Διεθνής Παρουσία του ΟΠΑ

EFQM

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών είναι το πρώτο Δημόσιο Πανεπιστήμιο στην Ελλάδα που έχει λάβει διάκριση Αριστείας, σύμφωνα με το παγκόσμια αναγνωρισμένο μοντέλο Αριστείας EFQM (European Foundation of Quality Management). 

 

Διαβάστε περισσότερα

 

 


United Nations Global Compact - Το Οικουμενικό Σύμφωνο

GC Endorser BLUE RGB GRADIEΑπό το Μάρτιο του 2013 το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών συμμετέχει στο Ακαδημαϊκό Δίκτυο United Nations Global Compact και ασπάζεται στις αρχές του «Οικουμενικού Συμφώνου».

Διαβάστε περισσότερα 

 

 


Ελληνικό Ινστιτούτο Επιχειρηματικής Ηθικής – ΕΒΕΝ GR

Τον Δεκέμβριο του 2020 το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών πιστοποιήθηκε από το Ελληνικό Ινστιτούτο Επιχειρηματικής Ηθικής – ΕΒΕΝ GR με το Βραβείο RME GOLD BEE: Χρυσή μέλισσα. Έπειτα από επιτόπια επίσκεψη επικύρωσης, η ομάδα των αξιολογητών επιβεβαίωσε το μεγάλο βαθμό εναρμόνισης με τις απαιτήσεις του μοντέλου Αριστείας στην Εταιρική Υπευθυνότητα.

Διαβάστε περισσότερα

 

 


PRME - Principles for Responsible Management Education

Πρώην συμμέτοχος στην πρωτοβουλία Principles for Responsible Management Education (PRME). 

 Διαβάστε περισσότερα