Προσωπικό

Προϊσταμένη Βιβλιοθήκης

Δεληόγλου Χριστίνα

210-8203534 cid@aueb.gr

 

ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΩΝ

Αδαμάκη Μαρία 210-8203531 madam@aueb.gr
Μουρίκης Αντώνης 210-8203263 mourikis@aueb.gr
Σταϊκούρα Αγγελική 210-8203530 astaik@aueb.gr
Ψαρρού Αντωνία 210-8203533 apsarrou@aueb.gr

ΤΜΗΜΑ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ & ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

Δεληόγλου Χριστίνα 210-8203534, 210-8218856 cid@aueb.gr
Ρηγάκου Βασιλική 210-8203261, 210-8218856 vrigakou@aueb.gr

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ

Δαγαλάκη Μαρία 210-8203259 dama@aueb.gr
Σάββα Μαλαματένια 210-8203532 tenisava@aueb.gr

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

-    

ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟΥ / ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ / ΔΙΑΔΑΝΕΙΣΜΟΥ

Καλλιαμπάκου Βασιλική 210-8203535 victory@aueb.gr
Μέρη Βαρβάρα 210-8203265 merv@aueb.gr
Σαρέλη Μαρία 210-8203590 msar@aueb.gr

ΓΡΑΦΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

   
Σωτηρίου Ζωή 210-8203492

zoesot@aueb.gr