Δανεισμός & Επιστροφές βιβλίων

Δανεισμός και επιστροφή βιβλίων

Μπορείτε να δανείζεστε βιβλία από τη συλλογή των Πανεπιστημιακών Συγγραμμάτων και των Βιβλίων Έρευνας χρησιμοποιώντας το αυτόματο κιόσκι δανεισμού που βρίσκεται στην είσοδο του Αναγνωστηρίου. Μη ξεχνάτε να έχετε την ακαδημαϊκή σας ταυτότητα μαζί σας εάν θέλετε να δανειστείτε βιβλία. Λαμβάνετε πάντα την απόδειξή σας για να συμβουλευτείτε το χρόνο επιστροφής των βιβλίων που έχετε δανειστεί. Από το ίδιο κιόσκι μπορείτε να δείτε την κατάσταση του λογαριασμού σας στη βιβλιοθήκη (πόσα και ποια βιβλία έχετε δανεισθεί και αν υπάρχουν χρεώσεις λόγω καθυστέρησης της επιστροφής τους). Από το αυτόματο κιόσκι δανεισμού γίνονται και οι επιστροφές των βιβλίων που έχετε δανειστεί χωρίς να απαιτείται η ακαδημαϊκή ταυτότητα. Εάν χρειάζεστε βοήθεια ή περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο προσωπικό του Αναγνωστηρίου. Δανεισμοί & επιστροφές βιβλίων γίνονται μόνο κατά τις ημέρες και ώρες λειτουργίας της βιβλιοθήκης.

 

Ποιος έχει δικαιώματα δανεισμού στη Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του ΟΠΑ;

Για να έχετε δικαιώματα δανεισμού από τη βιβλιοθήκη του ΟΠΑ, θα πρέπει να είστε ενεργό μέλος της πανεπιστημιακής κοινότητας του ΟΠΑ (φοιτητής, καθηγητής, ερευνητής, διοικητικός). Η σχέση με το Πανεπιστήμιο αποδεικνύεται με την επίδειξη της ακαδημαϊκής ταυτότητας κατά τη διαδικασία αίτησης εγγραφής μέλους στη βιβλιοθήκη και είναι απαραίτητη κάθε φορά που θέλετε να  πραγματοποιήσετε δανεισμούς. Απόφοιτοι του ΟΠΑ και επισκέπτες δεν έχουν δικαιώματα δανεισμού στη ΒΚΠ του ΟΠΑ, μπορούν όμως να εισέλθουν στο χώρο της βιβλιοθήκης και να συμβουλευτούν το υλικό των συλλογών. Στα πλαίσια της συμμετοχής μας στο Σύνδεσμο Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΣΕΑΒ) και της συνεργασίας μας στην υπηρεσία διαδανεισμού, μπορούν μέλη άλλων συνεργαζόμενων ΑΕΙ να δανεισθούν από τις συλλογές της βιβλιοθήκης του ΟΠΑ υπό προϋποθέσεις. Ενημερωθείτε για τους όρους και τα δικαιώματά σας και μάθετε περισσότερα για  την υπηρεσία Διαδανεισμού.

 

Μπορώ να δανειστώ βιβλία από όλες τις συλλογές;
Στη βιβλιοθήκη του ΟΠΑ, υπάρχει υλικό που δανείζεται και υλικό που δε δανείζεται και είναι επιτόπιας χρήσης. Συμβουλευτείτε τον ακόλουθο πίνακα για να ενημερωθείτε για τις διαθέσιμες συλλογές και αν υπάρχει η δυνατότητα δανεισμού του υλικού τους.

 

Συλλογές που δανείζονται
Πανεπιστημιακά συγγράμματα που έχουν χαρακτηριστεί ως σύντομου δανεισμού (ΚΡΑΤΗΜΕΝΑ) ή διευρυμένου δανεισμού (1 Μήνας)
Βιβλία έρευνας
Εκδόσεις διεθνών οργανισμών (ΕΕ, ΟΟΣΑ, IMF, FAO, UN κ.ά.)
Κλαδικές μελέτες
Συλλογές που δε δανείζονται
Τα πληροφοριακά βιβλία (εγκυκλοπαίδειες, λεξικά)
Τα Πανεπιστημιακά Συγγράμματα που έχουν χαρακτηρισθεί ως επιτόπιας χρήσης
Οι σημειώσεις των μαθημάτων
Οι τόμοι και τα τεύχη των περιοδικών
Ο ημερήσιος τύπος (ελληνικός και ξένος)
Οι στατιστικές εκδόσεις Ευρωπαϊκής Ενώσεως, ΟΟΣΑ, ΕΛΣΤΑΤ κ.ά.
Βιβλία που έχουν χαρακτηρισθεί ως πολύτιμα, σπάνια ή εξαντλημένα
Ενημερωτικά φυλλάδια (οδηγοί ξένων Πανεπιστημίων, φυλλάδια για την Ευρωπαϊκή ΄Ενωση)
Μικροκάρτες - συμπαγείς δίσκοι (CD-ROM)

