Διεθνής Παρουσία του ΟΠΑ

EFQM

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών είναι το πρώτο Δημόσιο Πανεπιστήμιο στην Ελλάδα που έχει λάβει διάκριση Αριστείας, σύμφωνα με το παγκόσμια αναγνωρισμένο μοντέλο Αριστείας EFQM (European Foundation of Quality Management). 

 

Διαβάστε περισσότερα

 

 


United Nations Global Compact - Το Οικουμενικό Σύμφωνο

GC Endorser BLUE RGB GRADIEΑπό το Μάρτιο του 2013 το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών συμμετέχει στο Ακαδημαϊκό Δίκτυο United Nations Global Compact και ασπάζεται στις αρχές του «Οικουμενικού Συμφώνου».

Διαβάστε περισσότερα

 

 


PRME - Principles for Responsible Management Education

Toν Φεβρουάριο του 2013, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών έλαβε την πιστοποίηση για το Principles for Responsible Management Education (PRME). 

 Διαβάστε περισσότερα