Χειμερινό εξάμηνο ακ. έτους 2022-23

H αξιολόγηση μαθήματος/διδασκαλίας από τους προπτυχιακούς φοιτητές για το χειμερινό εξάμηνο του ακ. έτους 2022-23, θα υλοποιηθεί με ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο, από Δευτέρα 28 Νοεμβρίου έως Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου 2022.

Η συμπλήρωση των ερωτηματολογίων εφαρμόζεται στην ελληνική έκδοση για τα μαθήματα των Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών και στην αγγλική έκδοση για τα προπτυχιακά μαθήματα-Erasmus.

Η αξιολόγηση πραγματοποιείται λαμβάνοντας υπόψη τις αναλυτικές Οδηγίες, όπως αυτές έχουν συνταχθεί από το Γραφείο της ΜΟ.ΔΙ.Π. του ΟΠΑ. 

Επισυνάπτονται χρήσιμα έγγραφα και σχετικοί σύνδεσμοι:

ΔΕΟΣ https://www.aueb.gr/el/content/fall22deos 

ΔΕΤ https://www.aueb.gr/el/content/fall22det

ΛΟΧΡΗ https://www.aueb.gr/el/content/fall22loxri

Μ&Ε https://www.aueb.gr/el/content/fall22me

ΟΙΚΟΝ. ΕΠΙΣΤΗΜΗ https://www.aueb.gr/el/content/fall22oik

ΟΔΕ https://www.aueb.gr/el/content/fall22ode

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ https://www.aueb.gr/el/content/fall22inf

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ https://www.aueb.gr/el/content/fall22stat

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ https://www.aueb.gr/el/content/fall22glosses

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ https://www.aueb.gr/el/content/fall22tep

ERASMUS https://www.aueb.gr/el/content/fall22erasmus