ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2022-23, ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ/ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

Οδηγίες

  1. Η αξιολόγηση είναι προαιρετική, ανώνυμη και συμβάλει στη βελτίωση της ποιότητας του Προγράμματος Σπουδών.
  2. Ο φοιτητής χρειάζεται να αφιερώσει λιγότερο από 10 λεπτά, από τον πολύτιμο χρόνο του, για την συμπλήρωση του ερωτηματολογίου.
  3. Ο φοιτητής ενημερώνεται για  τον σύνδεσμο του ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου.
  4. Η αξιολόγηση  υλοποιείται εύκολα και γρήγορα κάνοντας κλικ στον αντίστοιχο κύκλο που εκφράζει τη βαθμολογία του φοιτητή ανά ερώτημα και διατυπώνοντας σχόλια, μέσω της χρήσης έξυπνου κινητού τηλεφώνου ή άλλης ηλεκτρονικής συσκευής με πρόσβαση στο διαδίκτυο. Μη επιλογή σημαίνει δεν ξέρω/δεν απαντώ/δεν εφαρμόζεται. Η αξιολόγηση ολοκληρώνεται πατώντας το κουμπί «Υποβολή».
  5. Η διαδικασία επαναλαμβάνεται για  το σύνολο των μαθημάτων για τα οποία ο φοιτητής λαμβάνει σχετική ενημέρωση.
  6. Η αξιολόγηση του δεύτερου διδάσκοντα γίνεται σε διαφορετικό ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο, στο οποίο συμπληρώνεται μόνο η ενότητα Β «Ο διδάσκων».
  7. Η ενότητα του ερωτηματολογίου Γ «Ο βοηθός» συμπληρώνεται μόνο στην περίπτωση που στο μάθημα υπάρχει βοηθός φροντιστηρίου/εργαστηρίου.
  8. Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου υλοποιείται αποκλειστικά εντός ορισμένου χρονικού διαστήματος.
  9. Οι κωδικοί χρησιμοποιούνται  μόνο για την συμπλήρωση των  ερωτηματολογίων και δεν υπάρχει καμία συσχέτιση των συμμετεχόντων με τις υποβληθείσες απαντήσεις.

ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ I            ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΓΛΟΥ ΦΩΤΙΟΣ

ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ III         ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΓΛΟΥ ΦΩΤΙΟΣ

ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ V (Μ&Ε)            ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ΚΛΕΟΝΙΚΗ-ΚΕΛΛΥ

ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ V (ΔΕΤ_ΠΛΗΡ_ΣΤΑΤ)   ΡΟΘΩΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ V (ΟΔΕ)             ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ΚΛΕΟΝΙΚΗ-ΚΕΛΛΥ

ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ V (ΟΙΚ_ΔΕΟΣ_ΛΟΧΡΗ)               ΡΟΘΩΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ I           ΒΟΜΠΙΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ III        ΒΟΜΠΙΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ V         ΒΟΜΠΙΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ I    ΖΗΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ

ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ III                 ΖΗΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ

ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ V ΖΗΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