Διαδικασία πλήρωσης μίας (1) θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Επικοινωνία με έμφαση στις Επιχειρηματικές Εφαρμογές της Ηλεκτρονικής Επικοινωνίας»

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ
 
ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ
ΜΕ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ»
(ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ 00002313577)

 

-     ΦΕΚ Προκήρυξης θέσης: 128/14-2-2017 (τεύχος Γ΄)
-     Καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων: 29-05-2017
-     Διατύπωση σύμφωνης γνώμης της Κοσμητείας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων  για τη συγκρότηση επταμελούς επιτροπής επιλογής/εξέλιξης: 8η/25-5-2018
-     Ημερομηνία συνεδρίασης Συνέλευσης  για τη συγκρότηση επταμελούς επιτροπής επιλογής/εξέλιξης: 1η/26-9-2018

 

Επταμελής Επιτροπή Επιλογής
  για την πλήρωση μιας θέσης καθηγητή 
 στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Επικοινωνία με έμφαση στις Επιχειρηματικές Εφαρμογές της Ηλεκτρονικής Επικοινωνίας»

(ΦΕΚ Προκήρυξης 128/14-2-2017 τεύχος Γ΄, κωδικός ανάρτησης στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ του Υπουργείου Παιδείας 00002313577)

 

Α. Τακτικά Μέλη:

Α1. Εσωτερικά μέλη προερχόμενα από το μητρώο εσωτερικών μελών του Πανεπιστημίου

1. ΔΟΥΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Καθηγητής

Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Γνωστικό αντικείμενο: Πληροφορική, ΦΕΚ διορισμού: 34/11-1-95 τ.Ν.Π.Δ.Δ.
Βιογραφικό σημείωμα: CV

2. ΛΕΚΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Αναπληρωτής Καθηγητής

Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Γνωστικό αντικείμενο: Επιχειρηματική Αξιοποίηση Ψηφιακού Περιεχομένου, ΦΕΚ διορισμού: 80/20-2-2015 τ. Γ’
Βιογραφικό σημείωμα: CV

3. ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΔΑΜΙΑΝΟΣ, Αναπληρωτής Καθηγητής

Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Γνωστικό αντικείμενο: Στήριξη Αποφάσεων με Αναλυτική Επεξεργασία Δεδομένων, ΦΕΚ διορισμού: 647/28-5-2014 τ. Γ’
Βιογραφικό σημείωμα: CV

4. ΒΑΣΣΑΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Αναπληρωτής Καθηγητής

Τμήμα Πληροφορικής, Σχολή Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Γνωστικό αντικείμενο: Περιβάλλοντα, Γλώσσες και Τεχνικές Διαχείρισης της Πληροφορίας, ΦΕΚ διορισμού: 676/26-8-2009 τ.Ν.Π.Δ.
Βιογραφικό σημείωμα: CV

 

Α2. Εξωτερικά μέλη προερχόμενα από άλλα πανεπιστήμια της ημεδαπής από το μητρώο εξωτερικών μελών του Πανεπιστημίου

1. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ, Καθηγητής

Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Σχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Γνωστικό αντικείμενο: Εφαρμογές Πληροφορικής και Στατιστικής στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΦΕΚ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 4174/τ.Β/23‐12‐16)
ΦΕΚ διορισμού: 806/τ.Γ’/1‐10‐2009
Βιογραφικό σημείωμα: CV​​​​​​​

2. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ, Αναπληρωτής Καθηγητής

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Πατρών
Γνωστικό αντικείμενο: Ασφάλεια Συναλλαγών στο Ηλεκτρονικό Επιχειρείν, ΦΕΚ διορισμού: 1067/12-12-2011 τ.Γ'​​​​​​​
Βιογραφικό σημείωμα: CV

 

Α3. Εξωτερικό μέλος προερχόμενο από ομοταγές πανεπιστήμιο της αλλοδαπής από το μητρώο εξωτερικών μελών του Πανεπιστημίου

1.  PAPADIAS DIMITRIS (ΠΑΠΑΔΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ), Καθηγητής
Hong Kong University of Science & Technology, Department of Computer Science and Engineering, School of Engineering, Χονγκ Κονγκ,
Γνωστικό Αντικείμενο: ΘΕΠ: Πληροφορική και Τηλεπικοινωνίες, ΕΜΓ: Ηλ/γοι Μηχ/κοί​​​​​​​
Βιογραφικό σημείωμα: CV

 

