Υπηρεσία απευθείας σύνδεσης στο δίκτυο του ΟΠΑ, από εξωτερικό πάροχο (VPN)

Στην περίπτωση κατά την οποία ο υπολογιστής που χρησιμοποιείτε συνδέεται στο Internet μέσω κάποιου άλλου παρόχου Internet, και όχι μέσω του ΟΠΑ (π.χ., με μη-φοιτητική σύνδεση ADSL, ή σε περίπτωση που ο υπολογιστής βρίσκεται σε οργανισμό/εταιρεία/πανεπιστήμιο εκτός ΟΠΑ), τότε για να χρησιμοποιήσετε υπηρεσίες όπως οι βάσεις βιβλίων/περιοδικών της βιβλιοθήκης του ΟΠΑ πρέπει να συνδέσετε τον υπολογιστή σας στην υπηρεσία VPN του ΟΠΑ.

 

Αρχείο εγκατάστασης του προγράμματος - πελάτη της υπηρεσίας VPN για Windows 7, 8 και 10

ΠΡΟΣΟΧΗ: Στα Windows Vista, 7, 8 και 10 για να ξεκινήσετε το πρόγραμμα OpenVPN κάντε δεξί κλικ-> Run as Administrator στο εικονίδιο του OpenVPN στην επιφάνεια εργασίας.

 

 Windows OS

 

Mac OS

 

IOS

 

Android (έκδοση 4 ή νεώτερη)

 

Linux