Διαδικασία πλήρωσης μίας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο "Οικονομική Επιστήμη με έμφαση στη Μικροοικονομική" (Κωδ. ΑΠΕΛΛΑ APP6815) στο Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του ΟΠΑ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΔΕΠ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ANAΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ
 
ΣΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΜΙΚΡΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ» (ΚΩΔ. ΑΠΕΛΛΑ APP6815)
ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
 
ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ»

 

  • Aίτηση του κ. Χρήστου Γκενάκου, Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, για την εξέλιξή του στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Οικονομική Επιστήμη με έμφαση στη Μικροοικονομική»: αρ. πρωτ. 4540/27-11-2017.
  • Εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης προς τον Πρύτανη για την προκήρυξη μίας θέσης μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα της Αναπληρωτή Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Οικονομική Επιστήμη με έμφαση στη Μικροοικονομική»: 3η συνεδρία της 24-01-2018.
  • ΦΕΚ Προκήρυξης της ως άνω θέσης ΔΕΠ: Γ΄/632/ 5.6.2018 (αρ. 1443).
  • Κωδικός της ως άνω θέσης ΔΕΠ στο ΑΠΕΛΛΑ: APP6815.
  • Υποψηφιότητες που υποβλήθηκαν στο ΑΠΕΛΛΑ για τη θέση στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή σύμφωνα με την Φ.122.1/614241/Ζ2/27.01.2017 (ΦΕΚ 225/31.01.2017, τ.Β΄ Υπουργική Απόφαση):

1. ΤΖΙΟΓΚΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ κωδ. υποψηφίου: 38038, ημερ/νία υποβολής: 2-7-2018

2. ΣΚΥΛΑΣ ΜΑΡΙΟΣ, κωδ. υποψηφίου: 38800, ημερ/νία υποβολής: 17-7-2018

3. ΓΚΕΝΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, κωδ. υποψηφίου: 39920, ημερ/νία υποβολής: 10-9-2018

 

  • Ο υποψήφιος κ. ΤΖΙΟΓΚΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ απέσυρε την υποψηφιότητά του στις 01-04-2019.
  • Συνεδρίαση Συνέλευσης για τη συγκρότηση του 11μελούς Εκλεκτορικού Σώματος και τον ορισμό Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Εκλεκτορικού Σώματος (ΑΔΑ: 78ΣΙ469Β4Μ-ΕΡΖ): 1η/24-09-2018.

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ:

Α. Εσωτερικά (5 Τακτικά και  5 Αναπληρωματικά) Μέλη Εκλεκτορικού Σώματος

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟΥ ΠΟΥ ΚΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΚΛΕΚΤΟΡΩΝ ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΟΥ ΟΠΑ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ »

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΑΕΙ

ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ

ΒΑΘΜΙΔΑ

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ
 
ΜΕ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

1

ΒΛΑΧΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α' ΒΑΘΜΙΔΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΤΟΥΣ ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

584/27-06-2016  τ.Γ' ΕΞΕΛΙΞΗ

http://www.econ.aueb.gr/faculty/vlachou.html

2

ΚΑΤΣΟΥΛΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α' ΒΑΘΜΙΔΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΑΝΤΙΜΟΝΟΠΩΛΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

84/12-8-94 τ. ΝΠΔΔ

http://www.aueb.gr/users/katsoulacos/

 

3

ΒΕΤΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α' ΒΑΘΜΙΔΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

84/17-4-2003 τ. ΝΠΔΔ

http://www.aueb.gr/users/vettas/VITA_gr.pdf

 

4

ΛΟΥΡΗ ΕΛΕΝΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α' ΒΑΘΜΙΔΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

52/12-3-2002 τ. ΝΠΔΔ

http://www.econ.aueb.gr/faculty/louri.html

 

5

ΜΠΟΥΡΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

219/3-4-2007 ΤΕΥΧ. Γ΄

https://www.aueb.gr/sites/default/files/2018-05-29-Bourlakis-cv-gr.pdf

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟΥ ΠΟΥ ΚΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΣΕΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΚΛΕΚΤΟΡΩΝ ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΟΥ ΟΠΑ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ »

