Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας/Διδασκαλίας

To Πληροφοριακό Σύστημα καταγραφής Ερευνητικού και Διδακτικού έργου υλοποιήθηκε με στόχο τη δημιουργία μιας κεντρικής βάσης για τη συστηματική καταγραφή της έρευνας και διδασκαλίας που πραγματοποιείται στο ΟΠΑ. Απώτερος στόχος είναι να παρέχονται επικαιροποιημένα στοιχεία έρευνας και διδασκαλίας σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. 

Επιπρόσθετα, μέσω του πληροφοριακού συστήματος θα υποβάλλονται τα απογραφικά δελτία ερευνητικού και διδακτικού έργου, διαδικασία που αποτελεί μέρος της Εσωτερικής Αξιολόγησης που προτείνει η Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας (ΑΔΙΠ).

 ΣΥΝΔΕΣΗ 

    Προσοχή! Η σύνδεση στο ΠΣ επιτρέπεται μόνο από τερματικά που βρίσκονται στα γραφεία των Γραμματειών και στα γραφεία των μελών ΔΕΠ. Διαφορετικά η είσοδος γίνεται αποκλειστικά με τη χρήση του Virtual Private Network (VPN).

    Οδηγίες εγκατάστασης του VPN θα βρείτε εδώ.

    Οδηγίες Πληροφοριακού Συστήματος Έρευνας/Διδασκαλίας
    Συχνές Ερωτήσεις Ερευνητή/Διδάσκοντα
    Συχνές Ερωτήσεις Γραμματειακής υποστήριξης