Έρευνα Επαγγελματικής Αποκατάστασης Αποφοίτων ΠΜΣ στη Διοίκηση Ανθρωπίνου Δυναμικού ΟΠΑ

Έρευνα Επαγγελματικής Αποκατάστασης Αποφοίτων

ΠΜΣ στη Διοίκηση Ανθρωπίνου Δυναμικού ΟΠΑ

 

Την υψηλή κι άμεση απορρόφηση των αποφοίτων του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών από την αγορά εργασίας, στο αντικείμενο της Διοίκησης Ανθρώπινων Πόρων, επιβεβαιώνουν τα αποτελέσματα της Έρευνας Επαγγελματικής Αποκατάστασης 2021.

Η Έρευνα, η οποία εκπονήθηκε τους μήνες Ιανουάριο -Φεβρουάριο 2021, μέσω διαδικτύου με ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο, στοχεύει στην αποτύπωση των κύριων χαρακτηριστικών που σκιαγραφούν την επαγγελματική πορεία των αποφοίτων. Συνολικά συμμετείχαν 147 φοιτητές, 75 φοιτητές πλήρους φοίτησης και 72 φοιτητές μερικής φοίτησης.

Ακολουθούν τα κύρια αποτελέσματα:

  • Το 90,5% των αποφοίτων θα συνιστούσε το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού σε κάποιο/α απόφοιτο/η είτε συνάδελφο.
  • Το 76% των αποφοίτων του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών πλήρους φοίτησης επιτυγχάνει να απασχοληθεί στην πρώτη σημαντική -όπως τη χαρακτηρίζει- θέση εργασίας εντός των πρώτων 3-6 μηνών, μετά την ολοκλήρωση του Προγράμματος Σπουδών του, ένα ποσοστό συγκριτικά αυξημένο κατά 5% από την προηγούμενη έρευνα που είχε διεξαχθεί το 2019. Πιστοποιείται η σταθερή υψηλή αξία του προγράμματος και τα διαρκώς αυξανόμενα υψηλά επίπεδα επαγγελματικής αποκατάστασης των αποφοίτων μας, παρά την επίδραση της πανδημίας.
  • Όσον αφορά τη σημερινή κατάσταση απασχόλησης, το 98,6% των αποφοίτων (πλήρους και μερικής φοίτησης) εργάζεται, με το 71% να απασχολείται σε θέση συναφούς χαρακτήρα με το αντικείμενο της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων.
  • Οι εν λόγω θέσεις εργασίας κρίθηκαν από τους ερωτηθέντες κατά 64% άμεσα συνυφασμένες με το αντικείμενο της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων.
  • Ο μέσος όρος του εισαγωγικού μισθού των αποφοίτων του προγράμματος πλήρους φοίτησης ανήλθε στα 785,57€ σε καθαρή αξία, υψηλότερος κατά 42,68% από το βασικό μισθό όπως διαμορφώνεται σήμερα και ελαφρά πιο αυξημένος από την έρευνα του 2019, όπου η αντίστοιχη μέση τιμή ήταν 774,69€.
  • Ο μέσος όρος των σημερινών μηνιαίων καθαρών απολαβών των αποφοίτων του προγράμματος μερικής φοίτησης ανέρχεται στο ποσό των 1520,76€, ιδιαίτερα αυξημένος συγκριτικά με την έρευνα του 2019, όπου η αντίστοιχη μέση τιμή ήταν 1288€. Είναι επίσης άξιο αναφοράς ότι η παραπάνω μέση τιμή είναι αυξημένη κατά  31% συγκριτικά με τον μισθό που έπαιρναν οι απόφοιτοί μας πριν την πραγματοποίηση των μεταπτυχιακών τους σπουδών.
  • Επτά στους δέκα αποφοίτους κρίνουν την παρούσα εργασία τους ιδιαιτέρως ικανοποιητική.
  • Το 74,9% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι είναι θετικές οι προοπτικές της επαγγελματικής του εξέλιξης ως αποτέλεσμα των σπουδών του στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού.
  • Αντίστοιχο ποσοστό των ερωτηθέντων (74,8%) θεωρεί ότι έχει αξιοποιήσει πολύ ή πάρα πολύ τις γνώσεις / δεξιότητες που απέκτησε στην διάρκεια των σπουδών του.

 

Οι απόφοιτοι του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού σταδιοδρομούν στο χώρο της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων, σε μεγάλους οργανισμούς του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα.

Υπενθυμίζεται ότι έχει ξεκινήσει ο 1ος κύκλος υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 και θα διαρκέσει μέχρι τέλη Απριλίου.

Την Πέμπτη 22 Απριλίου 2021 και ώρα 18:30 -20:30 θα πραγματοποιηθεί ανοικτή για το κοινό διαδικτυακή «Ημέρα Ενημέρωσης» (Virtual Open Day), με στόχο την αναλυτική παρουσίαση του μεταπτυχιακού προγράμματος σε όσους και όσες ενδιαφέρονται για σπουδές στο πεδίο της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού.

 

Προφίλ ΠΜΣ στη ΔΑΔ ΟΠΑ

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού (Master of Science in HRM) ιδρύθηκε το 2003 από τα Τμήματα Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας και Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και είναι το πρώτο Πρόγραμμα στο χώρο του, που προσφέρεται από Ελληνικό Πανεπιστήμιο. Λειτουργεί σε δυο Τμήματα: Τμήμα Πλήρους Φοίτησης για νέους αποφοίτους που δεν εργάζονται και Τμήμα Μερικής Φοίτησης για εργαζομένους. 

Αποστολή του Προγράμματος είναι η ανάπτυξη στελεχών ικανών να αντιμετωπίσουν με επιτυχία τις σύγχρονες προκλήσεις που συνδέονται με τους ανθρώπους στις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς

ID: 
2897

Τελευταία ενημέρωση: 08-04-2021