Υποβληθείσες υποψηφιότητες για το αξίωμα του Πρύτανη και των Αντιπρυτάνεων του ΟΠΑ

Συνδυασμός Καθηγητή Δημητρίου Μπουραντώνη (αρ. πρωτ. 3670/30.06.2020)

Για το αξίωμα του Πρύτανη:

Δημήτριος Μπουραντώνης, Καθηγητής

Για το αξίωμα των Αντιπρυτάνεων:

Βασίλειος Βασδέκης, Καθηγητής

Κωνσταντίνος Δράκος, Καθηγητής

Βασίλειος Παπαδάκης, Καθηγητής

Γεώργιος Λεκάκος, Αναπληρωτής Καθηγητής

 

Συνδυασμός Καθηγητή Εμμανουήλ Γιακουμάκη (αρ. πρωτ. 3725/01.07.2020)

Για το αξίωμα του Πρύτανη:

Εμμανουήλ Γιακουμάκης, Καθηγητής

Για το αξίωμα των Αντιπρυτάνεων:

Σάνδρα Κοέν, Καθηγήτρια

Γεώργιος Ξυλωμένος, Αναπληρωτής Καθηγητής

Σταύρος Τουμπής, Αναπληρωτής Καθηγητής

Ανδριανός Τσεκρέκος, Αναπληρωτής Καθηγητής

ID: 
2392

Τελευταία ενημέρωση: 01-07-2020