Αναγνωστήριο

Στο Αναγνωστήριο μπορείτε να λάβετε υποστήριξη από το ειδικευμένο προσωπικό για όλες τις υπηρεσίες προς μέλη & επισκέπτες που προσφέρονται από τη βιβλιοθήκη:

 • Διαχείριση γενικών ερωτημάτων 

 • Ενημέρωση επισκεπτών & μελών

 • Οργανωμένες περιηγήσεις

 • Εγγραφή & διαγραφή μελών

 • Διαχείριση συλλογών (ταξιθέτηση, επανατοποθέτηση, απόσυρση, εμπλουτισμός)

 • Δανεισμός - Ανανεώσεις

 • Διαδανεισμός από και προς συνεργαζόμενες βιβλιοθήκες

 • Ατομική υποστήριξη στην έρευνα & αναζήτηση βιβλιογραφίας

 • Εντοπισμός βιβλιογραφίας

 • Διαχείριση κρατήσεων

 • Διαχείριση βιβλίων από ΕΥΔΟΞΟ (επιστροφές & επαναδιάθεση)