Προφίλ  φοιτητικού πληθυσμού ΠΠΣ

Το προφίλ του φοιτητικού πληθυσμού περιγράφεται αναλυτικά στους δείκτες που αφορούν τους/τις : i) εγγεγραμμένους φοιτητές/τριες, ii) νεοεισαχθέντες φοιτητές/τριες, iii) αλλοδαπούς φοιτητές/τριες, iv) φοιτητές/τριες ΑΜΕΑ και v) φοιτητές/τριες του προγράμματος Erasmus. 

Επιπλέον, το προφίλ του φοιτητικού πληθυσμού αποτυπώνεται: i) στις εκθέσεις στις οποίες παρουσιάζονται τα δεδομένα ποιότητας σχετικά με τη συγκριτική και διαχρονική απεικόνιση των βάσεων εισαγωγής στα Τμήματα του ΟΠΑ και σε αντίστοιχα με αυτά, ii) στα στατιστικά προτιμήσεων των επιτυχόντων υποψηφίων. 

Τα στοιχεία, αναλόγως της διαθεσιμότητάς τους, παρατίθενται ανά ακαδημαϊκό έτος ως ακολούθως:

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2023-24

 • Έκθεση βάσεων εισαγωγής (pdf)
 • Προτιμήσεις επιτυχόντων (pdf)

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2022-23

 • Έκθεση βάσεων εισαγωγής (pdf)
 • Προτιμήσεις επιτυχόντων (pdf)

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2021-22

 • Εγγεγραμμένοι φοιτητές (pdf)
 • Νεοεισαχθέντες φοιτητές (pdf)
 • Αλλοδαποί φοιτητές (pdf)
 • Φοιτητές ΑΜΕΑ (pdf)
 • Φοιτητές προγράμματος Erasmus (pdf)
 • Έκθεση βάσεων εισαγωγής (pdf)
 • Προτιμήσεις επιτυχόντων (pdf)

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2020-21

 • Εγγεγραμμένοι φοιτητές (pdf)
 • Νεοεισαχθέντες φοιτητές (pdf)
 • Αλλοδαποί φοιτητές (pdf)
 • Φοιτητές ΑΜΕΑ (pdf)
 • Φοιτητές προγράμματος Erasmus (pdf)
 • Έκθεση βάσεων εισαγωγής (pdf)
 • Προτιμήσεις επιτυχόντων (pdf)

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2019-20

 • Εγγεγραμμένοι φοιτητές (pdf)
 • Νεοεισαχθέντες φοιτητές (pdf)
 • Αλλοδαποί φοιτητές (pdf)
 • Φοιτητές ΑΜΕΑ (pdf)
 • Φοιτητές προγράμματος Erasmus (pdf)
 • Έκθεση βάσεων εισαγωγής (pdf)
 • Προτιμήσεις επιτυχόντων (pdf)

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2018-19

 • Εγγεγραμμένοι φοιτητές (pdf)
 • Νεοεισαχθέντες φοιτητές (pdf)
 • Αλλοδαποί φοιτητές (pdf)
 • Φοιτητές ΑΜΕΑ (pdf)
 • Φοιτητές προγράμματος Erasmus (pdf)
 • Έκθεση βάσεων εισαγωγής (pdf)
 • Προτιμήσεις επιτυχόντων (pdf)

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2017-18

 • Εγγεγραμμένοι φοιτητές (pdf)
 • Νεοεισαχθέντες φοιτητές (pdf)
 • Αλλοδαποί φοιτητές (pdf)
 • Φοιτητές ΑΜΕΑ (pdf)
 • Φοιτητές προγράμματος Erasmus (pdf)
 • Έκθεση βάσεων εισαγωγής (pdf)
 • Προτιμήσεις επιτυχόντων (pdf)

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2016-17

 • Εγγεγραμμένοι φοιτητές (pdf)
 • Νεοεισαχθέντες φοιτητές (pdf)
 • Αλλοδαποί φοιτητές (pdf)
 • Φοιτητές ΑΜΕΑ (pdf)
 • Φοιτητές προγράμματος Erasmus (pdf)
 • Έκθεση βάσεων εισαγωγής (pdf)
 • Προτιμήσεις επιτυχόντων (pdf)

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-16

 • Εγγεγραμμένοι φοιτητές (pdf)
 • Νεοεισαχθέντες φοιτητές (pdf)
 • Αλλοδαποί φοιτητές (pdf)
 • Φοιτητές ΑΜΕΑ (pdf)
 • Φοιτητές προγράμματος Erasmus (pdf)
 • Έκθεση βάσεων εισαγωγής (pdf)

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-15

 • Έκθεση βάσεων εισαγωγής (pdf)