Πληροφοριακό Σύστημα Εσωτερικών Εκθέσεων

Tο Πληροφοριακό Σύστημα καταγραφής στοιχείων Εσωτερικών Εκθέσεων αποσκοπεί στην συστηματική παρακολούθηση και βελτίωση των ακαδημαϊκών δραστηριοτήτων των Τμημάτων και του Ιδρύματος μέσα από την καταχώρηση και επεξεργασία ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων αναφορικά με το έργο που επιτελεί το εκάστοτε Τμήμα και το Ίδρυμα.

ΣΥΝΔΕΣΗ
      • Για την ορθή συμπλήρωση των Πινάκων και Δεικτών του Πληροφοριακού Συστήματος, παρακαλείστε να ακολουθείτε πιστά τις επισυναπτόμενες Οδηγίες.
      • Προσοχή! Η σύνδεση στο ΠΣ καταγραφής στοιχείων Εσωτερικών Εκθέσεων επιτρέπεται μόνο από τα τερματικά των Γραμματειών του ΟΠΑ.