ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
Διεύθυνση Γραφείου: Πατησίων 80, 3ος όροφος
Τηλέφωνο: 210 - 8203 440

Ο Δημήτρης Κ. Χριστόπουλος είναι Καθηγητής Μακροοικονομικής και Μικροοικονομικής Ανάλυσης στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν στα εξής πεδία: Μικροοικονομική Ανάλυση, Μακροοικονομική, Θεωρία,  Οικονομική Μεγέθυνση, και Εφαρμοσμένη Οικονομετρία. Έχει δημοσιεύσει σε πολλά ακαδημαϊκά περιοδικά, όπως European Economic Review, Journal of Development Economics, Economics Letters, και Journal of Money Credit and Banking.

Πλήρες Βιογραφικό: 

Τελευταία ενημέρωση: 16-09-2020

 

* Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δεν φέρει καμία ευθύνη όσον αφορά στην ακρίβεια των στοιχείων του συνοπτικού και του πλήρους βιογραφικού των μελών του προσωπικού, όπως αυτά αναρτώνται στην ιστοσελίδα του. Η ευθύνη ανήκει αποκλειστικά και μόνο στους συντάκτες των βιογραφικών σημειωμάτων.