Εκθέσεις Πιστοποίησης Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών

Σύμφωνα με τις αποφάσεις της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ), τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ), συμμορφώνονται πλήρως με τις αρχές του Προτύπου Ποιότητας για την Πιστοποίηση των ΠΜΣ της ΕΘΑΑΕ και τις Αρχές και Κατευθυντήριες Οδηγίες για τη Διασφάλιση Ποιότητας στον Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης (ESG), για το επίπεδο σπουδών 7 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων. Η διάρκεια ισχύος της Πιστοποίησης ορίζεται για πέντε έτη.

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Έγγραφο Διάρκεια ισχύος της Πιστοποίησης
ΠΜΣ στις Διεθνείς Διαπραγματεύσεις Έκθεση Πιστοποίησης 24/07/2023 - 23/07/2028

ΔΠΜΣ στη Δημόσια Πολιτική και Διοίκηση

Έκθεση Πιστοποίησης 24/07/2023 - 23/07/2028
ΔΠΜΣ στη Διοικητική των Επιχειρήσεων με Διεθνή Προσανατολισμό Έκθεση Πιστοποίησης 20/12/2023 - 19/12/2028
ΠΜΣ στη Διοίκηση Υπηρεσιών Έκθεση Πιστοποίησης 20/12/2023 - 19/12/2028
ΠMΣ στην Επιστήμη των Υπολογιστών Έκθεση Πιστοποίησης 20/12/2023 - 19/12/2028
ΔΠMΣ στην Οικονομική Επιστήμη Έκθεση Πιστοποίησης 20/12/2023 - 19/12/2028
ΠMΣ στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Οικονομικές Σπουδές Έκθεση Πιστοποίησης 20/12/2023 - 19/12/2028
ΠMΣ στις Ψηφιακές Μεθόδους για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες Έκθεση Πιστοποίησης 20/12/2023 - 19/12/2028
ΠΜΣ στη Χρηματοοικονομική Διοίκηση Έκθεση Πιστοποίησης 20/12/2023 - 19/12/2028
ΠΜΣ στην Επιχειρηματική Αναλυτική Έκθεση Πιστοποίησης 20/12/2023 - 19/12/2028
EΠΜΣ στον Ψηφιακό Μετασχηματισμό Έκθεση Πιστοποίησης 24/05/2024 - 23/05/2029
ΠMΣ στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική Έκθεση Πιστοποίησης 20/12/2023 - 19/12/2028