 

Πόσα βιβλία μπορώ να δανειστώ και για πόσο διάστημα;

Υπάρχουν διαφορετικά προνόμια δανεισμού ανάλογα με την κατηγορία δανειζομένου στην οποία ανήκετε. Ο ισχύον κανονισμός δανεισμού έχει προταθεί από την Επιτροπή Βιβλιοθήκης και έχει εγκριθεί από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου. Μπορείτε να συμβουλευτείτε τον ακόλουθο πίνακα για να ενημερωθείτε για τα δικαιώματά σας.

 

Κατηγορία δανειζομένου Δανειστική κατηγορία τεκμηρίου Μέγιστος αριθμός τεκμηρίων Χρόνος δανεισμού Χρόνος ανανέωσης δανεισμού
ΔΕΠ/ ΕΔΠ / ΕΕΔΙΠ Βιβλία έρευνας 70 6 μήνες 6 μήνες
Σύντομου δανεισμού 3 3 ημέρες 0
Διευρυμένου δανεισμού 0 0 0
Συμβασιούχοι & Επισκέπτες καθηγητές Βιβλία έρευνας 20 30 ημέρες 30 ημέρες
Σύντομου δανεισμού 3 3 ημέρες 0
Διευρυμένου δανεισμού 0 0 0
Προπτυχιακοί φοιτητές &  φοιτητές ERASMUS Βιβλία έρευνας 4 7 ημέρες 7 ημέρες
Σύντομου δανεισμού 3 3 ημέρες 0
Διευρυμένου δανεισμού 0 0 0
Παλαιοί προπτυχιακοί φοιτητές (πάνω από 6 έτη) Βιβλία έρευνας 4 7 ημέρες 7 ημέρες
Σύντομου δανεισμού 3 3 ημέρες 0
Διευρυμένου δανεισμού 2 30 ημέρες 30 ημέρες
Μεταπτυχιακοί φοιτητές  Βιβλία έρευνας 5 14 ημέρες 14 ημέρες
Σύντομου δανεισμού 3 3 ημέρες 0
Διευρυμένου δανεισμού 0 0 0
Υποψήφιοι διδάκτορες & Μεταδιδακτορικοί ερευνητές Βιβλία έρευνας 5 14 ημέρες 14 ημέρες
Σύντομου δανεισμού 3 3 ημέρες 0
Διευρυμένου δανεισμού 0 0 0
Διοικητικό προσωπικό & ΕΤΕΠ Βιβλία έρευνας 4 7 ημέρες 7 ημέρες
Σύντομου δανεισμού 3 3 ημέρες 0
Διευρυμένου δανεισμού 0 0 0
Απόφοιτοι & Εξωτερικοί χρήστες Βιβλία έρευνας 0 0 0
Σύντομου δανεισμού 0 0 0
Διευρυμένου δανεισμού 0 0 0

Σημείωση: 1) Τα βιβλία σύντομου δανεισμού βρίσκονται στη συλλογές των Συγγραμμάτων & των Βιβλίων έρευνας και φέρουν τη διακριτική ετικέτα "ΚΡΑΤΗΜΕΝΑ". 2) Τα βιβλία διευρυμένου δανεισμού φέρουν τη διακριτική ετικέτα "1 ΜΗΝΑΣ"

Τα βιβλία πρέπει να επιστρέφονται έως και 5 λεπτά πριν το κλείσιμο της βιβλιοθήκης την ημέρα που έχει ορισθεί η επιστροφή τους.

Σας ενημερώνουμε ότι  για όλα τα δανεισμένα βιβλία ενδέχεται να γίνει ανάκληση του δανεισμού τους για λόγους υψηλής ζήτησης ή για λόγους απογραφής από το προσωπικό της βιβλιοθήκης.

Κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου (1-25 Αυγούστου) και των διακοπών των Χριστουγέννων και του Πάσχα ενδέχεται να διευρυνθεί η περίοδος δανεισμού για όλα τα μέλη. Παρακαλούμε ενημερωθείτε από τις ανακοινώσεις.

 

Πόσο χρεώνονται οι καθυστερημένες επιστροφές;

Καθυστερημένες επιστροφές βιβλίων χρεώνονται με πρόστιμο 0,30 ευρώ ανά ημέρα καθυστέρησης και ανά βιβλίο, για όλους τους τύπους υλικού που δανείζεται.Εάν ο λογαριασμός σας είναι χρεωμένος με πρόστιμα που ξεπερνούν τα 5 ευρώ, τότε θα γίνεται ανενεργός και δε θα μπορείτε να δανειστείτε βιβλία μέχρι να τακτοποιήσετε τις οφειλές σας.

 

Πώς ελέγχω τους δανεισμούς μου;

Ενημερωθείτε για την κατάσταση του λογαριασμού σας στη βιβλιοθήκη από την on-line υπηρεσία «Ο Λογαριασμός μου». Για την είσοδό σας στο λογαριασμό σας απαιτείται ο ραβδοκώδικας της ακαδημαϊκής σας ταυτότητας και ένα Pin το οποίο μπορείτε να δημιουργήσετε την ίδια στιγμή. Μπορείτε επίσης να ενημερώνεστε από το αυτόματο κιόσκι δανεισμού που βρίσκεται στο Αναγνωστήριο, επιλέγοντας «Λογαριασμός»  ή να ζητήσετε βοήθεια από το προσωπικό του γραφείου δανεισμού που βρίσκεται στο Αναγνωστήριο.

 

Πώς ανανεώνω τους δανεισμούς μου;

Μπορείτε να ανανεώσετε τους δανεισμούς σας εφόσον έχετε δανεισθεί βιβλίο από την κατηγορία των βιβλίων έρευνας ή των βιβλίων μεγάλου δανεισμού (για 1 μήνα) για μία μόνο φορά σύμφωνα με τον κανονισμό δανεισμού. Τα πανεπιστημιακά συγγράμματα και τα βιβλία έρευνας που έχουν χαρακτηριστεί ως «Κρατημένα βιβλία» ανήκουν στην κατηγορία σύντομου δανεισμού και δεν ανανεώνεται ο δανεισμός τους. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε τις ανανεώσεις σας on-line από την υπηρεσία «Ο Λογαριασμός μου» επιλέγοντας τεκμήρια δανεισμένα τώρα και στη συνέχεια επιλέγοντας ανανέωση όλων ή επιλεγμένων να ανανεώσετε το δανεισμό σε όλα ή σε ορισμένα από τα βιβλία που έχετε δανειστεί. Η ανανέωση μπορεί να γίνει και τηλεφωνικά στο τηλέφωνο του γραφείου δανεισμού 210 8203265.

 

Μπορώ να κάνω κράτηση σε βιβλίο που είναι δανεισμένο σε άλλο χρήστη;

Μπορείτε να το κάνετε από τον βιβλιογραφικό κατάλογο μόνο για τα βιβλία που εμφανίζονται δανεισμένα και εφόσον έχετε ενεργό λογαριασμό στη βιβλιοθήκη επιλέγοντας «Αίτημα» στην εγγραφή του βιβλίου που σας ενδιαφέρει και ακολουθώντας τις on-line οδηγίες. Θα χρειαστείτε το barcode της ακαδημαϊκής σας ταυτότητας και τον κωδικό πρόσβασης τον οποίο θα μπορείτε να δημιουργήσετε την ίδια στιγμή εάν δεν έχετε.

 

Πώς ενημερώνομαι για τις κρατήσεις μου;

Θα ειδοποιηθείτε με μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχετε δηλώσει για την επιστροφή του βιβλίου από τον προηγούμενο χρήστη εάν η επιστροφή πραγματοποιηθεί εντός του χρονικού διαστήματος που ζητήσατε. Μπορείτε επίσης να ενημερώνεστε on-line για την κατάσταση των κρατήσεών σας από την υπηρεσία «Ο Λογαριασμός μου». Εκεί μπορείτε να δείτε εάν το βιβλίο έχει επιστραφεί στη βιβλιοθήκη από τον προηγούμενο χρήστη και την ημερομηνία μέχρι την οποία μπορείτε να το παραλάβετε από το γραφείο δανεισμού στην είσοδο του Αναγνωστηρίου. Σε περίπτωση που δεν έλθετε να παραλάβετε το βιβλίο έως την καθορισμένη ημερομηνία αυτό θα ταξιθετείται στη συλλογή που ανήκει την επόμενη ημέρα.