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΑΕΙ

ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ

ΒΑΘΜΙΔΑ

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ

ΜΕ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

1

ΦΟΥΣΕΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α' ΒΑΘΜΙΔΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

 906/6-11-09 τΓ

http://www.econ.auth.gr/el/econ/%CF%86%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%AD%CE%BA%CE%B7%CF%82-%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B3%CE%B9%CF%8E%CF%84%CE%B7%CF%82

 

2

ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΣ ECONOMIDES NICHOLAS

NEW YORK UNIVERSITY

LEONARD N. STERN SCHOOL OF BUSINESS

KAUFMAN MANAGEMENT CENTER,

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α' ΒΑΘΜΙΔΑΣ

ECONOMICS 
(INDUSTRIAL ORGANIZATION)

 

http://www.stern.nyu.edu/faculty/bio/nicholas-economides

3

ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α' ΒΑΘΜΙΔΑΣ

ΕΦΗΡΜΟΣΜΕΝΗ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

16/22-1-2002 τ. Ν.Π.Δ.Δ.

http://www.uom.gr/modules.php?op=modload&name=Cv&file=index&id=121&tmima=3&categorymenu=2

4

ΝΤΕΜΟΥΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α' ΒΑΘΜΙΔΑΣ

ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

140/25-8-97 τ.Ν.Π.Δ.Δ.
ΦΕΚ αλλαγής γνωστικού αντικειμένου 1096/10-6-2015 τ.Β'

http://www.econ.upatras.gr/el/people/teaching-staff/ntemoysis-mihail

5

ΨΥΛΛΑΚΗ  ΜΑΡΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ

896/τ.Γ'/15-7-2014

http://www.unipi.gr/unipi/el/psillaki.html

 

Β. Εξωτερικά (6 Τακτικά και 6 Αναπληρωματικά) Μέλη Εκλεκτορικού Σώματος

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕΛΗ ΠΟΥ ΚΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ  ΕΞΙ (6) ΘΕΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΚΛΕΚΤΟΡΩΝ
 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ »

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΑΕΙ

ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ

ΒΑΘΜΙΔΑ

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ
ΜΕ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

1

ΧΛΕΤΣΟΣ   ΘΕΟΛΟΓΟΣ -ΜΙΧΑΗΛ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α' ΒΑΘΜΙΔΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

103/τ.Γ'/05.02.2019

 

http://www.unipi.gr/unipi/el/mchletsos.html

2

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α' ΒΑΘΜΙΔΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

597/24-05-2018 τ.Γ’

https://www.aueb.gr/el/faculty_page/hristopoylos-dimitrios

3

ΓΚΟΤΣΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

182/02.03.2016 τ. Γ'

http://www.ba.aegean.gr/research_gr.asp

4

ΤΖΟΥΒΕΛΕΚΑΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α' ΒΑΘΜΙΔΑΣ

ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

1000/6-9-2013, τ. Γ'

https://economics.soc.uoc.gr/el/staff/4565/17

5

ΚΩΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ KOTSOGIANNIS CHRISTOS

UNIVERSITY OF EXETER ΒUSINESS SCHOOL

BUSINESS SCHOOL

DEPARTMENT OF ECONOMICS,

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α' ΒΑΘΜΙΔΑΣ

PUBLIC ECONOMICS, APPLIED ECONOMICS, MICROECONOMICS, INTERNATIONAL TRADE
(PUBLIC ECONOMICS, INTERNATIONAL TRADE, APPLIED MICROECONOMICS)

 

http://business-school.exeter.ac.uk/about/people/profile/?web_id=Christos_Kotsogiannis

6

ΔΕΛΗΠΑΛΛΑ ΣΟΦΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α' ΒΑΘΜΙΔΑΣ

ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

1374/14-10-2014 τ.Γ΄

http://www.uom.gr/modules.php?op=modload&name=Cv&file=index&id=735&tmima=8&categorymenu=2

 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕΛΗ ΠΟΥ ΚΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ  ΕΞΙ (6) ΘΕΣΕΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΚΛΕΚΤΟΡΩΝ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ »

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΑΕΙ

ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ

ΒΑΘΜΙΔΑ

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ

ΜΕ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

1

ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΑΚΗΣ  ΠΑΝΤΕΛΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α' ΒΑΘΜΙΔΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

