Ψηφιοποίηση Συλλογών

Με κριτήριο αφενός την επιστημονική και ιστορική αξία και αφετέρου τη σπανιότητα των τεκμηρίων, έγινε η επιλογή του έντυπου υλικού της Βιβλιοθήκης που ψηφιοποιήθηκε, συνυπολογίζοντας βέβαια και τη φυσική φθορά του χρόνου. Μισό εκατομμύριο σελίδες ψηφιοποιήθηκαν με βάση τα διεθνή πρότυπα ψηφιοποίησης, διασώζοντας παράλληλα και αρχειακό υλικό του Ιδρύματος.

Οι έντυπες συλλογές που ψηφιοποιήθηκαν αφορούν κυρίως εκπαιδευτικό, σπάνιο και πολύτιμο υλικό το οποίο μεταξύ άλλων περιλαμβάνει:

 • Διπλωματικές & Διδακτορικές Εργασίες 
  Οι διπλωματικές και διδακτορικές εργασίες θεωρούνται πρωτοποριακές διότι συγκεντρώνουν εξειδικευμένη επιστημονική γνώση και κατά συνέπεια συμβάλλουν στην παραγωγή και μετάδοση γνώσεων και δεξιοτήτων που έχει ανάγκη η σημερινή κοινωνία της γνώσης και της πληροφόρησης. Είναι εργασίες με διεπιστημονικό υπόβαθρο που μπορεί να αφορούν έρευνες σε κλάδους της ελληνικής οικονομίας, και κατά συνέπεια προάγουν το ερευνητικό και επιστημονικό έργο του Πανεπιστημίου.
 • Παλαιά Συγγράμματα & Σπάνιο Υλικό 
  Οι εκδόσεις των παλαιών συγγραμμάτων αποτελούν τους προδρόμους των σημερινών συγγραμμάτων και η σπουδαιότητά τους είναι σημαντική, καθώς είναι κείμενα των πρώτων καθηγητών της τότε Α.Σ.Ο.Ε.Ε. (ενδεικτικά αναφέρουμε ορισμένα ονόματα: Καλλιτσουνάκης, Αναστασιάδης, Χριστοδουλόπουλος, Σίδερης, Φουρκιώτης, Μηλιώτης κ.α.) και σηματοδοτούν κατά κάποιο τρόπο την κληρονομιά της οικονομικής σκέψης στην Ελλάδα. Οι εκδόσεις που αφορούν το σπάνιο υλικό είναι βιβλία τόσο εξαιρετικής σημασίας, όσο και σπανιότητας καθώς παρέχουν σημαντικές πληροφορίες για την εξέλιξη της δημοσιονομικής κατάστασης της χώρας. Αφορά παλαιές εκδόσεις από το έτος 1848 έως το έτος 1930.
 • Οδηγοί Σπουδών – Επετηρίδες
  Περιλαμβάνονται επετηρίδες που εκδόθηκαν από την ίδρυση του Πανεπιστημίου έως και την δεκαετία του 1960. Είναι σπάνιες καθώς υπάρχουν μόνο ένα ή δύο αντίτυπα και παρουσιάζουν ιδιαίτερο ιστορικό ενδιαφέρον.
 • Πρακτικά Συγκλήτου & Υλικό από τις Γραμματείες των Τμημάτων
  Ξεκινώντας από τα πρακτικά της Συγκλήτου μπορούμε να πούμε ότι είναι υλικό εξαιρετικής σπουδαιότητας και σημασίας, καθώς αφορά πρακτικά από την ίδρυση του Πανεπιστημίου από την δεκαετία του 1920 και είχε υποστεί σημαντική φθορά. Από το υλικό των γραμματειών των τμημάτων επελέγησαν να φηφιοποιηθούν βαθμολογία, μητρώα εγγραφών και πτυχιούχων, καθώς και τα πρακτικά των Γενικών Συνελεύσεων των Τμημάτων. Τα βαθμολόγια επελέγησαν να ψηφιοποιηθούν διότι αποτελούν σημαντική πηγή πληροφόρησης για τις Γραμματείες, ειδικά όταν κάποια εξ΄αυτών δεν υπήρχαν σε ηλεκτρονικά παρά μόνο σε μηχανογραφικό χαρτί. Τα μητρώα εγγραφών και πτυχιούχων ήταν σε έντυπη μορφή σε μεγάλα και δύσχρηστα βιβλία και κάποια από αυτά είχαν υποστεί σημαντική φθορά. Τέλος τα πρακτικά Γενικών Συνελεύσεων παρελθόντων ετών ήταν σε έντυπη μορφή, ομοίως όπως και τα μητρώα, σε μεγάλα και δύσχρηστα βιβλία και γενικά η χρησιμοποίησή τους ήταν δύσκολη.

Η Βιβλιοθήκη έχει διασφαλίσει το δικαίωμα δημοσίευσης των ψηφιοποιημένων αυτών τεκμηρίων, προκειμένου να εμπλουτίσουν το Αποθετήριό της.