Προσωπικό

Αν. Προϊσταμένη Βιβλιοθήκης

Δεληόγλου Χριστίνα

210/8203261, 210/8218856 cid@aueb.gr

ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΩΝ

Αδαμάκη Μαρία 210/8203263, 210/8213830 madam@aueb.gr
Μουρίκης Αντώνης 210/8203263, 210/8213830 mourikis@aueb.gr
Σταϊκούρα Αγγελική 210/8203263 astaik@aueb.gr

ΤΜΗΜΑ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ & ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

Δεληόγλου Χριστίνα 210/8203261, 210/8218856 cid@aueb.gr
Ρηγάκου Βασιλική 210/8203261, 210/8218856 vrigakou@aueb.gr

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ

Δαγαλάκη Μαρία 210/8203259, 210/8221456 dama@aueb.gr
Σάββα Μαλαματένια 210/8203259, 210/8221456 tenisava@aueb.gr

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

Αργυροπούλου Αιμιλία 210/8203262 emilyarg@aueb.gr

ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟΥ / ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ / ΔΙΑΔΑΝΕΙΣΜΟΥ

Καλλιαμπάκου Βασιλική 210/8203265 victory@aueb.gr
Μέρη Βαρβάρα 210/8203265 merv@aueb.gr
Σαρέλη Μαρία 210/8203265 msar@aueb.gr
Σωτηρίου Ζωή (Αναγνωστήριο Τροίας) 210/8203514 zoesot@aueb.gr