Συχνές Ερωτήσεις Γραμματειακής υποστήριξης

Εδώ η γραμματειακή υποστήριξη θα βρει απαντήσεις σε συχνές απορίες που προκύπτουν κατά την καταχώρηση στοιχείων στο Πληροφοριακό Σύστημα καταγραφής Ερευνητικού και Διδακτικού έργου.