ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2022-23, ΔΕΟΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ/ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών

Οδηγίες

  1. Η αξιολόγηση είναι προαιρετική, ανώνυμη και συμβάλει στη βελτίωση της ποιότητας του Προγράμματος Σπουδών.
  2. Ο φοιτητής χρειάζεται να αφιερώσει λιγότερο από 10 λεπτά, από τον πολύτιμο χρόνο του, για την συμπλήρωση του ερωτηματολογίου.
  3. Ο φοιτητής ενημερώνεται για  τον σύνδεσμο του ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου.
  4. Η αξιολόγηση  υλοποιείται εύκολα και γρήγορα κάνοντας κλικ στον αντίστοιχο κύκλο που εκφράζει τη βαθμολογία του φοιτητή ανά ερώτημα και διατυπώνοντας σχόλια, μέσω της χρήσης έξυπνου κινητού τηλεφώνου ή άλλης ηλεκτρονικής συσκευής με πρόσβαση στο διαδίκτυο. Μη επιλογή σημαίνει δεν ξέρω/δεν απαντώ/δεν εφαρμόζεται. Η αξιολόγηση ολοκληρώνεται πατώντας το κουμπί «Υποβολή».
  5. Η διαδικασία επαναλαμβάνεται για  το σύνολο των μαθημάτων για τα οποία ο φοιτητής λαμβάνει σχετική ενημέρωση.
  6. Η αξιολόγηση του δεύτερου διδάσκοντα γίνεται σε διαφορετικό ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο, στο οποίο συμπληρώνεται μόνο η ενότητα Β «Ο διδάσκων».
  7. Η ενότητα του ερωτηματολογίου Γ «Ο βοηθός» συμπληρώνεται μόνο στην περίπτωση που στο μάθημα υπάρχει βοηθός φροντιστηρίου/εργαστηρίου.
  8. Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου υλοποιείται αποκλειστικά εντός ορισμένου χρονικού διαστήματος.
  9. Οι κωδικοί χρησιμοποιούνται  μόνο για την συμπλήρωση των  ερωτηματολογίων και δεν υπάρχει καμία συσχέτιση των συμμετεχόντων με τις υποβληθείσες απαντήσεις.

Δημόσια Οικονομική     ΚΑΜΜΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ

Διαχείριση Χαρτοφυλακίου       ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Διεθνές Οικονομικό Δίκαιο         ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Διεθνής Νομισματική    ΚΑΛΥΒΙΤΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ

Διπλωματικό σύστημα της Ε.Ε.  ΣΑΡΑΝΤΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑ-ΜΑΡΙΑ

Εισαγωγή στην Πολιτική και τις Διεθνείς Σχέσεις              ΜΠΛΑΒΟΥΚΟΣ ΣΠΥΡΟΣ

Εξωτερικές Σχέσεις της Ε.Ε.         ΜΠΛΑΒΟΥΚΟΣ ΣΠΥΡΟΣ

Θεωρία Παιγνίων και Εφαρμογές            ΠΕΧΛΙΒΑΝΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ

Ιστορία Οικονομικών Θεωριών ΚΑΤΣΕΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Μαθηματικά Ι   ΝΤΕΜΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Μαθηματική Οικονομική             ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Μακροοικονομικές Πολιτικές της Ε.Ε.    ΛΙΟΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Μακροοικονομική ΙΙ      ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Μικροοικονομική Ι         ΜΗΛΛΙΟΥ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ

Μικροοικονομική ΙΙ        ΠΑΝΟΥΣΗ ΒΑΣΙΑ

Οικονομετρία Ι ΣΚΟΥΡΑΣ ΣΠΥΡΟΣ

Οικονομικά Κοινωνικών Πολιτικών της Ε.Ε.         ΛΙΟΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Οικονομικά της Πολιτικής Ανταγωνισμού            ΜΗΛΛΙΟΥ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ

Οικονομικά του Περιβάλλοντος               ΚΟΥΝΤΟΥΡΗ ΦΟΙΒΗ

Οικονομικό Δίκαιο          ΠΛΙΑΚΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ

Χρηματοδοτική                ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Χρηματοοικονομική Λογιστική ΦΙΛΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