Κτήριο και Διεύθυνση

Κτήριο και Διεύθυνση

Διεύθυνση:

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Πατησίων 76, Τ.Κ. 104 34 ΑΘΗΝΑ
Κεντρικό Κτήριο, 1ος & 2ος όροφος

Τηλέφωνα:

210 8203265
210 8218856
210 8221456

fax:

210 8221456

e-mail:

library@aueb.gr