Διαδανεισμός

Η υπηρεσία διαδανεισμού της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης (ΒΚΠ) έχει ως αποστολή της την εξυπηρέτηση των χρηστών της καθώς και των μελών άλλων βιβλιοθηκών με:

 • παραγγελία προς τρίτες βιβλιοθήκες του εσωτερικού, αντιγράφων επιστημονικών άρθρων από περιοδικά τα οποία δεν περιλαμβάνονται στις έντυπες ή στις ηλεκτρονικές συλλογές της (Σύστημα ΕΡΜΗΣ μέσω ΕΚΤ),
 • αποστολή αντιγράφων επιστημονικών άρθρων από περιοδικά των έντυπων ή των ηλεκτρονικών συλλογών της ΒΚΠ προς τρίτες βιβλιοθήκες (Σύστημα ΕΡΜΗΣ μέσω ΕΚΤ),
 • ανεύρεση, παραγγελία & διαδανεισμό για τα μέλη της, έντυπων βιβλίων τα οποία δεν περιλαμβάνονται στις συλλογές της, από ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες του εσωτερικού που συμμετέχουν στο σύστημα ΙΡΙΣ (Σύστημα Διαδανεισμού Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών μέσω ΣΕΑΒ)
 • διαδανεισμό έντυπων βιβλίων που ανήκουν στη συλλογή της, προς ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες που συμμετέχουν στο σύστημα ΙΡΙΣ (Σύστημα Διαδανεισμού Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών μέσω ΣΕΑΒ).

Απευθυνθείτε στη βιβλιοθήκη του ΟΠΑ για περισσότερες πληροφορίες ή χρησιμοποιείστε το αυτοματοποιημένο Σύστημα Διαδανεισμού ΙΡΙΣ για να κάνετε αίτημα διαδανεισμού βιβλίου (απαιτείται πρόσβαση VPN και αυθεντικοποίηση χρήστη).

 

Κανόνες και τιμολόγια παραγγελίας βιβλιογραφίας

 • Η παραγγελία της βιβλιογραφίας αφορά τις ανάγκες της ερευνητικής ή διδακτικής δραστηριότητας του μελών του ΟΠΑ.
 • Δικαίωμα παραγγελίας άρθρου ή βιβλίου που δεν βρίσκεται στις συλλογές της , έχουν όσοι είναι εγγεγραμμένα μέλη της ΒΚΠ του ΟΠΑ και η παραγγελία γίνεται μέσω της Υπηρεσίας Διαδανεισμού.
 • Τα αιτήματα παραγγελίας διαδανεισμού βιβλίων για τα μέλη της ΒΚΠ του ΟΠΑ αποστέλλονται και διεκπεραιώνονται αποκλειστικά μέσω του αυτοματοποιημένου συστήματος διαχείρισης ΙΡΙΣ, στις βιβλιοθήκες της Ελλάδος που είναι ενταγμένες στο σύστημα με την ανάλογη οικονομική επιβάρυνση του χρήστη που καλύπτει μόνο τα μεταφορικά έξοδα (courrier). Το κόστος για τα μεταφορικά έξοδα προκαταβάλλεται από το χρήστη ενώ η υπηρεσία διαδανεισμού παρέχεται δωρεάν.
 • Τα αιτήματα παραγγελίας διαδανεισμού επιστημονικών άρθρων που δεν έχουν εντοπιστεί στις συλλογές της ΒΚΠ αποστέλλονται και διεκπεραιώνονται αποκλειστικά μέσω του αυτοματοποιημένου συστήματος ΕΡΜΗΣ του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης, στις βιβλιοθήκες της Ελλάδος που είναι ενταγμένες στο σύστημα, με την ανάλογη οικονομική επιβάρυνση του χρήστη.
 • Για την χρέωση της υπηρεσίας διαδανεισμού επιστημονικών άρθρων υπάρχει σχετικό τιμολόγιο που καθορίζεται από το ΕΚΤ.
 • Υλικό που δανείζεται από άλλη Βιβλιοθήκη στα μέλη της βιβλιοθήκης του ΟΠΑ υπόκειται στους όρους δανεισμού που θέτει η δανείζουσα Βιβλιοθήκη.
 • Τα μέλη των άλλων ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών μπορούν να δανείζονται από την ΒΚΠ του ΟΠΑ μέχρι 3 βιβλία έρευνας για 7 ημέρες ή μέχρι 3 βιβλία από τη συλλογή "ΚΡΑΤΗΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑ" για 3 ημέρες, χωρίς δυνατότητα ανανέωσης και όχι περισσότερα από 3 βιβλία στο σύνολο.
 • Οι εξωτερικοί χρήστες που δεν είναι εγγεγραμμένα μέλη της ΒΚΠ του ΟΠΑ, δεν έχουν την δυνατότητα παραγγελίας βιβλίων μέσω της Υπηρεσίας Διαδανεισμού του ΟΠΑ. Θα πρέπει να απευθύνονται στη βιβλιοθήκη που είναι μέλη.
 • Στην περίπτωση παραγγελίας βιβλίου συγκεκριμένης έκδοσης, αυτή θα πρέπει να αναγράφεται στην αίτηση διαφορετικά θα παραγγέλνεται η πιο πρόσφατη έκδοση.
 • Αιτήματα διαδανεισμού βιβλίων δεν θα ικανοποιούνται από 15 Ιουλίου μέχρι 25 Αυγούστου.
 • Σε περίπτωση μη παραλαβής βιβλίου, μέσα στο προβλεπόμενο χρονικό διάστημα που έχει ορισθεί από την δανείζουσα Βιβλιοθήκη, το βιβλίο θα επιστρέφεται.