Β.  Αναπληρωματικά Μέλη:

Β1. Εσωτερικών μελών προερχόμενα από το μητρώο εσωτερικών μελών του Πανεπιστημίου​​​​​​​

1. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Καθηγητής

Τμήμα Πληροφορικής, Σχολή Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Γνωστικό αντικείμενο: Πληροφοριακά Συστήματα, Συστήματα Στήριξης Αποφάσεων & Επιχειρησιακή Έρευνας ΦΕΚ Μετ/σης 290/21-11-2003 τ.Ν.Π.Δ.Δ..​​​​​​​
Βιογραφικό σημείωμα: CV

2. ΤΑΡΑΝΤΙΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, Καθηγητής

Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Γνωστικό αντικείμενο: Ποσοτικές Μέθοδοι για τη Διοίκηση Παραγωγής και Υπηρεσιών, ΦΕΚ διορισμού: 451/22-04-2013 τ.Γ'​​​​​​​
Βιογραφικό σημείωμα: CV

3. ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Καθηγητής

Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Γνωστικό αντικείμενο: Διοίκηση Παραγωγής και Διαδικασιών, ΦΕΚ διορισμού: 578/27-7-2009 τ.Γ'​​​​​​​
Βιογραφικό σημείωμα: CV

4. ΠΟΥΛΟΥΔΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Γνωστικό αντικείμενο: Διοικητική των Πληροφοριακών Συστημάτων, ΦΕΚ διορισμού: 591/16-08-2007 τ.Γ'​​​​​​​
Βιογραφικό σημείωμα: CV

 

Β2. Εξωτερικών μελών προερχόμενα από άλλα πανεπιστήμια της ημεδαπής από το μητρώο εξωτερικών μελών του Πανεπιστημίου​​​​​​​
 

1. ΜΕΓΑΛΟΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Καθηγητής

Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπιστήμιο Πατρών
Γνωστικό αντικείμενο: Συστήματα Λογισμικού, ΦΕΚ διορισμού: 1264/28-11-2012 τ.Γ'​​​​​​​
Βιογραφικό σημείωμα: CV

2. ΜΠΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, Καθηγητής

Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπιστήμιο Πατρών
Γνωστικό αντικείμενο: Αλγόριθμοι και Εφαρμογές σε Δίκτυα, Τηλεματική και Νέες Υπηρεσίες, ΦΕΚ διορισμού: 685/24-7-2008 τ.Γ'​​​​​​​
Βιογραφικό σημείωμα: CV

 

Β3. Εξωτερικών μελών προερχόμενα από ομοταγή πανεπιστήμια της αλλοδαπής από το μητρώο εξωτερικών μελών του Πανεπιστημίου​​​​​​​

1. LOUCOPOULOS PERICLES (ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ), Καθηγητής

Manchester University, Manchester Business School, School of Computer Science, United Kingdom,
Γνωστικό Αντικείμενο: ΘΕΠ: Πληροφορική και Τηλεπικοινωνίες, ΕΟΔ: Διοίκηση
Βιογραφικό σημείωμα: CV

-Ημερομηνία συνεδρίασης Επταμελούς Επιτροπής για ορισμό του Προέδρου της Επταμελούς Επιτροπής επιλογής: 29 Μαρτίου 2019

-Ημερομηνία Συνεδρίασης Επταμελούς Επιτροπής για διενέργεια εκλογής:  22 Ιουλίου 2019

Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας για την επιλογή του καταλληλότερου από τους υποψήφιους για την πλήρωση της θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Επικοινωνία με έμφαση στις Επιχειρηματικές Εφαρμογές της Ηλεκτρονικής Επικοινωνίας  είναι:

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΕΠΤΑΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: έξι (6) – ΑΠΟΝΤΑ: ένα (1)

  • ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΗΣ ΤΗΣ κ. ΕΛΕΑΝΑΣ ΚΑΦΕΖΑ : έξι (6).

Σύμφωνα με το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας της επταμελούς επιτροπής επιλογής, με έξι (6) ψήφους ΥΠΕΡ, η Επίκουρη Καθηγήτρια με μονιμότητα κ.. Ελεάνα Καφέζα του Κωνσταντίνου, εκλέγεται σε θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με μονιμότητα με γνωστικό αντικείμενο «Επικοινωνία με έμφαση στις Επιχειρηματικές Εφαρμογές της Ηλεκτρονικής Επικοινωνίας».

 

 

ID: 
1964