Εξ αποστάσεως υπηρεσίες Βιβλιοθήκης

Εξ αποστάσεως υπηρεσίες βιβλιοθήκης

Λόγω των ειδικών συνθηκών που έχουν προκύψει εξ αιτίας της πανδημίας COVID-19, η Βιβλιοθήκη του ΟΠΑ ενθαρρύνει τα μέλη της κοινότητας να χρησιμοποιήσουν περισσότερο τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της, οι οποίες έχουν σχεδιαστεί για την εξ αποστάσεως εξυπηρέτηση, προτού αποφασίσουν μια επίσκεψη στις εγκαταστάσεις της.

 Αναλυτικά από τη Βιβλιοθήκη προσφέρονται:

 Ψηφιακή βιβλιοθήκη

Ενθαρρύνεται η αξιοποίηση των συνδρομητικών και ανοικτών ψηφιακών πηγών που προσφέρονται από τη Βιβλιοθήκη και τον Σύνδεσμο Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών κάνοντας χρήση της υπηρεσίας VPN για την εξ αποστάσεως πρόσβαση. Συνεχής ενημέρωση για τις συνδρομητικές πηγές, τις νέες ηλεκτρονικές πηγές που προσφέρονται προσωρινά με ανοικτή πρόσβαση, καθώς και για τις νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης παρέχεται από την ιστοσελίδα της.

VPN

Η υπηρεσία VPN προσφέρει τη δυνατότητα στους χρήστες του Πανεπιστημίου που βρίσκονται εκτός του φυσικού δικτύου του πανεπιστημίου να αποκτήσουν πρόσβαση σε αυτό και στις υπηρεσίες που αυτό προσφέρει μέσω μίας ασφαλούς εικονικής σύνδεσης. Η εξ αποστάσεως πρόσβαση στην ψηφιακή βιβλιοθήκη του ΟΠΑ είναι εφικτή μόνο μέσω της υπηρεσίας VPN.

Εκπαιδευτικά σεμινάρια

Τα ενημερωτικά σεμινάρια που απευθύνονται στους φοιτητές του ΟΠΑ, στη χρήση των υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης και των πηγών της, γίνονται διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας που χρησιμοποιεί το Πανεπιστήμιο για τα διαδικτυακά μαθήματα σε συγκεκριμένη ώρα και ημέρα που κοινοποιείται από τις γραμματείες. Διατίθεται επίσης, on-line διαδικτυακή βοήθεια από το προσωπικό της Βιβλιοθήκης σχετικά με τη χρήση των υπηρεσιών και των πηγών της, κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, 12:00-14:00.

Δανεισμός – Ανανεώσεις

Η αίτηση για δανεισμό έντυπου υλικού πραγματοποιείται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση της αίτησης δανεισμού. Οι ενδιαφερόμενοι αναζητούν τη διαθεσιμότητα των βιβλίων πριν τη συμπλήρωση της σχετικής αίτησης από τον βιβλιογραφικό κατάλογο AUEB-OPAC προκειμένου να ελεγχθεί η διαθεσιμότητά τους. Εάν το βιβλίο διατίθεται ψηφιακά στα μέλη του ΟΠΑ, η Βιβλιοθήκη ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο σχετικά. Η Βιβλιοθήκη ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους για τον τρόπο παραλαβής των βιβλίων.

Η ανανέωση του χρόνου δανεισμού γίνεται τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά.

Διαδανεισμός

Η υπηρεσία διαδανεισμού είναι διαθέσιμη στην ακαδημαϊκή κοινότητα κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με το αρμόδιο προσωπικό και ηλεκτρονικά με e-mail ή μέσω του συστήματος διαδανεισμού IRIS.

Κατάθεση εργασιών

Η κατάθεση των μεταπτυχιακών εργασιών και των διδακτορικών διατριβών στο Ιδρυματικό Αποθετήριο ΠΥΞΙΔΑ πραγματοποιείται αποκλειστικά με ηλεκτρονική υποβολή τους. Η βεβαίωση κατάθεσης αποστέλλεται από τη Βιβλιοθήκη ηλεκτρονικά στους καταθέτες οι οποίοι θα πρέπει να την προωθήσουν στην Γραμματεία τους προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία κατάθεσης.

Βεβαίωση μη οφειλής τεκμηρίων ή προστίμων

Οι βεβαιώσεις μη οφειλής τεκμηρίων ή προστίμων στη Βιβλιοθήκη, για όσους φοιτητές έχουν υποβάλει αίτηση ορκωμοσίας, εκδίδονται από το Γραφείο Δανεισμού και αποστέλλονται υπηρεσιακά στις Γραμματείες των Τμημάτων.

Εγγραφή νέων μελών

Η εγγραφή νέου μέλους πραγματοποιείται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση της σχετικής αίτησης και ολοκληρώνεται με την επίδειξη της ακαδημαϊκής ταυτότητας κατά την ημέρα προσέλευσης.

Πρόσβαση σε εντυποανάπηρους φοιτητές

Με τη βοήθεια της προσβάσιμης πολυτροπικής ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης AmeLib που αναπτύχθηκε ως οριζόντια δράση του ΣΕΑΒ, προσφέρεται προσωποποιημένη πρόσβαση για φοιτητές που αντιμετωπίζουν προβλήματα όρασης σε προσβάσιμα ακαδημαϊκά ελληνικά συγγράμματα. Η είσοδος στην υπηρεσία απαιτεί αυθεντικοποίηση χρήστη και είναι απαραίτητη η χρήση κωδικού και συνθηματικού. Οι φοιτητές του ΟΠΑ που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα όρασης, συμπληρώνουν την ηλεκτρονική αίτηση προκειμένου να πιστοποιηθούν και να λάβουν τον κωδικό πρόσβασης στην υπηρεσία.

Επικοινωνία με τη Βιβλιοθήκη

Η επικοινωνία με τη Βιβλιοθήκη και η εξυπηρέτηση του κοινού συνεχίζει να πραγματοποιείται  οποιαδήποτε ώρα, με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της υπηρεσίας «Ρωτήστε μας»,  τηλεφωνικά με ωράριο Δευτέρα – Παρασκευή, 8:30-17:00 και με ζωντανή σύνδεση μέσω της εφαρμογής Skype for Business, κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, 12:00 – 14:00. Προσφέρεται επίσης στα μέλη ΔΕΠ βοήθεια στη χρήση του λογισμικού λογοκλοπής.

Για αιτήματα του κοινού σχετικά με πρόταση δωρεάς έντυπου υλικού, η επικοινωνία γίνεται ηλεκτρονικά έπειτα από τη συμπλήρωση της σχετικής ηλεκτρονικής αίτησης ακολουθώντας τις διαδικασίες που προβλέπονται από την πολιτική δωρεών.

Τελευταία ενημέρωση: 13-10-2020