΔΔ

https://www.aueb.gr/el/faculty_page/%CE%B3%CE%B5%CF%89%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%85%CF%84%CF%83%CE%BF%CF%83-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%B7%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%83

6

ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝΙΚΟΣ DEMETRIADES PANICOS

 

UNIVERSITY OF LEICESTER

 

DEPARTMENT OF ECONOMICS

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α’ ΒΑΘΜΙΔΑΣ

ECONOMICS
(FINANCIAL ECONOMICS AND MACRO)

 

https://www2.le.ac.uk/departments/business/people/academic/pdemetriades

 

  • Συνεδρίαση Εκλεκτορικού Σώματος για τον ορισμό τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής: 5-6-2019.

 

ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ:

 ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ για την ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Κ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΠΑΓΚΡΑΤΗ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΣΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ» (ΚΩΔ. ΑPP7719)

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΙΔΡΥΜΑ

ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ

ΒΑΘΜΙΔΑ

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΘΕΣΗ ΜΕ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α' ΒΑΘΜΙΔΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

192/29-8-2002 τ.ΝΠΔΔ

https://www.aueb.gr/el/faculty_page/%CF%83%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CF%81%CE%B7%CF%83-%CF%80%CE%BB%CE%BF%CF%85%CF%84%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%BF%CF%83

ΤΖΑΒΑΛΗΣ ΗΛΙΑΣ

0ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α' ΒΑΘΜΙΔΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ

 

41/25-2-2005  τ.ΝΠΔΔ

http://www2.aueb.gr/users/etzavalis/

ΧΑΛΑΜΑΝΔΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΉΣ  ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤ/ΚΗΣ

ΜΟΝΙΜΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

1196/8.11.2012 τ. Γ'
ΜΟΝ. 731/01-08-2016 τ. Γ΄

https://www.aueb.gr/el/faculty_page/%CF%87%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CE%B1%CF%81%CE%B7%CF%83-%CE%B3%CE%B5%CF%89%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%83 

 

  • Ημερομηνία κατάθεσης Εισηγητικής Έκθεσης από την Τριμελή Εισηγητική Επιτροπή: Αρ. πρωτ. Τμ.2349/11-07-2019
  • Ημερομηνία κοινής συνεδρίασης του ενδεκαμελούς Εκλεκτορικού Σώματος και της Συνέλευσης για την κρίση μονιμοποίησης του κ. Σπυρίδωνα Παγκράτη στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή: 23 Ιουλίου 2019.

Αποτέλεσμα ψηφοφορίας για τη μονιμοποίηση του Σπυρίδωνα Παγκράτη του Θεοδώρου στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Οικονομική Θεωρία με έμφαση στη Χρηματοοικονομική» (KΩΔ. ΘΕΣΗΣ ΑΠΕΛΛΑ: ΑPP7719), στο Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών:

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΟΝΤΩΝ ΕΚΛΕΚΤΟΡΩΝ: ΟΚΤΩ (8)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΝΤΩΝ ΕΚΛΕΚΤΟΡΩΝ: ΤΡΕΙΣ (3)

ΨΗΦΟΙ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΠΑΓΚΡΑΤΗ: ΟΚΤΩ (8)

ΨΗΦΟΙ ΚΑΤΑ: ΜΗΔΕΝ (0)

ΛΕΥΚΑ: ΜΗΔΕΝ (0)

ID: 
1934
Επισυναπτόμενα: