Βασικοί δείκτες επιδόσεων ΠΠΣ

Οι βασικοί δείκτες επιδόσεων περιλαμβάνουν δεδομένα ποιότητας σχετικά με τη συμμετοχή και επίδοση των προπτυχιακών φοιτητών στις εξεταστικές περιόδους ανά ακαδημαϊκό  έτος και ανά εξεταστική περίοδο, και παρατίθενται ως ακολούθως:

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2023-24

 • Κανονική εξεταστική περίοδος Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου ακ. έτους 2023-24 (pdf)

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2022-23

 • Κανονική εξεταστική περίοδος Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου ακ. έτους 2022-23 (pdf)
 • Κανονική εξεταστική περίοδος Ιουνίου ακ. έτους 2022-23 (pdf)
 • Επαναληπτική εξεταστική περίοδος Σεπτεμβρίου ακ. έτους 2022-23 (pdf)

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2021-22

 • Κανονική εξεταστική περίοδος Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου ακ. έτους 2021-22 (pdf)
 • Κανονική εξεταστική περίοδος Ιουνίου ακ. έτους 2021-22 (pdf)
 • Επαναληπτική εξεταστική περίοδος Σεπτεμβρίου ακ. έτους 2021-22 (pdf)

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2020-21

 • Κανονική εξεταστική περίοδος Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου ακ. έτους 2020-21 (pdf)
 • Κανονική εξεταστική περίοδος Ιουνίου ακ. έτους 2020-21 (pdf)
 • Επαναληπτική εξεταστική περίοδος Σεπτεμβρίου ακ. έτους 2020-21 (pdf)

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2019-20

 • Κανονική εξεταστική περίοδος Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου ακ. έτους 2019-20 (pdf)
 • Κανονική εξεταστική περίοδος Ιουνίου ακ. έτους 2019-20 (pdf)
 • Επαναληπτική εξεταστική περίοδος Σεπτεμβρίου ακ. έτους 2019-20 (pdf)

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2018-19

 • Κανονική εξεταστική περίοδος Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου ακ. έτους 2018-19 (pdf)
 • Κανονική εξεταστική περίοδος Ιουνίου ακ. έτους 2018-19 (pdf)
 • Επαναληπτική εξεταστική περίοδος Σεπτεμβρίου ακ. έτους 2018-19 (pdf)

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2017-18

 • Κανονική εξεταστική περίοδος Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου ακ. έτους 2017-18 (pdf)
 • Κανονική εξεταστική περίοδος Ιουνίου ακ. έτους 2017-18 (pdf)
 • Επαναληπτική εξεταστική περίοδος Σεπτεμβρίου ακ. έτους 2017-18 (pdf)

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2016-17

 • Κανονική εξεταστική περίοδος Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου ακ. έτους 2016-17 (pdf)
 • Έκτακτη εξεταστική περίοδος Φεβρουαρίου ακ. έτους 2016-17 (pdf)
 • Κανονική εξεταστική περίοδος Ιουνίου ακ. έτους 2016-17 (pdf)
 • Έκτακτη εξεταστική περίοδος Ιουνίου ακ. έτους 2016-17 (pdf)
 • Επαναληπτική εξεταστική περίοδος Σεπτεμβρίου ακ. έτους 2016-17 (pdf)