 

Πώς ακυρώνω τις κρατήσεις μου;

Εντός του λογαριασμού σας υπάρχει η δυνατότητα ακύρωσης μίας κράτησης ή και όλων των κρατήσεών σας εάν δεν σας ενδιαφέρουν πια. Μπορείτε επίσης να ζητήσετε ακύρωση της κράτησης από το προσωπικό του γραφείου δανεισμού.

 

Πώς αποφεύγω τα πρόστιμα;

Είναι σημαντικό να κρατάτε μία σημείωση πότε το βιβλίο/α που έχετε δανεισθεί πρέπει να επιστραφούν. Στο αυτόματο κιόσκι δανεισμού θα λάβετε απόδειξη με την ημερομηνία επιστροφής για κάθε δανεισμένο βιβλίο. Είναι στην ευθύνη σας να επιστρέφετε τα βιβλία την ημερομηνία για την οποία έχετε ενημερωθεί. Τα βιβλία υψηλής ζήτησης που ανήκουν στην κατηγορία «Κρατημένα» είναι πολύ σημαντικό να επιστρέφονται στην ώρα τους καθώς δεν υπάρχει δυνατότητα ανανέωσης του δανεισμού τους και συνήθως περιλαμβάνονται στις λίστες των κρατήσεων από άλλους χρήστες.

Ελέγχετε τακτικά το e-mail που έχετε δηλώσει καθώς στέλνουμε ειδοποιήσεις καθυστέρησης για την περίπτωση που έχετε παραμελήσει να επιστρέψετε ένα βιβλίο.

Επίσης, στέλνουμε ειδοποιήσεις στην περίπτωση που για ένα βιβλίο που έχετε δανεισθεί, υπάρχει κράτηση από άλλο χρήστη. Αν το βιβλίο ανακληθεί συντομότερα από την ημερομηνία επιστροφής που γνωρίζετε, τότε σας ενημερώνουμε για τη νέα ημερομηνία επιστροφής του (συνήθως 7 ημέρες από την ημέρα ανάκλησης). Το βιβλίο θα πρέπει να επιστραφεί τη νέα ημερομηνία επιστροφής, διαφορετικά θα υπάρχει επιβάρυνση 0,30 ευρώ ημερησίως για κάθε δανεισμό που έχει ανακληθεί.

Όταν πραγματοποιείτε τις συναλλαγές σας στο αυτόματο κιόσκι δανεισμού παρακαλούμε να ζητάτε πάντοτε να παίρνετε την απόδειξή σας.

 

Τι γίνεται αν χάσω ένα βιβλίο που έχω δανεισθεί;

Κατ’ αρχάς βεβαιωθείτε για την απώλειά του προτού το αναφέρετε στη βιβλιοθήκη ως χαμένο. Σύμφωνα με τον κανονισμό δανεισμού θα χρεωθείτε με το κόστος αντικατάστασής του. Παρακαλούμε να είστε προσεκτικοί με τα βιβλία που δανείζεστε και να τα επιστρέφετε στην κατάσταση που τα έχετε δανειστεί, καθώς αποτελούν δημόσια περιουσία και θα χρησιμοποιηθούν και από άλλους χρήστες μετά από εσάς.

 

Μπορώ να δανειστώ βιβλίο από άλλη βιβλιοθήκη;

Η βιβλιοθήκη του ΟΠΑ είναι μέλος του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΣΕΑΒ) και συμμετέχει στην υπηρεσία Διαδανεισμού που επιτρέπει το δανεισμό μεταξύ βιβλιοθηκών καθώς συνεργάζεται με τις περισσότερες βιβλιοθήκες-μέλη του ΣΕΑΒ. Μπορείτε λοιπόν να δανειστείτε βιβλίο από άλλη συνεργαζόμενη ακαδημαϊκή βιβλιοθήκη  υπό προϋποθέσεις, εφόσον έχετε ενεργό λογαριασμό στη βιβλιοθήκη του ΟΠΑ. Ενημερωθείτε για τους όρους και τα δικαιώματά σας και μάθετε περισσότερα για  την υπηρεσία Διαδανεισμού.