Διαδικασία πλήρωσης μίας (1) θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Διοίκηση Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητα»

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ
 
ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ
 
ΜΕ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»
(ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ5125)

 

-      ΦΕΚ Προκήρυξης θέσης: 212/2-3-2018 τ. Γ΄) όπως διορθώθηκε με το ΦΕΚ 440/24-4-2018 τ. Γ’
-      Καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων: 15-5-2018
-      Ημερομηνία συνεδρίασης Συνέλευσης για τη συγκρότηση εκλεκτορικού σώματος: 31-5-2018
-      Ημερομηνία συνεδρίασης Συνέλευσης για την ανασυγκρότηση εκλεκτορικού σώματος: 14-11-2018

 

ΕΝΔΕΚΑΜΕΛΕΣ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟ ΣΩΜΑ
 
ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΕ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

(ΦΕΚ προκήρυξης: 212/2-3-2018 τ. Γ΄ όπως διορθώθηκε με το ΦΕΚ 440/24-4-2018 τ. Γ’, κωδικός θέσης στο «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ5125)

 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

ΤΑΚΤΙΚΑ  ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕΛΗ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
(προερχόμενα από το μητρώο εσωτερικών μελών του τμήματος)

 

Κωδικός χρήστη ΑΠΕΛΛΑ

Παλιός κωδικός ΑΠΕΛΛΑ

Επώνυμο

Όνομα

Ίδρυμα

Τμήμα

Βαθμίδα

Γνωστικό αντικείμενο

ΦΕΚ διορισμού

Βιογραφικό σημείωμα

1

15663

948781

ΑΡΓΟΥΣΛΙΔΗΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ/ ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

515/7-6-2017 τ. Γ’

https://www.aueb.gr/sites/default/files/Argouslidis_CV_0.pdf

2

5471

4764

ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ

ΣΕΡΓΙΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ/ ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ

290/5-5-2011 τ. Γ'

https://www.aueb.gr/sites/default/files/CV_GR_Dimitriadis_site.pdf

3

18143

7338

ΜΠΑΛΤΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ/ ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

1111/17-11-2010 τ. Γ’

https://www.aueb.gr/sites/default/files/Mpaltas_CV.pdf

4

490

18919

ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΒΛΑΣΙΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ/ ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

1124/4-11-2016 τ. Γ’

https://www.aueb.gr/sites/default/files/Stathakopoulos_CV.pdf

5

5409

1085403

ΣΚΑΡΜΕΑΣ

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ/ ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ

602/12-5-2014

Τ. Τρίτο

https://www.aueb.gr/el/faculty_page/%CE%A3%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%B5%CE%B1%CF%82-%CE%94%CE%B9%CE%BF%CE%BD%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BF%CF%82

 

ΤΑΚΤΙΚΑ  ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕΛΗ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
 
(προερχόμενα από το μητρώο εξωτερικών μελών του τμήματος)

 

Κωδικός χρήστη ΑΠΕΛΛΑ

Παλιός κωδικός ΑΠΕΛΛΑ

Επώνυμο

Όνομα

Ίδρυμα

Τμήμα

Βαθμίδα

Γνωστικό αντικείμενο

ΦΕΚ διορισμού

Βιογραφικό σημείωμα

1

17836

3558

ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

Γ’ 123/14.02.2017

http://www.uom.gr/modules.php?op=modload&name=Cv&file=index&id=40&tmima=2&categorymenu=2

2

873

1085462

ΒΟΥΔΟΥΡΗ

ΕΙΡΗΝΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

76/17-02-2015 τ. Γ’

https://www.aueb.gr/sites/default/files/cv/gr/1234.pdf

3

18130

386748

ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΟΥ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙΝΟΝΤΟΜΙΑΣ

1519/06.11.2014 τ. Γ'

http://www.fme.aegean.gr/el/p/konstanteloy-anastasia

4

2762

2877

ΜΠΙΤΖΕΝΗΣ

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΞΕΝΕΣ ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΕΣ

1196/8-11-2012 τ. Γ΄

http://www.uom.gr/media/docs/des/cv/cv-bitzenis-el.pdf

5

9625

18464

ΣΟΝΤΕΡΚΒΙΣΤ

ΚΛΑΣ-ΕΡΙΚ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΓΝΩΣΗΣ

358/18-4-2008 τ.Γ'

https://www.aueb.gr/sites/default/files/KESoderquistCV-External%20AUEB.pdf

6

8572

8572

ΣΙΩΜΚΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

9/15-1-2002 τ. Ν.Π.Δ.Δ.

https://www.aueb.gr/sites/default/files/cv/gr/1200.pdf

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ  ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
(
προερχόμενα από το μητρώο  εσωτερικών και εξωτερικών μελών του τμήματος λόγω μη ύπαρξης ικανού αριθμού εκλεκτόρων που προέρχονται από το Τμήμα)

 

Κωδικός χρήστη ΑΠΕΛΛΑ

Παλιός κωδικός ΑΠΕΛΛΑ

Επώνυμο

Όνομα

Ίδρυμα

Τμήμα

Βαθμίδα

Γνωστικό αντικείμενο

ΦΕΚ διορισμού

Βιογραφικό σημείωμα

1

11622

1288794

ΗΝΤΟΥΝΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ/ ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ

599/26-6-2017τ. Γ’

https://www.aueb.gr/sites/default/files/Greek%20CV_0.pdf

2

3875

1645258

ΚΑΤΣΙΚΕΑ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ/ ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

(ΜΟΝΙΜΟΣ)

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

112/18-2-2010 τ.Γ'  ΜΟΝΙΜΟΠ: 531/10-06-2015 τ. Γ'

https://www.aueb.gr/sites/default/files/Katsikea_CV_0.pdf

3

10804

1645275

ΣΑΛΑΒΟΥ

ΕΛΕΝΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

(ΜΟΝΙΜΟΣ)