 

Τιμολόγιο Παραγγελίας Άρθρων


Παραγγελία άρθρου από συνεργαζόμενες ελληνικές βιβλιοθήκες. Αποστολή με ταχυδρομείο ή e-mail
01-20 σελ: 2,00 Ευρώ
21-50 σελ: 3,00 Ευρώ
51-100 σελ: 5,00 Ευρώ
101-150 σελ: 8,00 Ευρώ
151-200 σελ: 10,00 Ευρώ
200 σελ. και άνω: 15,00 Ευρώ

Πληροφορίες 
Μαλαματένια Σάββα
τηλ. 210 8203259
e-mail: tenisava@aueb.gr

 

Τιμολόγιο Παραγγελίας Βιβλίων


Παραγγελία βιβλίου από συνεργαζόμενες ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες. Καλύπτεται το κόστος μεταφορικών εξόδων αναλόγως γεωγραφικής περιοχής και βάρους.
Έως 25,00 €

Πρόστιμο καθυστερημένης επιστροφής βιβλίου στο ΟΠΑ
0,30 Ευρώ/ημέρα

Πρόστιμο καθυστερημένης επιστροφής βιβλίου σε συνεργαζόμενη βιβλιοθήκη
Ορίζεται από την κάθε βιβλιοθήκη

Πληροφορίες
Μαρία Σαρέλη
τηλ. 210 8203265
e-mail: msar@aueb.gr

____________________________________________________________________________________________________________________

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΔΑΝΕΙΣΜΟ

Τι είναι η υπηρεσία διαδανεισμού;

