Σύγχρονες Ψηφιακές Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης ΟΠΑ

Με την πράξη "Σύγχρονες Ψηφιακές Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης ΟΠΑ" που ολοκληρώθηκε το 2015, η Βιβλιοθήκη χαράζει τη νέα της στρατηγική με στόχο την αναβάθμιση και ενίσχυση των υπηρεσιών της και στην ανάληψη καινοτομικών δράσεων με χρήση νέων τεχνολογιών. Η ολοκλήρωση του έργου επιτυγχάνει τα ακόλουθα:

  • Βελτίωση και αναβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας με ενίσχυση της δυνατότητας ισότιμης πρόσβασης σε πλούσιο ψηφιακό ερευνητικό και εκπαιδευτικό υλικό.
  •  Διάχυση και πληροφόρηση των πολιτών για το ερευνητικό και εκπαιδευτικό έργο που επιτελείται στο ΟΠΑ.
  • Αρχειοθέτηση και διατήρηση πλούσιου ψηφιακού περιεχομένου, με σκοπό την υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας και την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς.
  • Αξιοποίηση τεχνολογιών για τη διευκόλυνση και την ενίσχυση της πρόσβασης όλων των μελών της Ακαδημαϊκής Κοινότητας στο έντυπο υλικό των ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών.
  • Βελτίωση της καθημερινής εργασίας του προσωπικού της Βιβλιοθήκης, αύξηση της παραγωγικότητας και εξοικονόμηση χρόνου για διάθεσή του σε ουσιαστικότερες ενέργειες υποστήριξης του εκπαιδευτικού έργου.

Για την επίτευξη των παραπάνω αναπτύχθηκε ένα σύνολο υπηρεσιών, οι σημαντικότερες εκ των οποίων είναι:

Επιστημονικός Υπεύθυνος της Πράξης
Πάνος Κωνσταντόπουλος
Καθηγητής και Κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας του ΟΠΑ