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

464/7-6-2010 τ. Γ' ΜΟΝ: 347/21-04-2015 τ. Γ'

https://www.aueb.gr/sites/default/files/2018-06-20_Salavou-cv-gr.pdf

4

7831

18609

ΣΠΑΝΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

752/1-8-2012τ. Γ΄

https://www.aueb.gr/sites/default/files/cv/gr/1105.pdf

5

18655

21147

ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

1009/6-12-2007 τ.ΝΠΔΔ

https://www.aueb.gr/sites/default/files/cv/gr/1064.pdf

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ  ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
(
προερχόμενα από το μητρώο εξωτερικών μελών του τμήματος)

 

Κωδικός χρήστη ΑΠΕΛΛΑ

Παλιός κωδικός ΑΠΕΛΛΑ

Επώνυμο

Όνομα

Ίδρυμα

Τμήμα

Βαθμίδα

Γνωστικό αντικείμενο

ΦΕΚ διορισμού

Βιογραφικό σημείωμα

1

10431

12541

ΧΥΤΗΡΗΣ

ΛΕΩΝΙΔΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ

178/τ ΝΠΔΔ/9-8-2002

http://www.ode.unipi.gr/index.php/el/staff/teachresearchstaff/29-leon

2

408

21728

ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ

ΖΩΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ

717/4-8-2008 τ.Γ΄

http://www.uom.gr/modules.php?op=modload&name=Cv&file=index&id=721&tmima=2&categorymenu=2

3

3846

1638800

ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ

ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

(ΜΟΝΙΜΟΣ)

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

907/31-08-2012 τ.Γ

ΦΕΚ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ

635/7-7-2016 τ.Γ'

http://www.deapt.upatras.gr/files/f220c11c1759b0c3fffeddf9607ec073.pdf

4

1572

1645269

IOANNIDIS

ANTHONY

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

(ΜΟΝΙΜΟΣ)

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

13/19-1-2004 τ. ΝΠΔΔ ΜΟΝ: 685/24-07-2008 τ. Γ'

https://www.aueb.gr/sites/default/files/Iwannidhs-Antwnhs_CV_OPA_25.06.2018.pdf

5

1505

15195

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

400/16.06.2011 τ. Γ’

http://www.ba.aegean.gr/cvs/KonstantopoulosCV2015gr.pdf

6

9574

21457

ΠΟΛΛΑΛΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

806/1-10-2009 τ. Γ΄.

http://www.unipi.gr/faculty/yannis/pollalis_academic&business_WWW.pdf

-      Ημερομηνία συνεδρίασης Εκλεκτορικού Σώματος για ορισμό Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής: 19-12-2018
-      Τριμελής Εισηγητική Επιτροπή

Επώνυμο

Όνομα

Ίδρυμα

Τμήμα

Βαθμίδα

Γνωστικό αντικείμενο

ΦΕΚ διορισμού

Βιογραφικό σημείωμα

ΒΟΥΔΟΥΡΗ

ΕΙΡΗΝΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

76/17-02-2015 τ. Γ’

https://www.aueb.gr/sites/default/files/cv/gr/1234.pdf

ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΒΛΑΣΙΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

1124/4-11-2016 τ. Γ’

https://www.aueb.gr/sites/default/files/Stathakopoulos_CV.pdf

ΣΚΑΡΜΕΑΣ

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ

602/12-5-2014

Τ. Τρίτο

https://www.aueb.gr/sites/default/files/Skarmeas_CV_Gr_0.pdf

  •  Ημερομηνία κοινής συνεδρίασης εκλεκτορικού σώματος και συνέλευσης τμήματος για Εκλογή καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Διοίκηση Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητα», (ΦΕΚ προκήρυξης: 212/2-3-2018 τ. Γ΄ όπως διορθώθηκε με το ΦΕΚ 440/24-4-2018 τ. Γ’, κωδικός θέσης στο «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ5125), στο τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών : 17 Ιουλίου 2019.

 Υποψήφιοι:

ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΛΕΞΙΟΥ

ΑΡΕΤΗ ΓΚΥΠΑΛΗ

ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΚΟΥΡΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΜΙΝΑΚΗΣ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΑΚΗΣ

ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ

ΕΛΕΝΗ ΚΙΤΡΙΝΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΤΣΙΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΟΥΚΕΡΗΣ

ΜΑΡΙΑ ΜΑΡΚΑΤΟΥ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΠΛΕΡΗ

ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΞΗΡΟΥΧΑΚΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ-ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΣΑΠΟΥΝΑ

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΑΝΤΟΣ

ΜΑΡΙΑ ΤΣΑΚΑΛΕΡΟΥ

Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας για την πλήρωση της θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Διοίκηση Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητα» έχει ως εξής:

Εκλεκτορικό σώμα: έντεκα (11) μέλη
Παρόντες: εννέα (9) μέλη
Απόντες: δύο (2) μέλη
Θετικές ψήφοι υπέρ της υποψήφιας  κ. Αρετής Γκυπάλη: εννέα (9) ψήφοι
Αρνητικές ψήφοι όσον αφορά την υποψηφιότητα της κ. Αρετής Γκυπάλη: μηδέν (0) ψήφοι
Ουδείς άλλος υποψήφιος συγκέντρωσε θετικές ψήφους

Σύμφωνα με το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας του εκλεκτορικού σώματος, με εννέα (9) ψήφους υπέρ, η κ. Αρετή Γκυπάλη του Σπυρίδωνα εκλέγεται σε θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με θητεία με γνωστικό αντικείμενο «Διοίκηση Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητα» στο τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

ID: 
2072