Η υπηρεσία Διαδανεισμού αναλαμβάνει να αναζητήσει βιβλία, άρθρα περιοδικών, πρακτικά συνεδρίων, ανακοινώσεις/δημοσιεύσεις συνεδρίων από άλλες βιβλιοθήκες, τα οποία είναι αναγκαία για τη μελέτη και έρευνά σας, αφού πρώτα έχετε βεβαιωθεί ότι δεν υπάρχουν στη συλλογή της βιβλιοθήκης του ΟΠΑ. Στις περισσότερες από τις συνεργαζόμενες βιβλιοθήκες, δικαίωμα χρήσης έχουν μόνο τα ενεργά μέλη των βιβλιοθηκών ενώ είναι απαραίτητο να συμπληρώσετε κάποια αίτηση διαδανεισμού. Ο χρόνος διαδανεισμού τις περισσότερες φορές καθορίζεται από το χρονικό περιορισμό που θέτει η βιβλιοθήκη-Προμηθευτής, η βιβλιοθήκη δηλαδή από την οποία η βιβλιοθήκη του ΟΠΑ ζητάει το τεκμήριο που θέλετε να διαδανειστείτε. Το ίδιο ισχύει και για το χρόνο που απαιτείται για την παραλαβή του υλικού. Δείτε τις συνεργαζόμενες βιβλιοθήκες  και την πολιτική τους για το διαδανεισμό ή απευθυνθείτε στη Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του ΟΠΑ για περισσότερες πληροφορίες.

Μπορεί ένα μέλος της κοινότητας του ΟΠΑ να έχει το ίδιο πρόσβαση στο σύστημα Ίρις;

Με το σύστημα Ίρις υπάρχει η δυνατότητα να πραγματοποιούν αιτήματα απευθείας τα ενεργά μέλη της βιβλιοθήκης του ΟΠΑ. Για να θεωρείστε ενεργό μέλος θα πρέπει να έχετε κάνει εγγραφή στο πληροφοριακό σύστημα της βιβλιοθήκης του ΟΠΑ και να έχετε ενεργό λογαριασμό . Με την είσοδό σας στο σύστημα  θα σας ζητηθούν οι κωδικοί που σας αυθεντικοποιούν ως μέλος του ΟΠΑ. Όταν εισαχθείτε στο σύστημα και πραγματοποιήσετε ένα αίτημα διαδανεισμού, δεν προωθείται αυτόματα στις αντίστοιχες βιβλιοθήκες, αλλά πρώτα ελέγχεται από τους βιβλιοθηκονόμους διαχειριστές του συστήματος για το αν διαθέτετε ενεργό λογαριασμό, για την ορθότητα των στοιχείων σας και τη διαθεσιμότητα του τεκμηρίου, και μετά ακολουθείται η διαδικασία προώθησής του.

Υπάρχει ενιαία πολιτική δανεισμού & διαδανεισμού σε όλα τα συνεργαζόμενα Ιδρύματα;

Δεν υπάρχει ενιαία πολιτική για όλα τα ιδρύματα-μέλη του Σ.Ε.Α.Β. Η κάθε βιβλιοθήκη Ακαδημαϊκού Ιδρύματος αποφασίζει, σε συνεργασία με το Ίδρυμα που ανήκει, για το ποια βιβλία θα δανείζει ή θα διαδανείζει, σε ποιους χρήστες ή σε ποια ιδρύματα,για το χρονικό διάστημα, για την ταχυμεταφορική εταιρία με την οποία θα γίνεται η αποστολή, για το ποιος θα επιβαρύνεται το κόστος. Περισσότερες πληροφορίες για την πολιτική δανεισμού και την πολιτική διαδανεισμού των συνεργαζόμενων ιδρυμάτων θα βρείτε συγκεντρωμένες στην ιστοσελίδα του ΣΕΑΒ.

Που μπορώ να υποβάλλω τις απορίες μου σχετικά με το σύστημα Διαδανεισμού;

Η υποβολή ερωτήσεων για θέματα διαδανεισμού στον ΣΕΑΒ σχετικά με το σύστημα ΙΡΙΣ μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική φόρμα. Κατά την υποβολή της φόρμας θα πρέπει να επιλέξετε την κατηγορία: Για το σύστημα Διαδανεισμού. Μπορείτε επίσης να ρωτάτε το προσωπικό της Βιβλιοθήκης του ΟΠΑ χρησιμοποιώντας την υπηρεσία "Ρωτήστε έναν Βιβλιοθηκονόμο" την οποία θα απευθύνετε στο Δανειστικό Τμήμα.