914/3-9-2012, τ. Γ'

https://economics.soc.uoc.gr/el/staff/4553/17

2

ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α' ΒΑΘΜΙΔΑΣ

ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

813/1-8-2013 τ.Γ΄

http://www.uom.gr/modules.php?op=modload&name=Cv&file=index&id=717&tmima=3&categorymenu=2

3

ΜΑΚΡΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ                                  MAKRIS MILTOS           

UNIVERSITY OF KENT

 SCHOOL OF ECONOMICS, KEYNES COLLEGE,

 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α' ΒΑΘΜΙΔΑΣ

ECONOMICS
(ECONOMIC THEORY; PUBLIC ECONOMICS; POLITICAL ECONOMICS; GROWTH THEORY)

 

https://www.kent.ac.uk/economics/staff/profiles/miltos-makris.html

4

ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ GEORGANTZIS NIKOLAOS

BURGUNDY SCHOOL OF BUSINESS, DIJON.

SCHOOL OF WINE AND SPIRITS BUSINESS

 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α' ΒΑΘΜΙΔΑΣ

MICROECONOMICS INDUSTRIAL ORGANIZATION BEHAVIOURAL ECONOMICS
(MICROECONOMICS, INDUSTRIAL ORGANISATION)

 

http://escdijon.academia.edu/NikosGeorgantzis/CurriculumVitae

5

ΒΛΑΣΣΗΣ  ΜΗΝΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α' ΒΑΘΜΙΔΑΣ

ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

704/22-9-2011, τ. Γ΄.

https://economics.soc.uoc.gr/el/staff/4547/17

6

ΠΕΛΑΓΙΔΗΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α' ΒΑΘΜΙΔΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

241/τΝΠΔΔ/8-10-2004

http://www.unipi.gr/unipi/el/pelagidi.html

  • Συνεδρίαση Εκλεκτορικού Σώματος για τον ορισμό Εισηγητικής Επιτροπής: 18-04-2019

ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ « ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΙΔΡΥΜΑ

ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ

ΒΑΘΜΙΔΑ

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΘΕΣΗ ΜΕ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

1. ΦΟΥΣΕΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α' ΒΑΘΜΙΔΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

 906/6-11-09 τΓ

http://www.econ.auth.gr/el/econ/%CF%86%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%AD%CE%BA%CE%B7%CF%82-%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B3%CE%B9%CF%8E%CF%84%CE%B7%CF%82

 

2. ΜΠΟΥΡΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

219/3-4-2007 ΤΕΥΧ. Γ΄

https://www.aueb.gr/sites/default/files/2018-05-29-Bourlakis-cv-gr.pdf

3. ΒΕΤΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

(ΠΡΟΕΔΡΟΣ)

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α' ΒΑΘΜΙΔΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

84/17-4-2003 τ. ΝΠΔΔ

http://www.aueb.gr/users/vettas/VITA_gr.pdf

 

 

  • Ημερ/νία κατάθεσης Εισηγητικής Έκθεσης από την Τριμελή Εισηγητική Επιτροπή: αρ. πρωτ.: 2006/14-06-2019
  • Ημερομηνία κοινής συνεδρίασης του 11μελούς Εκλεκτορικού Σώματος και της Συνέλευσης για την εκλογή: 22-07-2019 (ΑΔΑ Ψ5ΚΒ469Β4Μ-ΛΚΚ)

Αποτέλεσμα ψηφοφορίας για την εκλογή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή στο στο γνωστικό αντικείμενο «Οικονομική Επιστήμη με έμφαση στη Μικροοικονομική» (APP6815):

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΚΛΕΓΕNTOΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΕΝΑΚΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΟΝΤΩΝ ΕΚΛΕΚΤΟΡΩΝ: ΟΚΤΩ (8)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΝΤΩΝ ΕΚΛΕΚΤΟΡΩΝ: ΤΡΕΙΣ (3)

ΨΗΦΟΙ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΚΕΝΑΚΟΥ: ΟΚΤΩ (8)

ΨΗΦΟΙ ΚΑΤΑ: ΜΗΔΕΝ (0)

ΛΕΥΚΑ: ΜΗΔΕΝ (0)

 

ID: 
2084